Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Ægprodukter til foder

Fremstilling af ægprodukter til foder skal ske på et forarbejdningsanlæg, der er godkendt til det, eller på en fødevarevirksomhed, der er autoriseret til at forarbejde ægprodukter.

Denne side dækker udelukkende regler om animalske biprodukter og foderforbuddet.

Ud over de generelle krav til animalsk foder er der specifikke betingelser for ægprodukter til foder.

Reglerne findes i Gennemførelsesforordningen (Forordning nr. 142/2011), bilag X, kapitel II, afsnit 9. ​

Råvarer 
Ægprodukter skal være fremstillet af kategori 3-materiale som beskrevet i artikel 10, litra e og f, samt artikel 10, litra k, nr. ii.
 
Forarbejdningsnormer
Ægprodukter skal være forarbejdet:  
  • ved en af forarbejdningsmetoderne 1-5 eller 7, som beskrevet i bilag IV, kapitel III, eller
  • ved en anden metode, der sikrer, at ægproduktet overholder de mikrobiologiske normer for animalsk foder, beskrevet i bilag X, kapitel I.
  • i overensstemmelse med krav vedrørende æg og ægprodukter i afsnit X, kapitel I, II, og III, i bilag III til F​orordning (EF) nr. 853/2004

Mærkningskrav 

Under transport og oplagring skal emballage, containere eller køretøjer med ægprodukter være mærket med  følgende tydelige og letlæselige tekst:

"Kategori 3-materiale" og "Ikke til konsum".

Ved transport mellem EU-lande er der endvidere krav om, at emballage, containere eller køretøjer er mærket med grøn farve.​
​ 
Hvilke dyr må fodres med ægprodukter 
Ægprodukter​ må fodres til alle dyrearter.​
 
Lovstof og regler
 
 
 
Ændret 17. juni 2021