Gå til navigation Gå til Hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Ægge-sagen

Få overblik over sagen om de fipronil-forurenede æg.

​Vurdering lige nu

 

Intet tyder på, at der i danske fjerkræbesætninger er anvendt insektmidlet fipronil, som det er sket i andre lande. Derfor er der ingen fare ved at spise danske æg.

I Danmark er der ikke konstateret sundhedsskadeligt indhold af fipronil i æg eller æggeprodukter fra andre lande. Men fipronil er ulovligt i fødevarer, og derfor trækkes produkterne tilbage.

Danske virksomheder opfordres til at sikre sig mod, at de bruger æg med rester af fipronil.

Fødevarestyrelsen fortsætter med at overvåge og efterforske ægge-sagen, ligesom det sker i hele Europa. Herunder, om der er behov for at se på omfanget af produkter, hvor æg indgår som ingrediens. Fødevarestyrelsen kan ikke udelukke, at yderligere efterforskning vil afdække flere sager om import af æg eller produkter med æg med fipronil til Danmark.

Ny​heder om ægge-sagen​


 
25. september 2017
Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen deltager tirsdag den 26. september i ministermøde om fipronilæg i EU. Her vil han arbejde for, at sagen om forurenede æg, der i løbet af sommeren spredte sig til de fleste EU-lande, ikke skal gentage sig. Læs hele nyheden "Esben Lunde Larsen: Æggeskandale skal ikke ske igen".

11. september 2017
Der er ikke fundet rester af insektmidlet fipronil i danske æg, meddeler Fødevarestyrelsen efter at have gennemført verifikationsanalyser af danske æg fra godt 50 besætninger.  

 
8. september 2017
I Østrig har myndighederne fundet fipronil i æggeprodukter fra en dansk virksomhed. Der er dog ikke tale om danske æg, men derimod æg fra Belgien og Nederlandene. Æggene blev – før fipronilsagen var kendt – importeret til Danmark og brugt i produkterne, som er solgt videre til Østrig. Der er stadig ikke fundet fipronil i æg lagt i Danmark.

 
6. september 2017
For første gang kan det påvises, at der er forhandlet belgiske skalæg i Danmark med et indhold af fipronil. Dog i uskadelige mængder. Læs hele nyheden "288.000 forurenede æg i Danmark"

31. august 2017
Fødevarestyrelsen har iværksat en undersøgelse af danske æg for at få verificeret de analyser, som æggeerhvervet har fremlagt. Undersøgelsen skal bekræfte, at danske æg er helt fri for rester af insektmidlet fipronil. I alt bliver æg fra op til 50 danske besætninger testet. Læs hele nyheden "Danske æg testes"

 
25. august 2017
Facebook opslag: Hunde- og katteejere kommet i vildrede, fordi de bruger et loppemiddel, der indeholder det omtalte giftstof, fipronil. Hvorfor er det ok at bruge det på hunde og katte, men strengt forbudt i og på høns? Læs mere på Fødevarestyrelsens facebookside

 
22. august 2017
I Tyskland er der fundet rester af insektmidlet fipronil i æg fra Polen. I Belgien er der fundet forurenede æg fra Frankrig. Og i Finland er der fundet fipronil i æggepulver fra Ukraine. Læs hele nyheden "Forurenede æg i flere lande"

 
18. august 2017
Miljø- og fødevareministeriet følger sagen om de forurenede fipronilæg tæt. Miljø- og fødevareministeren beder om redegørelse hos Fødevarestyrelsen og har udtalt sig om sagen. Læs hele nyheden "Udtalelse fra miljø- og fødevareministeren om forurenede æg"

 
17. august 2017
Flere forurenede æg opsporet. ​Fødevarestyrelsen fortsætter nu på 3. uge med at opspore æg og æggeprodukter i Danmark, der kan stamme fra de forurenede æggebesætninger i Belgien og Nederlandene. Indtil videre er der fra i alt otte danske firmaer indberettet fund af æg fra de forurenede besætninger.  Læs hele nyheden "Flere forurenede æg opsporet".

 
10. august 2017
Danæg Products har indført 20 tons kogte og pillede æg fra en belgisk underleverandør. Æggene er solgt i 5 kilos pakninger til professionelle køkkener, kantiner, cafeer og cateringvirksomheder. Æggene skal trækkes tilbage, selv om indholdet af fipronil ikke er på et sundhedsskadeligt niveau. Læs hele nyheden "20 tons forurenede æg solgt i Danmark".

 
Nordic Egg har indført to tons "scrambled eggs" i pakninger på 10 kilo stykket med indhold af fipronil, dog ikke i en styrke, der er sundhedsfarlig. Også disse skal trækkes tilbage.
 

 
(Opdateres)

 
Sundhedsfare
Analyser foretaget af de nederlandske myndigheder viser, at indholdet af fipronil i æggene ikke er akut sundhedsskadeligt. Men indholdet er forbudt, hvis det er over 0,005 mg/kg og derfor trækkes æg og æggeprodukter med fipronil over dette niveau tilbage og destrueres.

 
Undersøgelser af æg indført til Danmark fra de berørte områder, viser koncentrationer på op til 0,018 mg/kg – men det sundhedsskadelige niveau indtræffer først ved koncentrationer på over 0,72 mg/kg.

 
Hvis man skulle indtage stoffet i over 0,72 mg/kg, kan det give kvalme, mavesmerter, svimmelhed, opkast og epileptiske anfald. Efter længere tids påvirkning også lever- og nyreskader. Hvis man har mistanke om, at man har symptomer efter at have spist æg, bør man søge læge.

 

 
Efterforskning lige nu
Det er den enkelte virksomhed, der er ansvarlig for, at deres produkter er lovlige – og virksomheden skal samtidig have styr på, hvor produkternes indhold kommer fra – og hvor  produkterne bliver solgt.

 
Landbrug og Fødevarer/ Det Danske Fjerkræråd er i direkte kontakt med de store æggepakkerier, som har sendt prøver fra deres ægproducenter til laboratorietest for fipronil. De første svar er negative for fipronil i dansk producerede æg.

 
Landbrug og Fødevarer/ Det Danske Fjerkræråd har skrevet til de fire firmaer, som leverer bekæmpelsesmidler mod blodmider. Alle fire firmaer har bekræftet, at fipronil ikke indgår i produkter, der markedsføres i Danmark.

 
Sagen kort
I Nederlandene og Belgien er fjerkræbesætninger ulovligt blevet behandlet med insektmidlet fipronil for at få bugt med blandt andet blodmider på hønsene og i staldene. Insektmidlet ophober sig i hønerne og dermed i æggene, hvilket blev afsløret i Belgien i forbindelse med prøvetagninger.

 
Intet tyder på, at fipronil er blevet anvendt i dansk fjerkræproduktion.

 
Æg fra belgiske eller hollandske besætninger er omsat på det danske marked i form af kogte pillede æg og "scrambled egg" i cateringpakninger. Disse produkter er ulovlige og skal trækkes tilbage. De er dog ikke farlige, da indholdet af fipronil ligger meget lavt og under et sundhedsskadeligt niveau.

 
Først når sagen er efterforsket til ende, forventes et samlet overblik over, hvad og hvor mange af de pågældende produkter, der er kommet til Danmark. Der kan gå flere uger.
 
Erhverv
Sagen vil få økonomiske konsekvenser for virksomheder, der bliver involveret i sagen, i form at tab i forbindelse med tilbagetrækning/tilbagekaldelse af produkter.

Viser det sig mod forventning, at fipronil er benyttet i danske besætninger, vil sagen have konsekvenser for erhvervet i form at produktionstab og mistede andele på eksportmarkeder.

Fødevarestyrelsen er i god dialog med branchen om hele sagen.

Foreløbigt har enkelte eksportmarkeder henvendt sig til Fødevarestyrelsen for at få mere information. På baggrund af tidligere erfaringer forventer Fødevarestyrelsen yderligere henvendelser fra eksportmarkederne.

 
Der er udsendt information om situationen til relevante danske ambassader.

 
Kontakt
Virksomheder, der har indført æg eller ægprodukter fra de berørte områder og er vidende om, at de indeholder æg fra berørte besætninger, skal kontakte deres lokale fødevareenhed.

Hvis man vil undersøge, om et givent produkt indeholder æg fra Belgien eller Nederlandene, bedes man kontakte producenten.

Yderligere spørgsmål kan ske til Fødevarestyrelsens Kunderådgivning på tlf. 72 27 69 00.
Pressen kan henvende sig til pressetelefonen på tlf. 22 84 48 ​34.


 

Ændret 18. juni 2019