Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Slagtning og aflivning af dyr

Når man slagter dyr, er der krav og regler, man skal overholde.

​​​​​​For at skåne dyr mest muligt, når​​ de slagtes, er der vedtaget en række regler og krav i den såkaldte Aflivningsforordning.

Aflivningsforordningen indeho​
lder en række krav, bl.a.:​

  • at en række slagteoperationer kun må udføres af personer, der har et kompetencebevis
  • at slagterier over en vis størrelse skal udpege en dyrevelfærdsansvarlig, som skal sikre, at forordningens bestemmelser overholdes på slagteriet 
  • at aflivning af pelsdyr kun må finde sted i tilstedeværelse af og under direkte tilsyn af en person med kompetencebevis

​​

Hjemmeslagtning – hvad er reglerne
Hjemmeslagtning er, når primærproducenter slagter og slagtemæssigt behandler egne dyr til forbrug i egen husholdning på ejendomme, hvor dyrehold er tilladt.​
 
Hjemlen til hjemmeslagtning findes i Fødevareloven (Lovbekendtgørelse nr. 250 af 8. marts 2013), § 34, stk. 1:

§ 34. På ejendomme, hv​or dyrehold er tilladt, kan ejendommens ejer eller
bruger uanset bestemmelsen i § 28 foretage slagtning og efterfølgende
slagtemæssig behandling af egne dyr til forbrug i egen husholdning.
 

Hjemmeslagtede dyr skal tjekkes for BSE (kogalskab)

Alle kreaturer, der slagtes til konsum, inkl. hjemmeslagtede, skal BSE-testes i den korrekte alder, som 1. juli 2011 blev ændret til over 72 måneder for slagtekreaturer.


Krav om bortskaffelse af slagteaffald ved hjemmeslagtning

For at forhindre smitte i at spredes er det vigtigt, at specificeret risikomateriale (SRM) fjernes fra alle slagtede kreaturer, får og geder og sendes til DAKA. 


Øvrige dele af dyret, som ikke ønskes anvendt i egen husholdning, skal ligeledes sendes til DAKA eller bortskaffes på anden vis i overensstemmelse med bestemmelserne i Biproduktforordningen.
 
Vejledning til Aflivningsforordningen 
 ​
 
Aflivning af fjerkræ
Her kan du finde en oversigt over metoder, der er praktisk anvendelige ved producentens aflivning i besætningen af slagtekyllinger, høns, ænder, gæs og kalkuner.
 
 
Kontaktpunkt for videnskabelig støtte i forbindelse med gennemførelsen af Aflivningsforordningen.
Henvendelser håndteres af Videncent​er for Dyrevelfærd (ViD).
 
Aflivningsforordningens artikel 20 kræver af hvert EU-medlemsland, at der etableres et netværk, der kan yde videnskabelig støtte og udveksle tekniske og videnskabelige oplysninger og bedste praksis vedrørende gennemførelsen af Aflivningsforordningen.​
 

ViD er udpeg​​et som netværk til videnskabelig støtte

I Danmark er Videncenter for Dyrevelfærd (ViD) udpeget som netværk til videnskabelig støtte.
 

Kontaktpunkt for henvendelser

Kontaktpunktet er sammen med tilsvarende kontaktpunkter i andre EU-lande og Kommissionen ansvarligt for at udveksle tekniske og videnskabelige oplysninger og bedste praksis vedrørende gennemførelsen af denne forordning.
 

Kontaktpunktet findes på følgende e-mailadresse: contactpoint.1099.2009@fvst.dk 

 
Lovstof og regler

 

 

 

Ofte stillede spørgsmål om rituel slagtningOfte stillede spørgsmål om rituel slagtninghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Ofte_stillede_spoergsmaal_om_rituel_slagtning.aspx040332aspx0htmlEmneside
Kompetencebevis til aflivning af pelsdyrKompetencebevis til aflivning af pelsdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Krav-om-uddannelse-til-minkavlere-og-deres-ansatte.aspx040260aspx0htmlEmneside
Rituel slagtningRituel slagtninghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rituel-slagtning.aspx040408aspx0htmlEmneside
Kompetencebevis til slagteoperationerKompetencebevis til slagteoperationerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kompetencebevis-til-slagteoperationer.aspx040244aspx0htmlEmneside
Forbud mod slagtning af højdrægtige dyrForbud mod slagtning af højdrægtige dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forbud-mod-slagtning-af-højdrægtige-dyr.aspx040095aspx0htmlEmneside

Ændret 9. april 2019