Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

ADD og antibiotikaforbrug

ADD (Animal Daily Dose) er en standardenhed, der bruges, når man opgør antibiotikaforbruget i kvæg- og svinebesætninger.

​Hvad er ADD?

Antibiotikaforbrug kan opgøres på fl​ere måder. Fødevarestyrelsen har valgt at opgøre antibiotikaforbruget i kvæg- og svinebesætninger i ADD pr. 100 dyr pr. dag. ADD (Animal Daily Dose) er en standardenhed, der er fastsat ​af Fødevarestyrelsen.

Hidtil har Fødevarestyrelsen fastsat størrelsen på en ADD ud fra ​​​den dosering, som lægemidler er godkendt med. Det har dog i nogle situationer vist sig uhensigtsmæssigt.

Fødevarestyrelsen har derfor besluttet, at størrelsen af en ADD for et lægemiddel skal fastsættes ud fra videnskabelige og praktiske erfaringer og efter en række hensigtsmæssige principper. Det fremgår af Bekendtgørelse om grænseværdier for kvæg- og svinebesætninger. Principperne for fastsættelse af ADD for lægemidler fremgår af bilaget til bekendtgørelsen.​​

  
Hvornår indføres den nye måde at fastsætte størrelsen af en ADD?
Den første ni-måneders periode, hvor Fødevarestyrelsen opgør forbruget med nye ADD’er, er perioden fra 1. marts til 30. november 2014. På det tidspunkt er der gået 9 måneder fra indførelsen af de nye principper. Indtil da opgøres antibiotikaforbruget i ADD, der er fastsat efter den hidtidige praksis. 
 
Hvordan sikrer jeg, at mit forbrug ligger under grænseværdierne?
Fødevarestyrelsen har lavet en rapport i VetStat, hvor kvæg- og svinebesætningers forbrug af antibiotika opgøres som et rullende ni-måneders-gennemsnit. Forbruget kan på rapporten ses grafisk og i tabelform.
 
I VetStat kan man også vælge at få en rapport, hvor forbruget opgøres med de nye ADD’er. Dette giver mulighed for at se eget forbrug beregnet på grundlag af nye ADD’er i relation til grænseværdierne. 

Hvordan finder jeg ud af størrelsen ​af en ADD for et lægemiddel?
I VetStat kan man finde en liste over alle lægemidler, der kan bruges til svin og kvæg. Af listen fremgår de hidtil gældende ADD’er. Tilsvarende kan man finde en liste over alle lægemidler til kvæg og svin med de fremadrettede ADD’er.
 
Lovstof og regler
 
Ændret 28. juli 2017