Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Akrylamid i fødevarer

Akrylamid er et stof, der kan dannes i fødevarer i forbindelse med tilberedningsmetoder, der har været brugt i mange år eller for nogle metoders vedkommende i århundreder.

​​​​​​​​​​​​​Selv om der arbejdes meget med at finde metoder til at reducere indholdet af akrylamid i fødevarer, er løsningerne ik​ke lettilgængelige. Det gælder specielt for stivelsesholdige fødevarer som visse kartoffel- og kornpro​​dukter, der fremstilles ved friturestegning, ristning eller bagning ved høje temperaturer.​​

Hvor finder du akrylamid?

Stoffet akrylamid er fundet i en række fødevarer, bl.a. brød, chips, stegte kartofler som pommes frites og i kaffe. Foreløbig tyder alle undersøgelser på, at jo højere temperaturer du tilbereder din mad ved, og jo længere tid tilberedningen ved stegning, ovnbagning, grilning eller friturestegning varer, jo højere bliver indholdet af akrylamid i maden. Det højeste indtag af akrylamid fra fødevarer kommer fra kartoffelprodukter og kaffe.

Mennesker udsættes også for akrylamid i arbejdsmiljøet, fra drikkevand og fra tobaksrygning.​

Skadelige effekter af akrylamid

Akrylamid kan skade nerver, arveanlæg og formeringsevnen. Men set i forhold til de små mængder af akrylamid, vi indtager fra kosten, så er det akrylamids evne til at forårsage kræft i både muse- og rotteforsøg, der giver anledning til den sundhedsmæssige bekymring.

De fleste befolkningsundersøgelser har ikke kunne finde nogen sammenhæng mellem vores indtag af akrylamid og udvikling af kræft, mens enkelte undersøgelser har fundet en sammenhæng (kræft i livmoderen, æggestokke, bryster, nyrer og spiserør). Resultaterne er således ikke entydige. Et generelt problem med befolkningsundersøgelser er dog, at de har svært ved at måle mindre stigninger i hyppigheden af kræft.

Risikovurderingerne er derfor baseret på dyreforsøg, hvis resultater entydigt viser en uacceptabelt høj kræftrisiko for mennesker. De senest udførte dyreforsøg har samlet set øget den sundhedsmæssige bekymring for akrylamid i kosten.​

Kostråd

Fødevarestyrelsen fastholder de generelle kostråd om at spise mere frugt, grønt, korn- og brødprodukter, at spare på fedt og begrænse grilning og friturestegning samt undgå at branke eller brænde fødevarer.

Fødevarestyrelsen fraråder ikke danskerne at drikke kaffe, men tilråder, at du også drikker andet end kaffe. Gravide bør højst drikke 2 kopper kaffe om dagen, fordi kaffen har et højt indhold af koffein.​

Sådan steger du dine pommes frites rigtigt

Fotovejledning til akrylamid i pommes frites (pdf)

Fotovejledning om pommes frites og småkage (pdf)

Se EU-filmen: Sådan steger du pommes frites rigtigt

Videoer om metoder til reduktion af dannelse af akrylamid i bl.a. kartoffelchips

Den Europæiske brancheforening European Snack Association, som bl.a. arbejder med chips, har lavet tre videoer om, hvilke tiltag man kan gøre, for at reducere dannelsen af akrylamid. Det vedrører både i forh​​old til råvarerne omkring dyrkning af kartofler og valg af kartoffelsorter, men også i selve produktionen mht. ingredienser, forarbejdning mv.

Videoer om metoder til reduktion af dannelse af akrylamid i bl.a. kartoffelpchips​ ​​

Læs mere om akrylamid på andre sider

EU-regler og vejledning om akrylamid

EU-tjekliste til brug ved overskridelse af vejledende grænseværdier for akrylamid (pdf).

Codex Alimentarius Code of Practice for the reduction of acrylamide in foods (pdf). 

EFSA, Den Europæiske Fødevaresikkerheds Autoritet, Vurdering af akrylamid

Lovstof og re​gler

Forordning 2017/2158 om afbødende foranstaltninger og benchmarkniveauer for reduktion af forekomsten af akrylamid fødevarer

Kommissionens henstilling om undersøgelser af akrylamidindhold i fødevarer, november 2013 (pdf).

EU-vejledning til fortolkning af forordning 2017/2158 om akrylamid (pdf).

EU-Kommissionens hjemmeside om akrylamid ​​​


Ændret 2. marts 2023