Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Salmonella og æg

Risikoen for at blive syg af salmonella fra danske æg, man køber i butikkerne, er i dag meget lille. Der er stort set ikke salmonella i danske æg.

​​​​Hvorfor er salmonella et problem i æg?
Der er stort set ikke salmonella i danske æg, men det kan forekomme i sjældne tilfælde. 
 
I Danmark har der været handlingsplaner for bekæmpelse af salmonella i bl.a. æg siden 1996, og det  har medvirket til et drastisk fald i antal syge af salmonella fra æg.
 
Hvor mange bliver syge af salmonella fra æg?
DTU Fødevareinstituttet udarbejder et smittekilderegnskab, hvor det estimeres, hvor mange tilfælde af salmonella som stammer fra forskellige typer af fødevarer. Smittekilderegnskabet offentliggøres i Annual Report of Zoonoses in Denmark.

Ifølge smittekilderegnskabet fra 2017 blev 16 personer syge af salmonella fra danske æg. Det svarer til ca. 1,5 %, af alle registerede sygdomstilfælde i 2017. 
 
 
​​Kontrol af salmonella i hønseflokke der lægger spiseæg
I Danmark er der et omfattende kontrolprogram for salmonella i alle led af produktionen af æg. En hønsebesætning skal være tilsluttet den offentlige salmonellahandlingsplan, hvis der sælges æg fra besætningen. Det betyder, at hønsene skal være salmonellakontrolleret hele vejen igennem produktionsforløbet.

Ægproducenten skal indsende prøver til undersøgelse for salmonella hver 2. uge ("stort salmonella-program"), hvis der leveres æg til et "almindeligt" ægpakkeri, eller hvis hønseflokken er på flere end 500 høns, og der er stalddørssalg eller leveres til egen gårdbutik, egen bod på lokalt marked eller til eget ægpakkeri med begrænset autorisation. 
 
Fra hønseflokke, hvorfra der udelukkende sælges æg ved stalddørssalg eller leveres til egen gårdbutik, egen bod på lokalt marked eller til eget ægpakkeri med begrænset autorisation, skal der indsendes prøver til undersøgelse for salmonella hver 9. uge, når hønseflokken er på højst 500 høns ("lille salmonella-program").
 
Her er en skematisk oversigt over salmonellakontrollen afhængigt af flokstørrelse, produktion og afsætningsvej.
 
​Afsætning< 30 høns30 – 500 høns> 500 høns
Kendt aftagerkredsIngen salmonella-kontrol*Lille salmonella-programStort salmonella-program
 • Stalddør
 • Egen detail­virksomhed ("gårdbutik")
 • Egen bod på lokalt marked
 • Eget ægpakkeri med begrænset autorisation
Lille salmonella-programLille salmonella-programStort salmonella-program
Ægpakkeri med ubegrænset autorisationStort salmonella-programStort salmonella-programStort salmonella-program
 
 * Ingen annoncering samt oplyse om, at der ikke er kontrolleret for salmonella.
 

Resultatet af de indsendte prøver afgør, om æg fra hønseflokken må sælges. Hvis der er tegn på salmonella i nogle af de indsendte prøver, mistænkes flokken for at være smittet med salmonella. Fødevareenheden besøger besætningen og udtager nye prøver. Hvis prøverne er positive for salmonella, bliver hønseflokken betegnet som smittet med salmonella, og besætningen pålægges særlige restriktioner.

Det er forbudt at overdrage æg til forbrugerne både fra mistænkte og smittede hønseflokke. Æggene skal da enten sendes til varmebehandling hos en autoriseret virksomhed, eller destrueres.
 
 
Salmonellakontrol af æg ved stalddørssalg 
Kontrol for salmonella ved stalddørssalg af æg omfatter:
 

Godkendelse af flokken

 • Høner til produktion af æg, som sælges ved stalddør, skal komme fra et godkendt opdræt under salmonellahandlingsplanen.
 • Hvis det ikke er muligt at få høns fra godkendt opdræt, fx hvis du har racehøns, skal flokken undersøges efter et særligt prøveprogram, inden du starter salget. I prøveprogrammet undersøges for salmonella i gødning, æg og blodprøver. Hvis der kommer nye dyr til flokken, skal disse også undersøges. Prøverne skal udtages af Fødevarestyrelsen. Kontakt Fødevarestyrelsen, hvis du skal have taget prøver i din besætning.

Løbende kontrol 

Hvis du har til og med 500 høns, gælder:
 • Du skal indsende prøver til undersøgelse for salmonella hver 9. uge, hvis du alene leverer æg:
  • ved stalddørssalg
  • til eget ægpakkeri med begrænset autorisationog/eller
  • fra egen bod på lokalt marked.
 • Du skal indsende prøver til undersøgelse for salmonella hver 2. uge, hvis du leverer æg til et ægpakkeri med fuld autorisation.

Hvis du har mere end 500 høns

Små besætninger kan være undtaget fra salmonellakontrol ved stalddørssalg af æg

Små besætninger er undtaget fra kontrollen for salmonella, når der ikke reklameres eller annonceres med stalddørssalg af æg, og når kunden oplyses om, at æggene ikke er salmonellakontrollerede. Æggene må kun omsættes til en kendt aftagerkreds.
 
"Små besætninger" er besætninger med op til 30 høns over 16 uger.
 
Små besætninger skal være registreret til stalddørssalg i Fødevarestyrelsen, men besætningerne er ikke omfattet af kontrollen for salmonella. Det betyder for disse små besætninger:
 • Høner til produktion af æg, der sælges ved stalddør, behøver ikke komme fra et godkendt opdræt omfattet af salmonellahandlingsplanen.
 • Der er ikke krav om, at flokken skal undersøges for salmonella efter et særligt prøveprogram, inden du starter stalddørssalg af æg. Der er heller ikke krav om salmonellaundersøgelse af nye dyr, der kommer ind i flokken.
 • Der er ikke løbende kontrol for salmonella.
 • Der må ikke skiltes eller annonceres med salget.
 
Hvis der bliver fundet salmonella - uanset antal høns
 • Hvis der er tegn på salmonella i prøverne, må æggene ikke sælges til forbrugeren.
 • Fødevarestyrelsen besøger besætningen og udtager nye prøver. Hvis disse indeholder salmonella, bliver hønseflokken erklæret smittet med salmonella.
 • Smittede besætninger skal overholde særlige restriktioner. Hønsehus og omgivelser skal desuden gøres rent og desinficeres, Fødevarestyrelsen skal godkende det, inden der må sættes nye dyr ind.  
 
Særstatus for salmonella i æg 
Der er stort set ikke salmonella i danske æg. Derfor fik Danmark den 1. juli 2012 særstatus for salmonella for æg til konsum. Det betyder, at Danmark kan stille skrappere krav til forekomsten af salmonella i udenlandske æg og nu har mulighed for at afvise udenlandske konsumæg med salmonella. 
 
I praksis betyder det, at hvis en virksomhed vil sælge udenlandske æg i Danmark, så skal den sikre sig, at æggene kommer fra flokke, der er testet fri for salmonella. Eksportører af æg skal dokumentere, at æggene er fri for salmonella før eksport til Danmark. 
 
Danmarks særstatus i EU for konsumæg giver derfor en ekstra sikkerhed for forbrugerne. Kontrolprogrammet for udenlandske æg er dog mindre omfattende end det danske program.

​Konsumæg er de æg, der går til detailhandlen (supermarkeder, restauranter mv.) og ikke til industrien.
​​​ 
Læs mere

 
Ændret 6. januar 2020