Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Abekopper

Ud fra tilgængelig viden vurderer Fødevarestyrelsen ikke, at hunde og katte kan smittes med abekopper. Derimod ser det ud til, at kaniner muligvis kan smittes. Fødevarestyrelsen har ikke fundet oplysninger, der peger på, at abekopper smitter til fugle, krybdyr, padder, fisk og laverestående dyr som insekter.

​​​Kan dyr smittes med abekopper?
​​

Ab​ekoppevirus er generelt ikke særlig smitsomt og menes​ oprindeligt at stamme fra en gnaverart i Afrika. 

Ud fra den tilgængelige viden på området, vurderer Fødevarestyrelsen, at abekoppevirus især smitter gnavere (Rodentia – fx chinchilla, mus, rotter, jordegern), aber og muligvis støttetandede (Lagomorphe – fx kaniner). 

​Virus kan smitte via overflader, der nyligt har været i nær kontakt med en smittet person eller et smittet dyr. Dyrs bur og strøelse kan på tilsvarende vis være forurenet.

Hvad er symptomerne på abekoppevirus?

Symptomerne på infektion med abekoppevirus er indledende feber, appetitløshed og senere hudforandringer. I huden udvikles væskefyldte blærer. Antallet af blærer varierer fra enkelte til mange. På et tidspunkt brister blærerne og efterlader sår, der får skorpe. Sårene heler herefter, og skorpen falder af. Abekopper er generelt ikke særlig smitsomt, men kan smitte fra ca. én dag før udslæt opstår til blærer og til sår er helet. Især kontakt med indholdet fra blærerne eller kontakt med andre kropsvæsker er smitsomt. Sygdommen er kun meget sjældent dødelig for mennesker og dyr.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg er smittet med abekoppevirus og har kæledyr?

Fødevarestyrelsen anbefaler, at du under dit interview oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed om, at du har kæledyr i dit hjem. Du bør ligeledes oplyse, hvis du arbejder med dyr eller har haft nær kontakt til andres dyr.

Hvis du selv er hjemmeisoleret med abekopper, anbefaler Fødevarestyrelsen, at du så vidt muligt selv passer dit dyr, mens du er isoleret. Er du indlagt – eller kan du af anden grund ikke passe dit dyr – bør du få dit dyr passet af en anden. 

Hund og kat 
Har du hund eller kat, bør du lade dyret/dyrene blive i hjemmet mindst 21 dage efter, at dine blærer og sår er helet. Det er fordi, dyrene kan have virus i pelsen, der kan overføres ved kontakt til andre dyr og mennesker.

Er du hjemmeisoleret, og har du ikke en lukket have, hvor hunden kan luftes, bør du få en anden person til at lufte din hund for dig i snor uden kontakt til andre dyr eller mennesker. Katte må ikke lukkes ud i perioden og kattegrus bortskaffes i dagrenovation i lukket plasticpose.

Andre dyr
Har du kæledyr af egernfamilien, chinchillaer, rotter og mus eller aber, anbefaler Fødevarestyrelsen, at de bliver i dit hjem, og dyret/dyrene bliver i bur mindst 21 dage efter, at dine blærer og sår er helet. Du bør undgå tæt kontakt med dyrene, mens du er smitsom. Hvis andre skal passe dyrene, anbefaler Fødevarestyrelsen, at buret med dyret/dyrene bliver i dit hjem. Strøelse bortskaffes i lukket plasticpose med dagrenovationen. Dyrene skal holdes, så der ikke er mulighed for kontakt til vilde dyr. 

Fødevarestyrelsen vejleder alene om, hvordan du skal forholde dig til dit kæledyr i denne situation. For vejledning om, hvordan du skal forholde dig i forhold til dit eget sygdomsforløb, bør du kontakte din læge.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg er nær kontakt til en person smittet med abekoppevirus, der har kæledyr?

Med mindre du har symptomer på, at du er smittet med abekoppevirus, vurderer Fødevarestyrelsen ikke, at der er en risiko for dine kæledyr. Det anbefales dog, at du iagttager almindelig god hygiejne med håndvask for at undgå at smitte dine egne dyr.

Fødevarestyrelsen vejleder alene om, hvordan du skal forholde dig til dit kæledyr i denne situation. For vejledning om, hvordan du skal forholde dig i forhold til sygdomsforløbet hos en person, bør du kontakte sundhedsvæsenet.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg har et kæledyr, der har været i kontakt med en person, der er smittet med abekopper?

Hund og kat
Hunde og katte kan ikke smittes med abekoppevirus, men kan forurenes med virus på overfladen. Derfor bør du begrænse kontakten til dyr, der indenfor de sidste dage har været i nær kontakt med en person, der er smittet med abekopper.

Andre dyr
Har du gnavere, kaniner eller aber, som har været i kontakt med en person, der har fået konstateret abekopper, bør du isolere dyret/dyrene. Dyrene bør holdes isoleret indtil mindst 21 dage efter, at de har været i kontakt med en smittet person eller et smittet dyr, og din kontakt med dyret begrænses mest muligt. 

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg mistænker mit kæledyr for at være smittet med abekoppevirus?

Får du mistanke om, at dit dyr er smittet med abekopper, bør du telefonisk kontakte din praktiserende dyrlæge og oplyse om din mistanke. Dyret bør ikke komme i kontakt med andre dyr eller mennesker, før det er tilset af en dyrlæge, der har afkræftet diagnosen. For at undgå smittespredning, bør du ikke tage til dyrlægen med dit dyr, og dyrlægen bør tilse dit dyr i dit hjem.

Hvordan skal jeg som praktiserende dyrlæge forholde mig, hvis en person kontakter mig om et dyr, de mener kan være smittet med abekopper?

Hvis du som praktiserende dyrlæge bliver kontaktet af en person, der mistænker, at hans/hendes kæledyr er smittet med abekopper, bør du ud fra oplysningerne vurdere, hvornår dyret bør tilses. Dyret bør tilses i dyrets hjem for at undgå smittespredning til andre dyr. 

Kan du efter en undersøgelse af dyret ikke udelukke, at et dyr er smittet med abekoppevirus, bør du kontakte Fødevarestyrelsen, der så vil rådgive dig om udtagning af prøver. Udtages prøver for abekopper efter aftale med Fødevarestyrelsen, betaler Fødevarestyrelsen for udtagning af prøver og laboratorieundersøgelsen.

Se i øvrigt nyhedsbrev for dyrlæger fra 31. maj 2022​ for yderligere oplysninger.​

Ændret 31. maj 2022