Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Fisk og akvakulturforhold

I de danske dambrug produceres der primært regnbueørred og ål, men blåmuslinger produceres også under akvakulturforhold.

Akvakulturudviklingen fortsatte op gennem 1960’erne, hvor der midt i årtiet fandtes 6-700 dambrug. Den efterfølgende effektivisering samt øgede miljøkrav har bevirket, at antallet af dambrug i dag er faldet til ca. 300. Produktionen i dambrugene er primært regnbueørreder med en nicheproduktion af andre ørredtyper, der benyttes til udsætning i åer og søer. Ørredproduktionen i danske ferskvandsdambrug ligger på 25-30.000 tons.

I 1980’erne startede en yderligere udvikling med etablering af havbrug og de første skridt til opdræt af fisk i anlæg med recirkulation i forbindelse med rensning af vandet. Der findes i dag ca. 30 havbrug, som producerer ca. 10.000 tons store regnbueørreder, og 10 recirkulerede anlæg, hvor der på årlig basis produceres ca. 2.000 tons ål. Der findes endvidere forskellige nicheproduktioner af bl.a. pighvarre, torsk, sandart og aborre, som foreløbig er på eksperimentel basis.​


 
Blåmuslinger og ferskvandskrebs under akvakulturforhold
Indenfor de seneste år er der etableret en række anlæg, der producerer blåmuslinger under akvakulturforhold. Disse anlæg er baseret på produktion af muslinger på liner, der ligger oppe i vandsøjlen i modsætning til den naturlige muslingeproduktion, der foregår på havbunden. Der er etableret ca. 50 anlæg med en årlig produktion på 1.000-1.500 tons.
 
Der foregår en mindre produktion af ferskvandskrebs i Danmark under akvakulturlignende forhold.
 
Europæisk flad østers (Ostrea edulis)
I Limfjorden har der siden 2002 været tilladt kommerciel udnyttelse af den naturlige bestand af europæisk flad østers (Ostrea edulis) med en årlig fangst på 1.000-2.000 tons. Samtidig har der været gennemført forskellige forsøg på også at gennemføre opdræt af østers under akvakulturforhold. Der har siden 2000 været gennemført et sygdomsovervågningsprogram for østers i Limfjorden.
 
Bekæmpelse af sygdomme hos vanddyr
I 2006 blev "Rådets direktiv 2006/88/EF om dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr og produkter deraf og om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos vanddyr" vedtaget. Direktivet har samlet og ajourført reglerne om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos akvakultur, samt reglerne for markedsføring og samhandel. De nye regler trådte i kraft i Danmark den 1. august 2008.

I Danmark er direktivet implementeret i:   
  • Bekendtgørelse nr. 1218 af 12. december 2008 om overvågning og bekæmpelse af visse smitsomme sygdomme hos akvatiske organismer, og
  • Bekendtgørelse nr. 1219 af 12. december 2008 om autorisation og drift af akvakulturbrug, samt om markedsføring af akvatiske organismer og produkter deraf.
     
 
Lovstof og regler

 

 

Brug af agn i lystfiskersøerBrug af agn i lystfiskersøerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Brug_af_agn_i_lystfiskersoeer.aspx08186aspx0htmlEmneside
Lyst- og fritidsfiskeri af østersølaksLyst- og fritidsfiskeri af østersølakshttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Lyst--og-fritidsfiskeri-af-østersølaks.aspx02480aspx0htmlEmneside
Yellowhead diseaseYellowhead diseasehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Yellowhead-disease.aspx02698aspx0htmlEmneside
Infektiøs hæmatopoietisk nekroseInfektiøs hæmatopoietisk nekrosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektiøs-hæmatopoitisk-nekrose.aspx02424aspx0htmlEmneside
Infektiøs pankreasnekroseInfektiøs pankreasnekrosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektiøs-pankreasnekrose.aspx02427aspx0htmlEmneside
Sundhedsrådgivning fiskSundhedsrådgivning fiskhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Sundhedsrådgivning-fisk.aspx02635aspx0htmlEmneside
Forårsviraemi hos karper (SVC)Forårsviraemi hos karper (SVC)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forårsviraemi-hos-karper-(SVC).aspx02314aspx0htmlEmneside
White Spot DiseaseWhite Spot Diseasehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/White-spot-disease.aspx02697aspx0htmlEmneside
Epizootisk hæmatopoietisk nekrose (EHN)Epizootisk hæmatopoietisk nekrose (EHN)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Enzootisk-hæmatopoitisk-nekrose-(EHN).aspx02277aspx0htmlEmneside
Infektiøs lakseanæmiInfektiøs lakseanæmihttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektiøs-lakse-anæmi.aspx02425aspx0htmlEmneside
Koi herpesvirus infektionKoi herpesvirus infektionhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Koi-herpesvirus-infektion.aspx02446aspx0htmlEmneside
Bakteriel nyresyge (BKD)Bakteriel nyresyge (BKD)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Bakteriel-nyresyge-(BKD).aspx02198aspx0htmlEmneside
Hæmorrhagisk virusseptikæmi (VHS) Hæmorrhagisk virusseptikæmi (VHS) https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hæmorrhagisk-virusseptikæmi-(VHS)-.aspx02351aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af akvakulturdyr, herunder akvariefiskIndførsel og import af akvakulturdyr, herunder akvariefiskhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-akvakulturdyr.aspx015482aspx0htmlEmneside
Hæmorrhagisk virusseptikæmi (VHS) bekæmpelsesstrategiHæmorrhagisk virusseptikæmi (VHS) bekæmpelsesstrategihttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hæmorrhagisk-virusseptikæmi-.aspx02352aspx0htmlEmneside
Registrering af danske akvakulturanlægRegistrering af danske akvakulturanlæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Register-over-danske-akvakulturanlæg.aspx019249aspx0htmlEmneside
Akvakultur - smittespredningAkvakultur - smittespredninghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Akvakultur---smittespredning.aspx011734aspx0htmlEmneside
Voksarter - escolar og oliefisk (smørmakrel)Voksarter - escolar og oliefisk (smørmakrel)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Voksarter---escolar-og-oliefisk-(smørmakrel).aspx02696aspx0htmlEmneside
Bekæmpelse af hæmorrhagisk virusseptikæmi (VHS)Bekæmpelse af hæmorrhagisk virusseptikæmi (VHS)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Bekæmpelse-af-hæmorrhagisk-virusseptikæmi-(VHS).aspx018610aspx0htmlEmneside
Overvågning af smittespredning i akvakulturanlægOvervågning af smittespredning i akvakulturanlæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/overvaagning af smittespredning i akvalkulturanlaeg.aspx018838aspx0htmlEmneside
Infektion med Marteilia refringensInfektion med Marteilia refringenshttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektion-med-Marteilia-refringens.aspx02423aspx0htmlEmneside
Infektion med Bonamia exitiosaInfektion med Bonamia exitiosahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektion-med-Bonamia-exitiosa.aspx02420aspx0htmlEmneside
Infektion med Bonamia ostreaeInfektion med Bonamia ostreaehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektion-med-Bonamia-ostreae.aspx02421aspx0htmlEmneside
Laksefiskeri med begrænsninger i ØstersøenLaksefiskeri med begrænsninger i Østersøenhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Laksefiskeri-med-begrænsninger-i-Østersøen.aspx02468aspx0htmlEmneside
Dioxin i fiskDioxin i fiskhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dioxin-i-fisk.aspx02244aspx0htmlEmneside
Økologisk akvakulturØkologisk akvakulturhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Økologisk-akvakultur.aspx02522aspx0htmlEmneside

Ændret 16. maj 2018