Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Afrikansk svinepest – den aktuelle situation

Der er forekommet udbrud af afrikansk svinepest i Estland, Letland, Litauen og Polen.

​​Status
I 2015 har der været udbrud af afrikansk svinepest blandt vildsvin i Litauen. I Estland, Letland og Polen har der været udbrud både i tamsvin og vildsvin.

OIE (Verdensorganisationen for dyresundhed) har på deres hjemmeside et oversigtskort over udbrudssituationen med information om det enkelte udbrud. 

OIE´s hjemmeside

På EU-Kommissionens hjemmeside for husdyrsygdomme er situationen belyst yderligere.

EU-Kommissionens hjemmeside

For de berørte lande gælder, at der er indført beskyttelses- og overvågningszoner i udbrudsområderne, hvor der er restriktioner for ind- og udførsel af svin, produkter heraf og jagttrofæer.​

Privat indførsel af fødevarer – læs mere her

Udbredelse i Europa
Tilbage i 90'erne var der udbrud i Spanien (1994) og i Portugal (1999). På Sardinien (Italien) har sygdommen været endemisk forekommende siden 1979 og er det stadig i dag.

I 2007 blev afrikansk svinepest for første gang konstateret i Georgien. Sygdommen blev spredt til Armenien, Aserbajdsjan og Rusland. Siden 2007 har Rusland haft flere udbrud af afrikansk svinepest, primært i området ved Sortehavet. Afrikansk svinepest er vidt udbredt hos både tam- og vildsvin i den europæiske del af Rusland.

I 2012 blev det første tilfælde af afrikansk svinepest hos tamsvin fundet i Ukraine.

I 2013 rapporterede Hviderusland om deres første tilfælde af afrikansk svinepest hos tamsvin.

I 2014 var der et udbrud hos vildsvin i Ukraine. I Litauen er der konstateret udbrud i både vildsvin og tamsvin, og i juli blev sygdommen påvist i en stor danskejet svinebesætning. I Polen blev der i februar 2014 for første gang rapporteret om udbrud i vildsvin. Efterfølgende er der konstateret udbrud i både vildsvin og tamsvin. I Letland blev der i juni 2014 for første gang konstateret afrikansk svinepest i en lille baggårdsbesætning samt hos vildsvin i den østlige del af Letland. Efterfølgende er der konstateret flere udbrud i både vildsvin og tamsvin. I Estland blev der i september konstateret afrikansk svinepest i vildsvin i Estland i et område, der grænser op til Letland.

Afrikansk svinepest er aldrig konstateret i Danmark.

Fødevarestyrelsen opfordrer til, at personer og virksomheder, der har kontakt til de berørte områder, er særligt påpasselige med smittebeskyttelse, blandt andet sørger for grundig rengøring og desinfektion af transportvogne, der har transporteret svin, og sørger for blandt andet at skifte tøj, inden de kommer ind på danske besætninger. ​
​​

Særligt til eksportører
I henhold til artikel 15, stk. 2, b), 3. pind i Direktiv 2002/60/EF må der ikke føres svin ind på bedrifter i områder, der er underlagt restriktioner som følge af udbrud af Afrikansk svinepest, medmindre der foreligger en tilladelse hertil fra det pågældende lands veterinære myndighed. 
 
Særligt til importører
I henhold til artikel 15, stk. 2, b), 6. pind i Direktiv 2002/60/EF må svin og sæd, embryoner eller æg fra svin ikke flyttes fra de inficerede områder med henblik på at indgå i samhandlen.
 
Det vil sige, at overnævnte dyr og varer ikke kan importeres til Danmark, hvis de oprinder fra det inficerede område. 
 
Særligt til transportører og chauffører 
Svin må ikke føres ind eller ud af de inficerede områder, medmindre der foreligger en tilladelse fra det pågældende lands veterinære myndigheder. 
 
Særligt om rengøring af lastbiler 
Transportmidler, der har transporteret svin til et andet land, ​​skal altid rengøres og desinficeres efter aflæsning af dyrene, hvilket fremgår af de fælles EU-regler.
 
Erhvervet har derudover skærpet deres egne standarder for desinfektion af lastbiler ved returnering af transportmidler til Danmark.
Særligt til jægere
De danske jægere, der går på jagt i de berørte land​e efter fx vildsvin, skal for at minimere risikoen for overførsel af smitte til danske svinebesætninger sikre, at de vasker og desinficerer tøj, fodtøj og udstyr, når de returnerer fra jagt. Det er forbudt at tage nedlagt vildsvinekød fra de berørte områder med tilbage til Danmark.
 
 
På nedenstående sider kan du læse mere om reglerne for indførsel og import af jagttrofæer:
​​​
Sådan overføres smitten
I Europa sker smitte fra besætning til besætning oftest​ ved handel med grise, som er smittet, men endnu ikke har symptomer, eller ved anvendelse af transportvogne, der ikke er rengjort tilstrækkeligt. Personer kan også videreføre smitten. I den enkelte besætning overføres smitten fra dyr til dyr ved direkte konta​kt samt ve​d indirekte kontakt gennem strøelse, foder og vand, som er forurenet med urin, gødning og næseflåd fra syge dyr. De vildtlevende svin udgør en stor smittefare overfor tamsvinene.
 
Smitten kan overføres ved fodring med ukogt slagteaffald, kød eller kødaffald, der indeholder virus. Dette har været årsag til adskillige sygdomsudbrud. Der er totalt forbud mod at fodre madaffald til svin i hele EU.
 
Afrikansk svinepest kan ikke smitte mennesker. 
 

 

 

Afrikansk hestepestAfrikansk hestepesthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Afrikansk-hestepest.aspx03115aspx0htmlEmneside
Afrikansk svinepestAfrikansk svinepesthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Afrikansk-svinepest.aspx03116aspx0htmlEmneside
Akvakultur – smittespredningAkvakultur – smittespredninghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Akvakultur---smittespredning.aspx03121aspx0htmlEmneside
Anmeldepligtige dyresygdommeAnmeldepligtige dyresygdommehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Anmeldepligtige-sygdomme.aspx03128aspx0htmlEmneside
Aujeszkys sygdomAujeszkys sygdomhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Aujeszkys-sygdom.aspx03142aspx0htmlEmneside
Bakteriel nyresyge (BKD)Bakteriel nyresyge (BKD)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Bakteriel-nyresyge-(BKD).aspx03147aspx0htmlEmneside
Besøg i besætningerBesøg i besætningerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Besøg-i-besætninger.aspx03152aspx0htmlEmneside
BluetongueBluetonguehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Bluetongue.aspx03159aspx0htmlEmneside
Bovin BesnoitiosisBovin Besnoitiosishttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Bovin-Besnoitiosis.aspx03162aspx0htmlEmneside
Bovin virus diarre (BVD)Bovin virus diarre (BVD)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Bovin-virus-diarre-(BVD).aspx03163aspx0htmlEmneside
BrucelloseBrucellosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Brucellose.aspx03164aspx0htmlEmneside
BSEBSEhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/BSE.aspx03166aspx0htmlEmneside
ByldesygeByldesygehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Byldesyge.aspx03167aspx0htmlEmneside
Caprin arthritis encephalitis (CAE)Caprin arthritis encephalitis (CAE)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Caprin-arthritis-encephalitis-(CAE).aspx03170aspx0htmlEmneside
Chronic Wasting Disease (CWD)Chronic Wasting Disease (CWD)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Chronic-Wasting-Disease.aspx03174aspx0htmlEmneside
Contagiøs equin metritis (CEM)Contagiøs equin metritis (CEM)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Contagiøs-equin-metritis-(CEM).aspx03177aspx0htmlEmneside
CysticerkoseCysticerkosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Cysticerkose.aspx03180aspx0htmlEmneside
Cysticerkose hos kvægCysticerkose hos kvæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Cysticerkose-hos-kvæg.aspx03181aspx0htmlEmneside
Cysticerkose hos svinCysticerkose hos svinhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Cysticerkose-hos-svin.aspx03182aspx0htmlEmneside
DourineDourinehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dourine.aspx03192aspx0htmlEmneside
DyresygdommeDyresygdommehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyresygdomme.aspx03195aspx0htmlEmneside
Dyresygdomme - ikke anmeldepligtigeDyresygdomme - ikke anmeldepligtigehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyresygdomme---ikke-anmeldepligtige.aspx03196aspx0htmlEmneside
Epizootisk hæmatopoietisk nekrose (EHN)Epizootisk hæmatopoietisk nekrose (EHN)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Enzootisk-hæmatopoitisk-nekrose-(EHN).aspx03215aspx0htmlEmneside
Enzootisk kvægleukoseEnzootisk kvægleukosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Enzootisk-kvægleukose.aspx03216aspx0htmlEmneside
Epizootisk hæmorrhagi (EHD)Epizootisk hæmorrhagi (EHD)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Epizootisk-hæmorrhagi-(EHD).aspx03218aspx0htmlEmneside
Equin infektiøs anæmiEquin infektiøs anæmihttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Equin-infektiøs-anæmi.aspx03219aspx0htmlEmneside
Equin viral arteritis (EVA)Equin viral arteritis (EVA)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Equin-viral-arteritis-(EVA).aspx03220aspx0htmlEmneside
MRSAMRSAhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fakta-om-MRSA.aspx03231aspx0htmlEmneside
Fåre- og gedekopperFåre- og gedekopperhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fåre--og-gedekopper.aspx03235aspx0htmlEmneside
Fåre- og gedepestFåre- og gedepesthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fåre--og-gedepest.aspx03236aspx0htmlEmneside
Fatal bleeding calf syndromeFatal bleeding calf syndromehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fatal-bleeding-calf-syndrom.aspx03238aspx0htmlEmneside
Fjerkrækolera (pasteurellose)Fjerkrækolera (pasteurellose)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fjerkrækolera-(pasteurellose).aspx03241aspx0htmlEmneside
Forårsviraemi hos karper (SVC)Forårsviraemi hos karper (SVC)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forårsviraemi-hos-karper-(SVC).aspx03249aspx0htmlEmneside
FugleinfluenzaFugleinfluenzahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fugleinfluenza.aspx03263aspx0htmlEmneside
Grænseværdier for dødelighed hos svin og kvægGrænseværdier for dødelighed hos svin og kvæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Graensevaerdier-for-doedelighed-hos-svin-og-kvaeg.aspx03280aspx0htmlEmneside
Hæmorrhagisk virusseptikæmi (VHS) Hæmorrhagisk virusseptikæmi (VHS) https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hæmorrhagisk-virusseptikæmi-(VHS)-.aspx03283aspx0htmlEmneside
Hæmorrhagisk virusseptikæmi (VHS) bekæmpelsesstrategiHæmorrhagisk virusseptikæmi (VHS) bekæmpelsesstrategihttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hæmorrhagisk-virusseptikæmi-.aspx03284aspx0htmlEmneside
HarepestHarepesthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Harepest.aspx03286aspx0htmlEmneside
HesteencephalitisHesteencephalitishttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hesteencephalitis.aspx03289aspx0htmlEmneside
HønsetyfusHønsetyfushttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hønsetyfus.aspx03296aspx0htmlEmneside
HvalpesygeHvalpesygehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hvalpesyge.aspx03299aspx0htmlEmneside
HydatidoseHydatidosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hydatidose.aspx03300aspx0htmlEmneside
Infektion med Bonamia exitiosaInfektion med Bonamia exitiosahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektion-med-Bonamia-exitiosa.aspx03349aspx0htmlEmneside
Infektion med Bonamia ostreaeInfektion med Bonamia ostreaehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektion-med-Bonamia-ostreae.aspx03350aspx0htmlEmneside
Infektion med bovin herpesvirus 1Infektion med bovin herpesvirus 1https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektion-med-bovin-herpesvirus-1.aspx03351aspx0htmlEmneside
Infektion med Marteilia refringensInfektion med Marteilia refringenshttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektion-med-Marteilia-refringens.aspx03352aspx0htmlEmneside
Infektiøs hæmatopoietisk nekroseInfektiøs hæmatopoietisk nekrosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektiøs-hæmatopoitisk-nekrose.aspx03353aspx0htmlEmneside
Infektiøs lakseanæmiInfektiøs lakseanæmihttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektiøs-lakse-anæmi.aspx03354aspx0htmlEmneside
Infektiøs laryngotracheitis hos hønsInfektiøs laryngotracheitis hos hønshttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektiøs-laryngotracheitis-hos-høns.aspx03355aspx0htmlEmneside
Infektiøs pankreasnekroseInfektiøs pankreasnekrosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektiøs-pankreasnekrose.aspx03356aspx0htmlEmneside

Ændret 21. oktober 2015