Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Fisk og akvakulturforhold

I de danske dambrug produceres der primært regnbueørred og ål, men blåmuslinger produceres også under akvakulturforhold.

Akvakulturudviklingen fortsatte op gennem 1960’erne, hvor der midt i årtiet fandtes 6-700 dambrug. Den efterfølgende effektivisering samt øgede miljøkrav har bevirket, at antallet af dambrug i dag er faldet til ca. 300. Produktionen i dambrugene er primært regnbueørreder med en nicheproduktion af andre ørredtyper, der benyttes til udsætning i åer og søer. Ørredproduktionen i danske ferskvandsdambrug ligger på 25-30.000 tons.

I 1980’erne startede en yderligere udvikling med etablering af havbrug og de første skridt til opdræt af fisk i anlæg med recirkulation i forbindelse med rensning af vandet. Der findes i dag ca. 30 havbrug, som producerer ca. 10.000 tons store regnbueørreder, og 10 recirkulerede anlæg, hvor der på årlig basis produceres ca. 2.000 tons ål. Der findes endvidere forskellige nicheproduktioner af bl.a. pighvarre, torsk, sandart og aborre, som foreløbig er på eksperimentel basis.​


 
Blåmuslinger og ferskvandskrebs under akvakulturforhold
Indenfor de seneste år er der etableret en række anlæg, der producerer blåmuslinger under akvakulturforhold. Disse anlæg er baseret på produktion af muslinger på liner, der ligger oppe i vandsøjlen i modsætning til den naturlige muslingeproduktion, der foregår på havbunden. Der er etableret ca. 50 anlæg med en årlig produktion på 1.000-1.500 tons.
 
Der foregår en mindre produktion af ferskvandskrebs i Danmark under akvakulturlignende forhold.
 
Europæisk flad østers (Ostrea edulis)
I Limfjorden har der siden 2002 været tilladt kommerciel udnyttelse af den naturlige bestand af europæisk flad østers (Ostrea edulis) med en årlig fangst på 1.000-2.000 tons. Samtidig har der været gennemført forskellige forsøg på også at gennemføre opdræt af østers under akvakulturforhold. Der har siden 2000 været gennemført et sygdomsovervågningsprogram for østers i Limfjorden.
 
Bekæmpelse af sygdomme hos vanddyr
I 2006 blev "Rådets direktiv 2006/88/EF om dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr og produkter deraf og om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos vanddyr" vedtaget. Direktivet har samlet og ajourført reglerne om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos akvakultur, samt reglerne for markedsføring og samhandel. De nye regler trådte i kraft i Danmark den 1. august 2008.

I Danmark er direktivet implementeret i:   
  • Bekendtgørelse nr. 1218 af 12. december 2008 om overvågning og bekæmpelse af visse smitsomme sygdomme hos akvatiske organismer, og
  • Bekendtgørelse nr. 1219 af 12. december 2008 om autorisation og drift af akvakulturbrug, samt om markedsføring af akvatiske organismer og produkter deraf.
     
 
Lovstof og regler

 

 

Brug af agn i lystfiskersøerBrug af agn i lystfiskersøerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Brug_af_agn_i_lystfiskersoeer.aspx039992aspx0htmlEmneside
Fakta om opdrættede fiskFakta om opdrættede fiskhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fakta_om_opdraettede_fisk.aspx040070aspx0htmlEmneside
Lyst- og fritidsfiskeri af østersølaksLyst- og fritidsfiskeri af østersølakshttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Lyst--og-fritidsfiskeri-af-østersølaks.aspx040289aspx0htmlEmneside
Yellowhead diseaseYellowhead diseasehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Yellowhead-disease.aspx040532aspx0htmlEmneside
Infektiøs hæmatopoietisk nekroseInfektiøs hæmatopoietisk nekrosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektiøs-hæmatopoitisk-nekrose.aspx040215aspx0htmlEmneside
Infektiøs pankreasnekroseInfektiøs pankreasnekrosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektiøs-pankreasnekrose.aspx040218aspx0htmlEmneside
Sundhedsrådgivning fiskSundhedsrådgivning fiskhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Sundhedsrådgivning-fisk.aspx040462aspx0htmlEmneside
Forårsviraemi hos karper (SVC)Forårsviraemi hos karper (SVC)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forårsviraemi-hos-karper-(SVC).aspx040093aspx0htmlEmneside
White Spot DiseaseWhite Spot Diseasehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/White-spot-disease.aspx040531aspx0htmlEmneside
Epizootisk hæmatopoietisk nekrose (EHN)Epizootisk hæmatopoietisk nekrose (EHN)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Enzootisk-hæmatopoitisk-nekrose-(EHN).aspx040056aspx0htmlEmneside
Koi herpesvirus infektionKoi herpesvirus infektionhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Koi-herpesvirus-infektion.aspx040240aspx0htmlEmneside
Bakteriel nyresyge (BKD)Bakteriel nyresyge (BKD)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Bakteriel-nyresyge-(BKD).aspx039966aspx0htmlEmneside
Hæmorrhagisk virusseptikæmi (VHS) Hæmorrhagisk virusseptikæmi (VHS) https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hæmorrhagisk-virusseptikæmi-(VHS)-.aspx040140aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af akvakulturdyr, herunder akvariefiskIndførsel og import af akvakulturdyr, herunder akvariefiskhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-akvakulturdyr.aspx040194aspx0htmlEmneside
Hæmorrhagisk virusseptikæmi (VHS) bekæmpelsesstrategiHæmorrhagisk virusseptikæmi (VHS) bekæmpelsesstrategihttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hæmorrhagisk-virusseptikæmi-.aspx040141aspx0htmlEmneside
Infektiøs lakseanæmiInfektiøs lakseanæmihttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektiøs-lakse-anæmi.aspx040216aspx0htmlEmneside
Registrering af danske akvakulturanlægRegistrering af danske akvakulturanlæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Register-over-danske-akvakulturanlæg.aspx040396aspx0htmlEmneside
Akvakultur - smittespredningAkvakultur - smittespredninghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Akvakultur---smittespredning.aspx039928aspx0htmlEmneside
Bekæmpelse af hæmorrhagisk virusseptikæmi (VHS)Bekæmpelse af hæmorrhagisk virusseptikæmi (VHS)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Bekæmpelse-af-hæmorrhagisk-virusseptikæmi-(VHS).aspx039971aspx0htmlEmneside
Voksarter - escolar og oliefisk (smørmakrel)Voksarter - escolar og oliefisk (smørmakrel)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Voksarter---escolar-og-oliefisk-(smørmakrel).aspx040530aspx0htmlEmneside
Overvågning af smittespredning i akvakulturanlægOvervågning af smittespredning i akvakulturanlæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/overvaagning af smittespredning i akvalkulturanlaeg.aspx040357aspx0htmlEmneside
Infektion med Marteilia refringensInfektion med Marteilia refringenshttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektion-med-Marteilia-refringens.aspx040214aspx0htmlEmneside
Infektion med Bonamia exitiosaInfektion med Bonamia exitiosahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektion-med-Bonamia-exitiosa.aspx040211aspx0htmlEmneside
Infektion med Bonamia ostreaeInfektion med Bonamia ostreaehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektion-med-Bonamia-ostreae.aspx040212aspx0htmlEmneside
Laksefiskeri med begrænsninger i ØstersøenLaksefiskeri med begrænsninger i Østersøenhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Laksefiskeri-med-begrænsninger-i-Østersøen.aspx040272aspx0htmlEmneside
Dioxin i fiskDioxin i fiskhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dioxin-i-fisk.aspx040019aspx0htmlEmneside
Økologisk akvakulturØkologisk akvakulturhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Økologisk-akvakultur.aspx040334aspx0htmlEmneside

Ændret 16. maj 2018