Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

A- og B-områder ved udbrud af H5N1 i fjerkræ

Ved udbrud af højpatogen aviær influenza af typen H5N1 i en fjerkræbesætning skal der, udover beskyttelses- og overvågningszonerne, oprettes såkaldte A- og B-områder.

​Ved bekræftet udbrud af HPAI af subtype H5N1, skal der ​oprettes A- og B-områder. Hvis der er mistanke om H5N1, skal zonen også etableres.​

Område A omfatter beskyttelses- og overvågningszonen. Område A betragtes som et højrisikoområde.

Område B kan omfatte hele eller dele af en supplerende spærrezone, og adskiller område A fra den sygdomsfri del af landet. Område B betragtes som et lavrisikoområde og kan betragtes som en ”buffer-zone” mellem det sygdomsramte og sygdomsfrie område.

Ved oprettelse af område B tages der hensyn til geografiske, administrative og miljømæssige forhold, samt epizootiologiske faktorer vedrørende AI. Områdets udbredelse er således ikke defineret på forhån​​d.
 ​

I A- og B-områder er det forb​​​udt at:

  • afsende levende fjerkræ, andre fugle i fangenskab og rugeæg fra område A og B til den øvrige del af Danmark, andre EU-lande eller tredjelande (selskabsfugle og fugle til godkendte zoologiske anlæg er undtaget)
  • afsende konsumprodukter af vildtlevende fjervildt fra område A og B til den øvrige del af Danmark, andre EU-lande eller tredjelande
  • transportere animalske biprodukter mellem område A og B eller fra område A og B til den øvrige del af Danmark, andre EU-lande eller tredjelande, såfremt biprodukterne er fremstillet af fjerkræ/fugle fra område A og B
  • samle eller sammenbringe fjerkræ og andre fugle i fangenskab i område B.
​Fødevarestyrelsen kan tillade flytninger på nærm​ere fastsatte betingelser.
 ​
Ændret 31. juli 2017