Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Afrikansk svinepest - udviklingen i EU

Afrikansk svinepest forekommer i flere EU land. Det drejer sig om Belgien, Bulgarien, Estland, Italien (Sardinien), Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Tjekkiet og Ungarn.

Afrikansk svinepest er aldrig konstateret i Danmark.

Udviklingen i 2018  

I april 2018 blev afrikansk svinepest for første gang konstateret i Ungarn, i vildsvin. De Ungarske myndigheder mener, at sygdommen er kommet til landet med afrikansk svinepest virusholdige fødevarer, der er ulovligt indført. Disse fødevarer er efterfølgende blevet spist af vildsvin, som der igennem er blevet inficeret.

I august 2018, blev afrikansk svinepest konstateret for første gang i Bulgarien, i en baggårdsbesætning.

I september 2018, blev afrikansk svinepest konstateret for første gang i Belgien, hvor sygdommen blev fundet i 5 døde vildsvin i den sydøstlige del af landet.

 

Fordeling af udbrud af afrikansk svinepest i EU fra 2014-2018.

2014 2015 2016 2017 2018*
 TamsvinVildsvinTamsvinVildsvinTamsvinVildsvinTamsvinVildsvinTamsvinVildsvin
Estland041187346105336370198
Letland32148107523865894710567
Litauen6451311119303301328501270
Polen2301532080817411091993
Tjekkiet0000000202028
Rumænien00000020101566
Ungarn00000000036
Bulgarien0000000010
Belgien00000000027
 Total 40 264 42 1650 48 2301 124 3855 1185 4185

*2018 til og med 15. oktober.

For vildsvin er angivet: antal smittede dyr, for tamsvin er angivet: antal smittede besætninger. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

 

 Du kan se et kort over områder med afrikansk svinepest her.

 

OIE (Verdensorganisationen for dyresundhed) har på deres hjemmeside et oversigtskort over den globale udbrudssituation med information om de enkelte udbrud. OIE´s hjemmeside

På EU-Kommissionens hjemmeside for husdyrsygdomme er situationen i de berørte EU-lande belyst yderligere. EU-Kommissionens hjemmeside

 

Historik

Tilbage i 90'erne var der udbrud i Spanien (1994) og i Portugal (1999). På Sardinien (Italien) har sygdommen været endemisk forekommende siden 1979 og er det stadig i dag.

I 2007 blev afrikansk svinepest for første gang konstateret i Georgien. Sygdommen blev spredt til Armenien, Aserbajdsjan og Rusland. Siden 2007 har Rusland haft flere udbrud af afrikansk svinepest, primært i området ved Sortehavet. Afrikansk svinepest er vidt udbredt hos både tam- og vildsvin i den europæiske del af Rusland. I 2012 blev det første tilfælde af afrikansk svinepest hos tamsvin fundet i Ukraine og i 2013 rapporterede Hviderusland om deres første tilfælde af afrikansk svinepest hos tamsvin.

I 2014 kom afrikansk svinepest for første gang (Sardinien ikke medregnet) ind i EU fra grænselandene i Øst. Sygdommen blev fundet i Estland, Letland, Litauen og Polen. I løbet af 2014, 2015 og 2016 spredte sygdommen sig i landene fra øst mod vest. 

I juli 2017 kom afrikansk svinepest til Tjekkiet, hvor sygdommen blev fundet i vildsvin, samt Rumænien hvor en mindre baggårdsbesætning blev fundet smittet. 

Særligt til eksportører
I henhold til artikel 15, stk. 2, b), 3. pind i Direktiv 2002/60/EF må der ikke føres svin ind på bedrifter i områder, der er underlagt restriktioner som følge af udbrud af Afrikansk svinepest, medmindre der foreligger en tilladelse hertil fra det pågældende lands veterinære myndighed.  
Særligt til importører

I henhold til artikel 15, stk. 2, b), 6. pind i Direktiv 2002/60/EF må svin og sæd, embryoner eller æg fra svin ikke flyttes fra de inficerede områder med henblik på at indgå i samhandlen.

Det vil sige, at overnævnte dyr og varer ikke kan importeres til Danmark, hvis de oprinder fra det inficerede område. 

Foruden restriktionerne der fremgår af Direktiv 2002/60/EF, er besætninger beliggende i områder med udbrud af afrikansk svinepest i vildsvin, pålagt restriktioner der fremgår af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709.  

Særligt til transportører og chauffører 
Svin må ikke føres ind eller ud af de inficerede områder, medmindre der foreligger en tilladelse fra det pågældende lands veterinære myndigheder. 
 
Særligt om rengøring af lastbiler 
Transportmidler, der har transporteret svin til et andet land, ​​skal altid rengøres og desinficeres efter aflæsning af dyrene, hvilket fremgår af de fælles EU-regler.
 
Erhvervet har derudover skærpet deres egne standarder for desinfektion af lastbiler ved returnering af transportmidler til Danmark.
Særligt til jægere

Danske jægere, der går på jagt i de berørte land e efter fx vildsvin, udgøre en risiko for at tage smitten med til Danmark. Dette skyldes at virus kan overleve i blod, fæces og kadaverrester. Sidder der rester af fx virusholdigt fæces på en jægers støvler, kan sygdommen på denne måde komme til Danmark. For at minimere risikoen for overførsel af smitte til danske svin bør jægere altid tage følgende forholdsregler:

 • Før hjemrejsen til Danmark, vaskes alt udstyr inkl. tøj, skydestok, våben og støvler.
 • Efter hjemkomst vaskes tøjet i enzymholdigt vaskemiddel ved mindst 60˚. Herefter lægges tøjet i blød i et godkendt desinfektionsmiddel, fx Vircon S.
 • Hunde brugt til jagt må, på grund af mulig smittespredning, ikke komme i kontakt med danske grise.
 • Undlad enhver direkte og indirekte kontakt til danske husdyr inden for de første 48 timer efter ankomsten til Danmark.

I områder med afrikansk svinepest i EU, er jagt på vildsvin reguleret af de lokale myndigheder. Men sygdommen spreder sig, og der er derfor også risiko for, at der er smittede vildsvin uden for allerede kendte områder med svinepest. Der er derfor risiko for, at få afrikansk svinepest virus på sit tøj, fodtøj, udstyr og hænder, selv hvis man går på jagt uden for områder med svinepest. Derfor bør du uanset, hvilket land, og hvor i landet du går på jagt, altid tage dine forholdsregler.

Fødevarestyrelsen har udarbejdet et fakta-ark der opsummerer hvordan du skal forholde dig, hvis du går på jagt i udlandet. Arket findes her: Fakta-ark til jægere om afrikansk svinepest

 

Hjembringelse af vildsvinekød

Svin og vildsvin kan blive smittet med svinepest, hvis de fodres med kød (herunder pålæg) eller kødaffald, der stammer fra smittede dyr. Dette har været årsag til adskillige sygdomsudbrud i EU. Bl.a. på den baggrund er der totalt forbud mod, at fodre svin og vildsvin med slagte- og madaffald, dette gælder også madpakkerester, i hele EU. 

Skyder man et vildsvin, som er smittet med afrikansk svinepest, kan sygdommen, som nævnt, overleve i kødet og på den måde komme med hjem. Derfor skal alle nedlagte vildsvin, fra områder hvor der er afrikansk svinepest, testes for virus, før kødet frigives til jægeren. Det er de lokale myndigheder der står for dette. Det er forbudt, at tage vildsvinekød der ikke er testet (med negativt resultat) med til Danmark fra områder, hvor der er udbrud af afrikansk svinepest.  Hvis man går på jagt i lande, der er ramt af afrikansk svinepest, men i områder som ikke er ramt af sygdommen, er der ikke krav om test. Man bør dog alligevel undlade, at tage kød med hjem fra disse områder, da sygdommen spreder sig, og der er en risiko for at tage smitte med hjem fra områder, hvor sygdommen endnu ikke er opdaget.

Går du på jagt udenfor EU, må du ikke tage kød med ind i EU. Hverken fra jagten eller fra et supermarked. Det er forbudt for privatpersoner at tage kød- og mælkeprodukter med ind i EU. Du kan læse mere her om: Privat indførsel af fødevarer​

 
På nedenstående sider kan du læse mere om reglerne for indførsel og import af jagttrofæer:
​​​
​Fødevarestyrelsen overvåger en lang række smitsomme husdyrsygdomme i Danmark, både i tamme og i vilde dyr. For vildsvin drejer det sig om afrikansk svinepest, klassisk svinepest og Aujeszky's sygdom. Dette er sygdomme, som vi har overvågningsprogrammer for, og både tamsvin og vildsvin indgår.

Ud over disse svinesygdomme, skal vildsvin også undersøges for trikiner (parasit). Dette skal gøres af fødevaresikkerhedsmæssige årsager, da trikiner kan inficere mennesker og forårsage alvorlig sygdom.

Hvis du bortskyder et vildsvin, skal der udtages prøver for Aujeszky's sygdom, klassisk og afrikansk svinepest samt trikiner. Det gælder både for vildsvin fra vildtbanen og vildsvin under hegn. De organer, der skal udtages, er milt og hjerte samt et stykke af mellemgulvsmuskulaturen. Du finder en detaljeret vejledning i udtagning af prøverne samt information om hvad du skal gøre med dem her.

 
Danske initiativer for at undgå afrikansk svinepest 

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om en række initiativer, der skal forhindre afrikansk svinepest i at nå Danmark.

Aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti indeholder følgende initiativer:

Indsats vedrørende udryddelse af vildsvin i den danske natur

 • Etablering af vildtsvinehegn ved den dansk/tyske grænse
 • Ændring af vildtskadebekendtgørelsen ift. øget regulering af vildsvin
 • Øget overvågning i vildsvinepopulationen og gratis undersøgelser af nedskudte vildsvin i Danmark for husdyrsygdomme
 • Intensiveret indsats i Sønderjylland på statens arealer og på private arealer
 • Faglig opgradering af schweissregistret
 • Styrket samarbejde med Danmarks Jægerforbund
 • Jagtlejekontrakter

Veterinære indsatser mod afrikansk svinepest

 • Lovforslag om skærpelse af bødeniveauet ift. lovovertrædelser, som har relation til smitterisiko for afrikansk svinepest og andre alvorlige husdyrsygdomme
 • Styrkelse af det veterinære beredskab
 • Opsætning af skilte på rastepladser
 • Intensivering af informationskampagne ift. smittebeskyttelse og madaffald
 • Rådgivning til frilandsbesætning om smitterisiko fra madaffald

Læs hele aftalen

 

 

Overvågning og bekæmpelse af sygdommeOvervågning og bekæmpelse af sygdommehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overvågning og bekæmpelse af sygdomme.aspx018839aspx0htmlEmneside
TrikinoseTrikinosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Trikinose.aspx02658aspx0htmlEmneside
Bovin BesnoitiosisBovin Besnoitiosishttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Bovin-Besnoitiosis.aspx02216aspx0htmlEmneside
LeptospiroseLeptospirosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Leptospirose.aspx02472aspx0htmlEmneside
TBE (Tick Borne Encephalitis)TBE (Tick Borne Encephalitis)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/TBE-(Tick-Borne-Encephalitis).aspx02646aspx0htmlEmneside
Dyresygdomme - ikke anmeldepligtigeDyresygdomme - ikke anmeldepligtigehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyresygdomme---ikke-anmeldepligtige.aspx09603aspx0htmlEmneside
VeterinærfondenVeterinærfondenhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Veterinaerfonden.aspx019246aspx0htmlEmneside
Overvågning af husdyrsygdomme i udlandetOvervågning af husdyrsygdomme i udlandethttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overvaagning-af-husdyrssygdomme-i-udlandet.aspx019248aspx0htmlEmneside
Kaninpest (myxomatose)Kaninpest (myxomatose)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kaninpest-(Myxomatose).aspx02437aspx0htmlEmneside
ParatuberkuloseParatuberkulosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Paratuberkulose.aspx019276aspx0htmlEmneside
Aujeszkys sygdomAujeszkys sygdomhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Aujeszkys-sygdom.aspx02193aspx0htmlEmneside
Coccidiostatika til behandling af slagtekalveCoccidiostatika til behandling af slagtekalvehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Coccidiostatika_til_behandling_af_slagtekalve.aspx019228aspx0htmlEmneside
Rabies hos flagermusRabies hos flagermushttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabies-hos-flagermus.aspx02568aspx0htmlEmneside
Yellowhead diseaseYellowhead diseasehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Yellowhead-disease.aspx02698aspx0htmlEmneside
TuberkuloseTuberkulosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Tuberkulose.aspx02660aspx0htmlEmneside
Fatal bleeding calf syndromeFatal bleeding calf syndromehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fatal-bleeding-calf-syndrom.aspx02300aspx0htmlEmneside
Paramyxovirus 1-infektion hos duerParamyxovirus 1-infektion hos duerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Paramyxovirus-1-infektion-hos-duer.aspx02550aspx0htmlEmneside
Infektiøs hæmatopoietisk nekroseInfektiøs hæmatopoietisk nekrosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektiøs-hæmatopoitisk-nekrose.aspx02424aspx0htmlEmneside
Viral haemorrhagic disease hos kaninerViral haemorrhagic disease hos kaninerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Viral-haemorrhagic-disease-hos-kaniner.aspx015347aspx0htmlEmneside
Equin viral arteritis (EVA)Equin viral arteritis (EVA)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Equin-viral-arteritis-(EVA).aspx02282aspx0htmlEmneside
MycoplasmaMycoplasmahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Mycoplasma.aspx02505aspx0htmlEmneside
Overførbar gastroenteritisOverførbar gastroenteritishttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overførbar-gastroenteritis.aspx02539aspx0htmlEmneside
CysticerkoseCysticerkosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Cysticerkose.aspx02235aspx0htmlEmneside
Infektiøs pankreasnekroseInfektiøs pankreasnekrosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektiøs-pankreasnekrose.aspx02427aspx0htmlEmneside
KokopperKokopperhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kokopper.aspx02449aspx0htmlEmneside
Nipahvirus-encephalitisNipahvirus-encephalitishttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Nipah-virus-encephalitis.aspx02514aspx0htmlEmneside
ZoonoserZoonoserhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Zoonoser.aspx02703aspx0htmlEmneside
ByldesygeByldesygehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Byldesyge.aspx02221aspx0htmlEmneside
TrikinerTrikinerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Trikiner.aspx013902aspx0htmlEmneside
Contagiøs equin metritis (CEM)Contagiøs equin metritis (CEM)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Contagiøs-equin-metritis-(CEM).aspx02232aspx0htmlEmneside
HarepestHarepesthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Harepest.aspx02354aspx0htmlEmneside
Influenza A hos minkInfluenza A hos minkhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Influenza-A-hos-mink.aspx02428aspx0htmlEmneside
Smitsom svinelammelse Smitsom svinelammelse https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Smitsom-svinelammelse-.aspx02610aspx0htmlEmneside
HønsetyfusHønsetyfushttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hønsetyfus.aspx02366aspx0htmlEmneside
HvalpesygeHvalpesygehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hvalpesyge.aspx02369aspx0htmlEmneside
Caprin arthritis encephalitis (CAE)Caprin arthritis encephalitis (CAE)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Caprin-arthritis-encephalitis-(CAE).aspx02224aspx0htmlEmneside
SalmonelloseSalmonellosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salmonellose.aspx02593aspx0htmlEmneside
Cysticerkose hos kvægCysticerkose hos kvæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Cysticerkose-hos-kvæg.aspx02236aspx0htmlEmneside
Cysticerkose hos svinCysticerkose hos svinhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Cysticerkose-hos-svin.aspx02237aspx0htmlEmneside
DourineDourinehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dourine.aspx02248aspx0htmlEmneside
Equin infektiøs anæmiEquin infektiøs anæmihttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Equin-infektiøs-anæmi.aspx02281aspx0htmlEmneside
Infektiøs laryngotracheitis hos hønsInfektiøs laryngotracheitis hos hønshttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektiøs-laryngotracheitis-hos-høns.aspx02426aspx0htmlEmneside
Ornitose (chlamydiose)Ornitose (chlamydiose)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Ornitose-(Clamydiose).aspx02536aspx0htmlEmneside
Forårsviraemi hos karper (SVC)Forårsviraemi hos karper (SVC)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forårsviraemi-hos-karper-(SVC).aspx02314aspx0htmlEmneside
Porcin reproduktions- og respirationssygdomPorcin reproduktions- og respirationssygdomhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Porcin-reproduktions--og-respirationssygdom.aspx02559aspx0htmlEmneside
White Spot DiseaseWhite Spot Diseasehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/White-spot-disease.aspx02697aspx0htmlEmneside
Veterinære laboratorierVeterinære laboratorierhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Veterinære-laboratorier.aspx011780aspx0htmlEmneside
Fjerkrækolera (pasteurellose)Fjerkrækolera (pasteurellose)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fjerkrækolera-(pasteurellose).aspx02303aspx0htmlEmneside
Kaseøs lymphadenitis (CLA)Kaseøs lymphadenitis (CLA)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kaseøs-lymphadenitis-(CLA).aspx02438aspx0htmlEmneside
Parafilaria bovicolainvasionParafilaria bovicolainvasionhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Parafilaria-bovicolainvasion.aspx02549aspx0htmlEmneside

Ændret 29. oktober 2018