Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Afrikansk svinepest - udviklingen i EU

Her kan du bl.a. læse om udviklingen af afrikansk svinepest i EU og forebyggelse i Danmark.

Afrikansk svinepest er aldrig konstateret i Danmark, men sygdommen forekommer i flere EU lande. Det drejer sig om Belgien, Bulgarien, Estland, Grækenland, Italien (Sardinien), Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Tyskland og Ungarn.

I juli 2021 blev sygdommen for føste gang konstateret i tamsvin i Tyskland. Vurderingen er dog, at der fortsat er meget lav risiko for afrikansk svinepest i Danmark. 

Forebyggelse i Danmark

Danmark har taget forskellige tiltag mod afrikansk svinepest i form af bl.a. vildsvinehegn, intensiv jagt på danske vildsvin, særlig information til landmænd, jægere og turister samt krav om rengøring og desinficering af alle lastbiler, der har været i udlandet med grise. 

Afrikansk svinepest er ufarlig for mennesker og smitter ikke til mennesker, men den udgør en trussel for dansk landbrugs eksport ud af EU. Derfor gør vi i Danmark alt, hvad vi kan, for at holde afrikansk svinepest ude af landet.

Udviklingen i 2021

 • 16. juli blev der i Tyskland for første gang konstateret ASF i tamsvin 

Udviklingen i 2020

 • 10. september blev det første fund af ASF i Tyskland gjort. Det drejer sig om et vildsvinekadaver der blev fundet 6 km fra grænsen til Polen.
 • I februar 2020 blev det første udbrud af ASF i Grækenland i konstateret i en baggårdsbesætning.
 • I marts 2020 blev ASF for første gang konstateret i en tamsvinebesætning i det vestlige Polen – ca. 66 km fra den tysk-polske grænse.

Udviklingen i 2019  

 • I april 2019 har Tjekkiet som det første medlemsland generhvervet sin status som fri for afrikansk svinepest.
 • I juli 2019 blev afrikansk svinepest konstateret for første gang i Slovakiet i en baggårdsbesætning.
 • I november 2019 blev afrikansk svinepest for første gang konstateret i vildsvin i den vestlige del af Polen – ca. 80 km fra den tysk-polske grænse.

Fordeling af udbrud af afrikansk svinepest i EU fra 2019-2021 

​Årstal
2019  
2020​
2021​*
 TamsvinVildsvinTamsvinVildsvin​​Tamsvin
​Vildsvin
Estland
080​0​68
​1
​43
Letland1369​3
​320
​1
​171
Litauen19463​3230
​0
​95
Polen
482420​103
​4155
​43
2053
Tjekkiet00​0​0​0
​0
Rumænien17206801063
​910
​838
​832
Ungarn01598​04052
​0
2478
Bulgarien44165​19
​533
​1
​189
Belgien 0482​0​3​0
​0
​Slovakiet​11​27​17
388
​7
​1322
​Grækenland0​0​​1
​0​0
​0
​Tyskland0​0​0​403
​3
1246
 Total 1843 6284 1209
11.062​894
​8429

For vildsvin er angivet: antal smittede dyr, for tamsvin er angivet: antal smittede besætninger.
_________________________________________________________________________

*For opgørelse fra 01.01.2021 til 06.08.2021​ ​


Gå til EU Kommissionens hjemmeside for mere information om ASF, her under kort over udbreddelsen.

OIE (Verdensorganisationen for dyresundhed) har på deres hjemmeside et oversigtskort over den globale udbrudssituation med information om de enkelte udbrud.
Gå til OIE´s hjemmeside


Historik
Tilbage i 90'erne var der udbrud i Spanien (1994) og i Portugal (1999). På Sardinien (Italien) har sygdommen været endemisk forekommende siden 1979 og er det stadig i dag.

I 2007 blev afrikansk svinepest for første gang konstateret i Georgien. Sygdommen blev spredt til Armenien, Aserbajdsjan og Rusland. Siden 2007 har Rusland haft flere udbrud af afrikansk svinepest, primært i området ved Sortehavet. Afrikansk svinepest er vidt udbredt hos både tam- og vildsvin i den europæiske del af Rusland. I 2012 blev det første tilfælde af afrikansk svinepest hos tamsvin fundet i Ukraine og i 2013 rapporterede Hviderusland om deres første tilfælde af afrikansk svinepest hos tamsvin.

I 2014 kom afrikansk svinepest for første gang (Sardinien ikke medregnet) ind i EU fra grænselandene i Øst. Sygdommen blev fundet i Estland, Letland, Litauen og Polen. I løbet af 2014, 2015 og 2016 spredte sygdommen sig i landene fra øst mod vest. 

I juli 2017 kom afrikansk svinepest til Tjekkiet, hvor sygdommen blev fundet i vildsvin, samt Rumænien hvor en mindre baggårdsbesætning blev fundet smittet. 

I april 2018 blev afrikansk svinepest for første gang konstateret i Ungarn, i vildsvin. De Ungarske myndigheder mener, at sygdommen er kommet til landet med afrikansk svinepest virusholdige fødevarer, der er ulovligt indført. Disse fødevarer er efterfølgende blevet spist af vildsvin, som der igennem er blevet inficeret.

I august 2018 blev afrikansk svinepest konstateret for første gang i Bulgarien, i en baggårdsbesætning.

I september 2018 blev afrikansk svinepest konstateret for første gang i Belgien, hvor sygdommen blev fundet i 5 døde vildsvin i den sydøstlige del af landet.

Fordeling af udbrud af afrikansk svinepest i EU fra 2014-2018.


​Årstal
Total antal tamsvin
Total antal vildsvin
EU-lande med konstateret ASF
2014
40
264
Estland, Letland, Litauen, Polen
​2015
​42
​1650
​Estland, Letland, Litauen, Polen
​2016
​48
​2301
​Estland, Letland, Litauen, Polen
​2017
​124
​3855
​Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Tjekkiet
​2018
​1334
​5312
Belgien, Bulgarien, ​Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Tjekkiet, Ungarn
For vildsvin er angivet: antal smittede dyr, for tamsvin er angivet: antal smittede besætninger. 
Særligt til eksportører
I henhold til artikel 15, stk. 2, b), 3. pind i Direktiv 2002/60/EF må der ikke føres svin ind på bedrifter i områder, der er underlagt restriktioner som følge af udbrud af Afrikansk svinepest, medmindre der foreligger en tilladelse hertil fra det pågældende lands veterinære myndighed.  

Særligt til importører
I henhold til artikel 15, stk. 2, b), 6. pind i Direktiv 2002/60/EF må svin og sæd, embryoner eller æg fra svin ikke flyttes fra de inficerede områder med henblik på at indgå i samhandlen.

Det vil sige, at overnævnte dyr og varer ikke kan importeres til Danmark, hvis de oprinder fra det inficerede område. 

Foruden restriktionerne der fremgår af Direktiv 2002/60/EF, er besætninger beliggende i områder med udbrud af afrikansk svinepest i vildsvin, pålagt restriktioner der fremgår af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709.  

Særligt vedr. indførsel af hø og halm
I ​ASF-virus er meget modstandsdygtigt, og kan overleve i op til 9 måneder i bl.a. vildsvinekadavere. Når der høstes hø, halm eller wrap i områder, hvor vildsvinepopulationen er inficeret med ASF, er der en risiko for, at der findes rester af døde inficerede vildsvin i hø-eller halmballer eller i wrap. Det kunne medføre en risiko for introduktion af sygdommen til svinebesætninger, hvor ståfoder anvendes.   


Særligt til transportører og chauffører 
Svin må ikke føres ind eller ud af de inficerede områder, medmindre der foreligger en tilladelse fra det pågældende lands veterinære myndigheder. 
 
Særligt om rengøring af lastbiler 
Transportmidler, der har transporteret svin til et andet land, ​​skal altid rengøres og desinficeres efter aflæsning af dyrene, hvilket fremgår af de fælles EU-regler.
 
Erhvervet har derudover skærpet deres egne standarder for desinfektion af lastbiler ved returnering af transportmidler til Danmark.
Særligt til jægere
Når det forekommer udbrud af afrikansk svinepest i vildsvin i et EU land, vil de berørte områder blive underlagt restriktioner. Området vil blive inddelt i:
 • Frit område, dvs. områder uden forekomst af ASF og derfor uden restriktioner.
 • Bufferzoner (Part I), dvs. områder, hvor der ikke er konstateret ASF men som pga. områdets umiddelbare nærhed til områder med ASF alligevel er underlagt restriktioner.
 • Områder med ASF i vildsvin (Part II), som er underlagt restriktioner.
 • Områder med ASF i både vildsvin og tamsvin (Part III).
(Se link kortet øverst på denne side)

Der er forskel på, hvilke restriktioner de forskellige områder eller parts er underlagt.

Danske jægere, der går på jagt i de berørte land e efter fx vildsvin, udgøre en risiko for at tage smitten med til Danmark. Dette skyldes at virus kan overleve i blod, fæces og kadaverrester. Sidder der rester af fx virusholdigt fæces på en jægers støvler, kan sygdommen på denne måde komme til Danmark. For at minimere risikoen for overførsel af smitte til danske svin bør jægere altid tage følgende forholdsregler:

 • Før hjemrejsen til Danmark, vaskes alt udstyr inkl. tøj, skydestok, våben og støvler.
 • Efter hjemkomst vaskes tøjet i enzymholdigt vaskemiddel ved mindst 60˚. Herefter lægges tøjet i blød i et godkendt desinfektionsmiddel, fx Vircon S.
 • Hunde brugt til jagt må, på grund af mulig smittespredning, ikke komme i kontakt med danske grise.
 • Undlad enhver direkte og indirekte kontakt til danske husdyr inden for de første 48 timer efter ankomsten til Danmark.
I områder med afrikansk svinepest i EU, er jagt på vildsvin reguleret af de lokale myndigheder. Men sygdommen spreder sig, og der er derfor også risiko for, at der er smittede vildsvin uden for allerede kendte områder med svinepest. Der er derfor risiko for, at få afrikansk svinepest virus på sit tøj, fodtøj, udstyr og hænder, selv hvis man går på jagt uden for områder med svinepest. Derfor bør du uanset, hvilket land, og hvor i landet du går på jagt, altid tage dine forholdsregler.

Fødevarestyrelsen har udarbejdet et fakta-ark der opsummerer hvordan du skal forholde dig, hvis du går på jagt i udlandet.

 

Hjembringelse af vildsvinekød

Svin og vildsvin kan blive smittet med svinepest, hvis de fodres med kød (herunder pålæg) eller kødaffald, der stammer fra smittede dyr. Dette har været årsag til adskillige sygdomsudbrud i EU. Bl.a. på den baggrund er der totalt forbud mod, at fodre svin og vildsvin med slagte- og madaffald, dette gælder også madpakkerester, i hele EU. 

Skyder man et vildsvin, som er smittet med afrikansk svinepest, kan sygdommen, som nævnt, overleve i kødet og på den måde komme med hjem. Derfor er det forbudt, at tage vildsvinekød med hjem til Danmark, fra områder hvor der er konstateret afrikansk svinepest, dvs. fra Part II og Part III områder. Hvis man går på jagt i bufferzonen, dvs. Part I, skal alle nedlagte vildsvin, testes for virus, før kødet frigives til jægeren. Det er de lokale myndigheder der står for dette. Det er forbudt, at tage vildsvinekød der ikke er testet (med negativt resultat) fra bufferzonen med til Danmark.

Hvis man går på jagt i frie områder i et land der er ramt af afrikansk svinepest, kan man lovligt tage kødet med hjem uden test.

Fødevarestyrelsen anbefaler dog, at man undlader, at tage kød med hjem fra disse områder, da sygdommen spreder sig, og der er en risiko for at tage smitte med hjem fra områder, hvor sygdommen endnu ikke er opdaget.

Går du på jagt udenfor EU, må du ikke tage kød med ind i EU. Hverken fra jagten eller fra et supermarked. Det er forbudt for privatpersoner at tage kød- og mælkeprodukter med ind i EU.

 
På nedenstående sider kan du læse mere om reglerne for indførsel og import af jagttrofæer:
 
​​​

Jagt i Tyskland

Går du på jagt i  i Tyskland, kan du finde information til jægere på link herunder: 
Gratis kursus: Undgå at få smitte ind i Danmark
SEGES, Landbrug & Fødevarer, har udarbejdet et gratis digitalt kursus om smittebeskyttelse til nye udenlandske medarbejdere i danske svinebesætninger. Kurset findes på dansk, engelsk, russisk og rumænsk.


Som et led i handlingsplanen for at undgå at få afrikansk svinepest til Danmark, ønsker Fødevarestyrelsen at få kendskab til udbredelsen af vildsvin i landet. Desuden ønsker Fødevarestyrelsen at teste døde og nedlagte vildsvin for svinepest.

Derfor har Fødevarestyrelsen introduceret appen VildsvineTip, hvor det er muligt at indberette fund af levende vildsvin samt spor efter disse. Det er også muligt at indberette fund af døde eller nedlagte svin. Fund af levende vildsvin og spor vil blive videregivet til Naturstyrelsen med henblik på bortskydning af dyrene. Døde og nedlagte vildsvin vil blive testet for svinepest. De nedlagte vildsvin vil også blive undersøgt for trikiner på Fødevarestyrelsens regning.

Hent appen nu
Du kan hjælpe med til overvågningen af afrikansk svinepest ved at indmelde fund af vildsvin på appen VildsvineTip. Appen kan hentes i AppStore og på Google Play. Når du har indberettet fund af døde og nedlagte vildsvin, vil du i appen få besked om, hvorvidt dyret var smittet med afrikansk svinepest eller ej.

Hjemmeside med fund af vildsvin
I tilknytning til appen har Fødevarestyrelsens etableret hjemmesiden vildsvin.dk, hvor alle fund af levende, døde og nedlagte vildsvin i hele Danmark kan ses. Du vil således kunne finde din egen og andres indberetninger på et kort. For døde og nedlagte vildsvin vil du også kunne se, om dyrene har været smittet med afrikansk svinepest eller ej.

​Fødevarestyrelsen overvåger en lang række smitsomme husdyrsygdomme i Danmark, både i tamme og i vilde dyr. For vildsvin drejer det sig om afrikansk svinepest, klassisk svinepest og Aujeszkys sygdom. Dette er sygdomme, som vi har overvågningsprogrammer for, og både tamsvin og vildsvin indgår.
Ud over disse svinesygdomme, skal vildsvin også undersøges for trikiner (parasit). Dette skal gøres af fødevaresikkerhedsmæssige årsager, da trikiner kan inficere mennesker og forårsage alvorlig sygdom.

Hvis du bortskyder et vildsvin, skal der udtages prøver for Aujeszkys sygdom, klassisk og afrikansk svinepest samt trikiner. Det gælder både for vildsvin fra vildtbanen og vildsvin under hegn. De organer, der skal udtages, er milt og hjerte samt et stykke af mellemgulvsmuskulaturen.

 
Danske initiativer for at undgå afrikansk svinepest 

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om en række initiativer, der skal forhindre afrikansk svinepest i at nå Danmark.

Aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti indeholder følgende initiativer:

Indsats vedrørende udryddelse af vildsvin i den danske natur

 • Etablering af vildsvinehegn ved den dansk/tyske grænse
 • Ændring af vildtskadebekendtgørelsen ift. øget regulering af vildsvin
 • Øget overvågning i vildsvinepopulationen og gratis undersøgelser af nedskudte vildsvin i Danmark for husdyrsygdomme
 • Intensiveret indsats i Sønderjylland på statens arealer og på private arealer
 • Faglig opgradering af schweissregistret
 • Styrket samarbejde med Danmarks Jægerforbund
 • Jagtlejekontrakter

Veterinære indsatser mod afrikansk svinepest

 • Lovforslag om skærpelse af bødeniveauet ift. lovovertrædelser, som har relation til smitterisiko for afrikansk svinepest og andre alvorlige husdyrsygdomme
 • Styrkelse af det veterinære beredskab
 • Opsætning af skilte på rastepladser
 • Intensivering af informationskampagne ift. smittebeskyttelse og madaffald
 • Rådgivning til frilandsbesætning om smitterisiko fra madaffald
 
Informationsmateriale om afrikansk svinepest 
Fødevarestyrelsen udarbejder løbende informationsmateriale i forbindelse med indsatsen for at undgå introduktion af afrikansk svinepest til Danmark.

Materialet på denne side kan frit hentes og benyttes.
 
EFSA (Europian Food Safety Authority) har udarbejdet en engelsk hjemmeside om afrikansk svinepest:
 
EFSA (Europian Food Safety Authority) har udarbejdet en engelsk film om afrikansk svinepest:
 
OIE (Verdensorganisationen for Dyresundhed) har udarbejdet en engelsk film om afrikansk svinepest og rejser:
 
Film til lufthavne – Undgå afrikansk svinepest

 
Ændret 31. august 2021