Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Akrylamid i fødevarer

Akrylamid er et stof, der kan dannes i fødevarer i forbindelse med tilberedningsmetoder, der har været brugt i mange år, eller for nogle metoders vedkommende i århundreder.

​​​​​​​​​​​Selv om der arbejdes meget med at finde metoder til at reducere indholdet af akrylamid i fødevarer, er løsningerne ikke lettilgængelige. Det gælder specielt for stivelsesholdige fødevarer, som visse kartoffel- og kornprodukter, der fremstilles ved friturestegning, ristning eller bagning ved høje temperaturer.

Hvor finder du akrylamid?
Stoffet akrylamid er fundet i en række fødevarer, bl.a. brød, chips, stegte kartofler som pommes frites og i kaffe. Foreløbig tyder alle undersøgelser på, at jo højere temperaturer du tilbereder din mad ved, og jo længere tid tilberedningen ved stegning, ovnbagning, grilning eller friturestegning varer, jo højere bliver indholdet af akrylamid i maden. Det højeste indtag af akrylamid fra fødevarer kommer fra kartoffelprodukter og kaffe.
 
Mennesker udsættes også for akrylamid i arbejdsmiljøet, fra drikkevand og fra tobaksrygning.
 
Skadelige effekter af akrylamid
Akrylamid kan skade nerver, arveanlæg og formeringsevnen. Men set i forhold til de små mængder af akrylamid, vi indtager fra kosten, så er det akrylamids evne til at forårsage kræft i både muse- og rotteforsøg, der giver anledning til den sundhedsmæssige bekymring.
 
De fleste befolkningsundersøgelser har ikke kunne finde nogen sammenhæng mellem vores indtag af akrylamid og udvikling af kræft, mens enkelte undersøgelser har fundet en sammenhæng (kræft i livmoderen, æggestokke, bryster, nyrer og spiserør). Resultaterne er således ikke entydige. Et generelt problem med befolkningsundersøgelser er dog, at de har svært ved at måle mindre stigninger i hyppigheden af kræft.
 
Risikovurderingerne er derfor baseret på dyreforsøg, hvis resultater entydigt viser en uacceptabelt høj kræftrisiko for mennesker. De senest udførte dyreforsøg har samlet set øget den sundhedsmæssige bekymring for akrylamid i kosten.
 
Kostråd
Fødevarestyrelsen fastholder de generelle kostråd om at spise mere frugt, grønt, korn- og brødprodukter, at spare på fedt og begrænse grilning og friturestegning samt undgå at branke eller brænde fødevarer.
 
Fødevarestyrelsen fraråder ikke danskerne at drikke kaffe, men tilråder, at du også drikker andet end kaffe. Gravide bør højst drikke 2 kopper kaffe om dagen, fordi kaffen har et højt indhold af koffein.
 
 
Videoer om metoder til reduktion af dannelse af akrylamid i bl.a. kartoffelchips
Den Europæiske brancheforening European Snack Association, som bl.a. arbejder med chips, har lavet tre videoer om, hvilke tiltag man kan gøre, for at reducere dannelsen af akrylamid. Det vedrører både i forhold til råvarerne omkring dyrkning af kartofler og valg af kartoffelsorter, men også i selve produktionen mht. ingredienser, forarbejdning mv.
 
 
 
Ændret 18. maj 2022