Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Afrikansk svinepest - den aktuelle situation

Der er forekommet udbrud af afrikansk svinepest i Estland, Letland, Litauen og Polen.

​​​​​​​Status 2016

Udbrud af afrikansk svinepe​​st i 2016  indtil den 31. august 2016:

​2016 indtil 16. august 2016
​2016 indtil 31. august 2016
​Tamsvin
​Vildsvin
​Estland
​6
708
Letland
​2
​563
​Litauen
​17
​197
​Polen
​15
​29
​Total
40
​1497
 
Afrikansk svinepest er aldrig konstateret i Danmark.

Fødevarestyrelsen opfordrer til, at personer og virksomheder, der har kontakt til de berørte områder, er særligt påpasselige med smittebeskyttelse, blandt andet sørger for grundig rengøring og desinfektion af transportvogne, der har transporteret svin, og sørger for blandt andet at skifte tøj, inden de kommer ind på danske besætninger. ​

Udviklingen af sygdommen i Europa siden 2014
I 2014 kom afrikansk svinepest  for første gang ind i Europa fra grænselandene i Øst. I Litauen er der konstateret udbrud i både vildsvin og tamsvin, og i juli blev sygdommen påvist i en stor danskejet svinebesætning. I Polen blev der i februar 2014 for første gang rapporteret om udbrud i vildsvin. Efterfølgende er der konstateret udbrud i både vildsvin og tamsvin. I Letland blev der i juni 2014 for første gang konstateret afrikansk svinepest i en lille baggårdsbesætning samt hos vildsvin i den østlige del af Letland. Efterfølgende er der konstateret flere udbrud i både vildsvin og tamsvin. I Estland blev der i september konstateret afrikansk svinepest i vildsvin i Estland i et område, der grænser op til Letland. I de fire lande er der indført restriktioner for at begrænse afrikansk svinepest til de berørte områder.

I 2015 var der ligeledes udbrud af afrikansk svinepest blandt vildsvin i Litauen. I Estland, Letland og Polen har der været udbrud både i tamsvin og vildsvin.

Udbrud af afrikansk svine​​​pest i EU-lande i 2014 og 2015:​​​​

​2014

​2014

​2015

​2015

​Tamsvin

​Vildsvin

​Tamsvin

​Vildsvin

​Estland

​0

​41

​18

​734

​Letland

​32

​148

​10

​752

​Litauen

​6

​45

​13

​111

​Polen

​2

​30

1

​53

​Total

​40

​264

​42

​1650

  ​​​
OIE (Verdensorganisationen for dyresundhed) har på deres hjemmeside et oversigtskort over udbrudssituationen med information om det enkelte udbrud. 

OIE´s hjemmeside

På EU-Kommissionens hjemmeside for husdyrsygdomme er situationen belyst yderligere.

EU-Kommissionens hjemmeside

For de berørte lande gælder, at der er indført beskyttelses- og overvågningszoner i udbrudsområderne, hvor der er restriktioner for ind- og udførsel af svin, produkter heraf og jagttrofæer.​

Privat indførsel af fødevarer ​​– læs mere her

Udbredelse i Europa og grænselandene mod øst indtil 2014​

Tilbage i 90'erne var der udbrud i Spanien (1994) og i Portugal (1999). På Sardinien (Italien) har sygdommen været endemisk forekommende siden 1979 og er det stadig i dag.

I 2007 blev afrikansk svinepest for første gang konstateret i Georgien. Sygdommen blev spredt til Armenien, Aserbajdsjan og Rusland. Siden 2007 har Rusland haft flere udbrud af afrikansk svinepest, primært i området ved Sortehavet. Afrikansk svinepest er vidt udbredt hos både tam- og vildsvin i den europæiske del af Rusland.

I 2012 blev det første tilfælde af afrikansk svinepest hos tamsvin fundet i Ukraine.

I 2013 rapporterede Hviderusland om deres første tilfælde af afrikansk svinepest hos tamsvin.

I 2014 var der et udbrud hos vildsvin i Ukraine.
Særligt til eksportører
I henhold til artikel 15, stk. 2, b), 3. pind i Direktiv 2002/60/EF må der ikke føres svin ind på bedrifter i områder, der er underlagt restriktioner som følge af udbrud af Afrikansk svinepest, medmindre der foreligger en tilladelse hertil fra det pågældende lands veterinære myndighed. 
 
Særligt til importører
I henhold til artikel 15, stk. 2, b), 6. pind i Direktiv 2002/60/EF må svin og sæd, embryoner eller æg fra svin ikke flyttes fra de inficerede områder med henblik på at indgå i samhandlen.
 
Det vil sige, at overnævnte dyr og varer ikke kan importeres til Danmark, hvis de oprinder fra det inficerede område. 
 
Særligt til transportører og chauffører 
Svin må ikke føres ind eller ud af de inficerede områder, medmindre der foreligger en tilladelse fra det pågældende lands veterinære myndigheder. 
 
Særligt om rengøring af lastbiler 
Transportmidler, der har transporteret svin til et andet land, ​​skal altid rengøres og desinficeres efter aflæsning af dyrene, hvilket fremgår af de fælles EU-regler.
 
Erhvervet har derudover skærpet deres egne standarder for desinfektion af lastbiler ved returnering af transportmidler til Danmark.
Særligt til jægere
De danske jægere, der går på jagt i de berørte land​e efter fx vildsvin, skal for at minimere risikoen for overførsel af smitte til danske svinebesætninger sikre, at de vasker og desinficerer tøj, fodtøj og udstyr, når de returnerer fra jagt. Det er forbudt at tage nedlagt vildsvinekød fra de berørte områder med tilbage til Danmark.
 
 
På nedenstående sider kan du læse mere om reglerne for indførsel og import af jagttrofæer:
​​​
Sådan overføres smitten
I Europa sker smitte fra besætning til besætning oftest​ ved handel med grise, som er smittet, men endnu ikke har symptomer, eller ved anvendelse af transportvogne, der ikke er rengjort tilstrækkeligt. Personer kan også videreføre smitten. I den enkelte besætning overføres smitten fra dyr til dyr ved direkte konta​kt samt ve​d indirekte kontakt gennem strøelse, foder og vand, som er forurenet med urin, gødning og næseflåd fra syge dyr. De vildtlevende svin udgør en stor smittefare overfor tamsvinene.
 
Smitten kan overføres ved fodring med ukogt slagteaffald, kød eller kødaffald, der indeholder virus. Dette har været årsag til adskillige sygdomsudbrud. Der er totalt forbud mod at fodre madaffald til svin i hele EU.
 
Afrikansk svinepest kan ikke smitte mennesker. 
 

 

 

Overvågning og bekæmpelse af sygdommeOvervågning og bekæmpelse af sygdommehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Overvågning og bekæmpelse af sygdomme.aspx07635aspx0htmlEmneside
Bovin BesnoitiosisBovin Besnoitiosishttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Bovin-Besnoitiosis.aspx06473aspx0htmlEmneside
VeterinærfondenVeterinærfondenhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Veterinaerfonden.aspx07673aspx0htmlEmneside
Overvågning af husdyrsygdomme i udlandetOvervågning af husdyrsygdomme i udlandethttps://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Overvaagning-af-husdyrssygdomme-i-udlandet.aspx07633aspx0htmlEmneside
Coccidiostatika til behandling af slagtekalveCoccidiostatika til behandling af slagtekalvehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Coccidiostatika_til_behandling_af_slagtekalve.aspx016428aspx0htmlEmneside
Kaninpest (myxomatose)Kaninpest (myxomatose)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kaninpest-(Myxomatose).aspx06443aspx0htmlEmneside
ZoonoserZoonoserhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Zoonoser.aspx06889aspx0htmlEmneside
Veterinære laboratorierVeterinære laboratorierhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Veterinære-laboratorier.aspx07672aspx0htmlEmneside
TrikinoseTrikinosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Trikinose.aspx06843aspx0htmlEmneside
LeptospiroseLeptospirosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Leptospirose.aspx06655aspx0htmlEmneside
SalmonelloseSalmonellosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salmonellose.aspx06778aspx0htmlEmneside
TBE (Tick Borne Encephalitis)TBE (Tick Borne Encephalitis)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/TBE-(Tick-Borne-Encephalitis).aspx06831aspx0htmlEmneside
Dyresygdomme - ikke anmeldepligtigeDyresygdomme - ikke anmeldepligtigehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyresygdomme---ikke-anmeldepligtige.aspx06508aspx0htmlEmneside
Equin viral arteritis (EVA)Equin viral arteritis (EVA)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Equin-viral-arteritis-(EVA).aspx06540aspx0htmlEmneside
ByldesygeByldesygehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Byldesyge.aspx06478aspx0htmlEmneside
Rabies hos flagermusRabies hos flagermushttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabies-hos-flagermus.aspx06751aspx0htmlEmneside
HarepestHarepesthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Harepest.aspx06609aspx0htmlEmneside
Om EU's dyresundhedsstrategiOm EU's dyresundhedsstrategihttps://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Dyresundhedsstrategi.aspx07544aspx0htmlEmneside
Fatal bleeding calf syndromeFatal bleeding calf syndromehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fatal-bleeding-calf-syndrom.aspx06557aspx0htmlEmneside
Fødevarestyrelsen har fokus på EU's dyresundhedsstrategiFødevarestyrelsen har fokus på EU's dyresundhedsstrategihttps://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Fokuspunkter_i_dyresundhedsstrategien.aspx07559aspx0htmlEmneside
TuberkuloseTuberkulosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Tuberkulose.aspx06846aspx0htmlEmneside
CysticerkoseCysticerkosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Cysticerkose.aspx06491aspx0htmlEmneside
Equin infektiøs anæmiEquin infektiøs anæmihttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Equin-infektiøs-anæmi.aspx06539aspx0htmlEmneside
Besøg i besætningerBesøg i besætningerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Besøg-i-besætninger.aspx06462aspx0htmlEmneside
Yellowhead diseaseYellowhead diseasehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Yellowhead-disease.aspx06884aspx0htmlEmneside
Koi herpesvirus infektionKoi herpesvirus infektionhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Koi-herpesvirus-infektion.aspx06452aspx0htmlEmneside
KokopperKokopperhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kokopper.aspx06455aspx0htmlEmneside
Epizootisk hæmatopoietisk nekrose (EHN)Epizootisk hæmatopoietisk nekrose (EHN)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Enzootisk-hæmatopoitisk-nekrose-(EHN).aspx06535aspx0htmlEmneside
MycoplasmaMycoplasmahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Mycoplasma.aspx06687aspx0htmlEmneside
Overførbar gastroenteritisOverførbar gastroenteritishttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overførbar-gastroenteritis.aspx06722aspx0htmlEmneside
Aujeszkys sygdomAujeszkys sygdomhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Aujeszkys-sygdom.aspx06394aspx0htmlEmneside
Paramyxovirus 1-infektion hos duerParamyxovirus 1-infektion hos duerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Paramyxovirus-1-infektion-hos-duer.aspx06733aspx0htmlEmneside
Contagiøs equin metritis (CEM)Contagiøs equin metritis (CEM)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Contagiøs-equin-metritis-(CEM).aspx06488aspx0htmlEmneside
Nipahvirus-encephalitisNipahvirus-encephalitishttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Nipah-virus-encephalitis.aspx06696aspx0htmlEmneside
Smitsom svinelammelse Smitsom svinelammelse https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Smitsom-svinelammelse-.aspx06795aspx0htmlEmneside
Epizootisk hæmorrhagi (EHD)Epizootisk hæmorrhagi (EHD)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Epizootisk-hæmorrhagi-(EHD).aspx06538aspx0htmlEmneside
HvalpesygeHvalpesygehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hvalpesyge.aspx06622aspx0htmlEmneside
TrikinerTrikinerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Trikiner.aspx06842aspx0htmlEmneside
Viral haemorrhagic disease hos kaninerViral haemorrhagic disease hos kaninerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Viral-haemorrhagic-disease-hos-kaniner.aspx016890aspx0htmlEmneside
Anmeldepligtige dyresygdommeAnmeldepligtige dyresygdommehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Anmeldepligtige-sygdomme.aspx06380aspx0htmlEmneside
Infektiøs hæmatopoietisk nekroseInfektiøs hæmatopoietisk nekrosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektiøs-hæmatopoitisk-nekrose.aspx06431aspx0htmlEmneside
Hæmorrhagisk virusseptikæmi (VHS) Hæmorrhagisk virusseptikæmi (VHS) https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hæmorrhagisk-virusseptikæmi-(VHS)-.aspx06606aspx0htmlEmneside
HesteencephalitisHesteencephalitishttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hesteencephalitis.aspx06612aspx0htmlEmneside
Caprin arthritis encephalitis (CAE)Caprin arthritis encephalitis (CAE)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Caprin-arthritis-encephalitis-(CAE).aspx06481aspx0htmlEmneside
Forårsviraemi hos karper (SVC)Forårsviraemi hos karper (SVC)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forårsviraemi-hos-karper-(SVC).aspx06571aspx0htmlEmneside
Porcin reproduktions- og respirationssygdomPorcin reproduktions- og respirationssygdomhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Porcin-reproduktions--og-respirationssygdom.aspx06742aspx0htmlEmneside
White Spot DiseaseWhite Spot Diseasehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/White-spot-disease.aspx06883aspx0htmlEmneside
Cysticerkose hos svinCysticerkose hos svinhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Cysticerkose-hos-svin.aspx06493aspx0htmlEmneside
DourineDourinehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dourine.aspx06504aspx0htmlEmneside
Ornitose (chlamydiose)Ornitose (chlamydiose)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Ornitose-(Clamydiose).aspx06719aspx0htmlEmneside

Ændret 11. januar 2017