Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Analyser af foder

Fødevarestyrelsens laboratorium har et bredt analyseprogram for foder.

​​Fødevarestyrelsens laboratorium har et meget bredt analyseprogram for foder. Analyserne opfylder gældende myndighedskrav, og analysemetoderne er omfattet af laboratoriets akkreditering. Der anvendes moderne analyseteknikker, der lever op til international standard. Laboratoriet rådgiver om laboratoriemæssige spørgsmål og vejleder i tolkning af analyseresultater. Kan vi ikke selv udføre analysen, henviser vi gerne til underleverandører.​

 
GMO
Der udføres screeningsanalyser for et st​ort antal mulige GMO’er. For en række GMO’er udføres specifikke analyser, der kan identificere og kvantificere indholdet af den enkelte GMO i prøven.
 • Analyse for indhold at genetisk modificerede organismer (GMO). 
 • Sammensætning i foderblandinger ved hjælp af mikroskopi.
 • Animalske bestanddele ifølge Forordning 51/20136.
 • Skadelige botaniske urenheder, fx ambrosia, meldrøjer, datura med flere.
​Opgaverne udføres både som myndighedskontrol og på kommerciel basis. Laboratoriet er akkrediteret i henhold til ISO 17025 og har Danak akkreditering nr. 405. Laboratoriet er nationalt referencelaboratorium for GMO i frø, foder og fødevarer, samt for undersøgelse for animalske bestanddele i foder.
 
Mikrobiologi
Fødevarestyrelsens laboratorium analyserer for følgende bakterier:
 • Salmonella
Bakterierne kan bestemmes enten kvalitativt (påvist/ikke påvist) eller kvantitativt (cfu/g).
 
Mikroskopisk botanisk undersøgelse (MBU)
Ved hjælp af mikroskopi påvises indholdet af vegetabilske og animalske bestanddele i foder. Dette gøres ud fra råvarernes specielle botaniske/anatomiske kendetegn og strukturer.

Ved kvantificering foretages en bedømmelse ud fra hyppigheden af de mikroskopiske kendetegn.

Hovedopgaver:
 • Kontrollerer god og sund handelskvalitet af foder, samt om foderets råvare indhold stemmer overens med mærkningssedlen.
 • Animalske bestanddele ifølge Forordning 51/20136.
 • Skadelige botaniske urenheder, f.eks. ambrosia, meldrøjer, datura med flere, ifølge Forordning 574/2011.
MBU-analyser i fo​der:
Sammensæ​tning af råvarer

Metode: Mik​roskopi

​​​Uønskede bestandde​le (foder- og frøpartier)
 • ​Ambrosia​
 • Datura
 • Meldrøjer
 • Ricinus
 • Andre uønskede​ bestanddele/frø

 ​Udsortering, mikroskopi


Animalske bestanddele
 • ​F​​​​i​​sk​
 • Landdyr    
Metode: Mikroskopi

 Bestemmelse af dyrearter
 • Drøvtygger
 • Svin (FVK)
 • Kylling (FVK)
 • Okse (FVK)
 • Hest (FVK)
Me​toder: PCR-metoder
 
 
Næringsstoffer
 • Råfedt, aske, træstof, råprotein, stivelse og sukker
 • Fedtopløselige vitaminer: A-, E- og D2/D3 vitaminer
 • Mineraler. Foder består af en række næringsstoffer, hvoriblandt mineraler udgør en basal del. Mineraler i foder kan have både naturlige forekomst og være tilsætningsstoffer. Fødevarestyrelsens laboratorium analyserer mange forskellige typer foder til forskellige dyrearter. Nedenfor er listet en række eksempler på mineraler, som kan analyseres i foder: 
  • makromineraler (calcium, fosfor, natrium, kalium og magnesium) og 
  • mikromineraler (Jern, jod, kobber, mangan, selen, kobolt og zink) ​
 • Sporelementer
 • Fedtsyrer og fedsyreprofil af råfedt i foder
 • Aminosyrer: lysin, methionin, treonin , cystin, valadin og tryptofan
 • Energivurderingssystem (EFOS og energiberegning)
 
Organiske miljøforureninger
Fødevarestyrelsens laboratorium analyserer for forskellige organiske miljøforureninger. Nedenfor er listet en række eksempler:
 • Dioxin (2,3,7,8-chlorsubstituerede PCDD og PCDF)
 • PCB (dioxin-lignende PCB, marker PCB)

Pesticider

Fødevarestyrelsens laboratorium analyserer for forskellige pesticider. Nedenfor er listet en række eksempler:

 • Multimetoder, hvor der analyseres for en række svampemidler, insektmidler og ukrudtsmidler (chlorpesticider, phosphorpesticider, dithiocarbamater)
 • Stråforkortere (chlormequat, mepiquat)
 • Round-up (glyphosat)
Vores analyseprogram involverer både lovlige og ulovligt anvendte stoffer.

 
Tilsætningsstoffer

Fødevarestyrelsens laboratorium analyserer for forskellige tilsætningsstoffer. Nedenfor er listet en række eksempler:

 • Probiotika, organiske syrer, antioxidanter
 • Coccidiostatika
 ​
Uønskede stoffer
Forskellige t​yper foder kan også have et højt indhold af forbindelser, mineraler og tungmetaller, som dermed har status: uønskede stoffer. Maksimumindhold af uønskede stoffer i forskellige typer foder reguleres af en EU-forordning.

Nedenfor er listet en række eksempler på uønskede stoffer, som kan analyseres i foder:
 • Arsen, cadmium bly og kviksø​lv
 • Fluor
 • Melamin i foder 
 • Antibiotika (penicilliner, tetracykliner, sulfonamider, chloramphenicol)​
Ændret 19. maj 2017