Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Aflatoksiner

Aflatoksin er et svampegiftstof, der findes i fx tørrede figner, nødder og risprodukter.

Hvad er aflatoksiner?

Aflatoksiner er svampegiftstoffer, som dannes under tropiske og subtropiske forhold af skimmelsvampene Aspergillus. Dannelse af aflatoksiner sker som følge af angreb af skimmelsvampene både før og efter høst.

Der findes forskellige typer af aflatoksiner. Aflatoksin B1 er den mest almindelige i fødevarer og er også den mest sundhedsskadelige. 

Sundhedsskadelige effekter af aflatoksiner

Aflatoksiner er stoffer, som er kræftfremkaldende og genotoksiske. Indtaget af stofferne bør derfor være så lavt som muligt. 

I hvilke fødevarer finder man typisk aflatoksiner?

Aflatoksiner findes i nødder og tørrede figner, men kan også findes i fx ris og majs. Risikoprodukter er primært paranødder, pistacienødder og jordnødder, men også produkter som mandler og hasselnødder.

Aflatoksiner dannes normalt kun i tropiske og subtropiske egne, dvs. i varmere klimaer end i Danmark, og findes derfor ikke i dansk producerede råvarer.

Forekomst af aflatoksiner og andre mykotoksiner i fødevarer er typisk meget uens fordelt i et parti. Det vil ofte kun være fx nogle af fignerne i et parti, som er forurenede, mens hovedparten af fignerne kan være i orden. Der er EU regler for kontrol med aflatoksiner i tørrede figner. Ved kontrol af, om grænseværdierne er overholdt skal afhængigt af partiets størrelse udtages op til 100 delprøver af 300 gram for at øge sandsynligheden for, at de forurenede figner fanges i prøvetagningen.

Hvordan undgås aflatoksiner

For at undgå svampevækst og produktion af aflatoksiner er det vigtigt, at afgrøden tørres effektivt efter høst, og at den opbevares ved den rette temperatur og luftfugtighed.

Indholdet af mykotoksiner i råvarer kan i mange tilfælde mindskes ved at sortere synligt angrebne dele af partiet fra.

Læs forbrugerspørgsmål og svar

Kan der dannes aflatoksiner i nødder, som jeg selv høster og tørrer?

Aflatoksiner dannes normalt kun i tropiske og subtropiske områder. Klimaet i Danmark er for koldt til, at de skimmelsvampe, der danner aflatoksinerne, kan vokse.
 

Hvad kan jeg gøre for at undgå aflatoksiner fra fødevarer?

Skimmelsvampene, der danner aflatoksiner, er kendetegnet ved at kunne angribe nogle enkelte nødder eller figner og danne meget høje indhold af aflatoksiner, mens resten kan være uforurenet.

Skimmelsvampene kan godt være til stede uden at være synlige. Det er derfor ikke umiddelbart muligt at sortere sig ud af problemet. Der er dog en tendens til, at små kerner eller misdannede kerner har en højere risiko for at være forurenet, hvorfor man kan frasortere disse.

Hvem undersøger, om der findes aflatoksiner i fødevarer – fx tørrede figner?

Fødevareimportørerne er ansvarlige for ikke at sælge produkter, der er forurenet.

For risikoprodukterne har EU importrestriktioner, som pålægger eksportøren at få lavet analyser af aflatoksiner for hvert parti, de eksporterer til EU. Samtidig bliver en del af partierne yderligere kontrolleret med kemiske analyser ved importen til EU. 

Få mere information på Altomkost.dk

På Altomkost.dk kan du læse om mugne fødevarer

Pjecer og rapporter

Kontrolresultater om naturlige toksiner

Slutrapport fra kontrolkampagne 2011 om aflatoksiner

Vejledning om kontrol af aflatoksin og overensstemmelse med lovgivning (engelsk)

Prøveudtagning/ko​rn og store partier (engelsk)​

EU-forordning nr. 401/2006 om prøveudtagnings- og analysemetoder til offentlig kontrol af indhold af mykotoksiner i fødevarer

Prøvetagning til kontrol af aflatoksiner i tørrede figner skal ske i henhold til forordning 401/2006 som ændret ved forordning 178/2010

Lovstof

Se lovstof på siden om mykotoksiner.

Ændret 20. juli 2021