Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Salmonella og æg

Risikoen for at blive syg af salmonella fra danske æg, man køber i butikkerne, er i dag meget lille. Der er stort set ikke salmonella i danske æg.

​​​​Hvorfor er salmonella et problem i æg?
Der er stort set ikke salmonella i danske æg, men æg kan være forurenet med salmonella. Når man finder bakterien inde i selve ægget, er det som regel typen S. Enteritidis. S. Enteritidis har en speciel evne til at inficere høners æggeledere og derved "pode" ægget, inden skallen bliver dannet. 
 
Langt de fleste sygdomstilfælde pga. S. Enteritidis i Europa formodes at stamme fra æg. I danmark har der været handlingsplaner for bekæmpelse af salmonella i bl.a. æg siden 1996, og det  har medvirket til et drastisk fald i antal syge af S. Enteritidis.
 
Hvor mange bliver syge af salmonella fra æg?
Hvert år udarbejder DTU Fødevareinstituttet et smittekilderegnskab, hvor det estimeres, hvor mange tilfælde af salmonella som stammer fra forskellige typer af fødevarer. Smittekilderegnskabet offentliggøres i Annual Report of Zoonoses in Denmark.

Ifølge smittekilderegnskabet fra 2016 blev 22 personer, svarende til ca. 2 %, syge af salmonella fra danske æg.
 
​​Kontrol af salmonella i hønseflokke der lægger spiseæg
I Danmark er der et omfattende kontrolprogram for salmonella i alle led af produktionen af æg. En hønsebesætning skal være tilsluttet den offentlige salmonellahandlingsplan, hvis der sælges æg fra besætningen. Det betyder, at hønsene skal være salmonellakontrolleret hele vejen igennem produktionsforløbet.

Ægproducenten skal indsende prøver af gødning til undersøgelse for salmonella hver 2. uge, hvis der leveres æg til et "almindeligt" ægpakkeri, eller hvis hønseflokken er på flere end 500 høns, og der er stalddørssalg eller leveres til egen gårdbutik, egen bod på lokalt marked eller til eget ægpakkeri med begrænset autorisation. 
 
Fra hønseflokke, hvorfra der udelukkende sælges æg ved stalddørssalg eller leveres til egen gårdbutik, egen bod på lokalt marked eller til eget ægpakkeri med begrænset autorisation, skal der indsendes æg til undersøgelse for salmonella tre gange om året, når hønseflokken er på højst 500 høns.
 
Her er en skematisk oversigt over salmonellakontrollen afhængigt af flokstørrelse, produktion og afsætningsvej.
 
< 30 høns30 – 500 høns> 500 høns
Kendt aftagerkredsIngen salmonella-kontrol*Lille salmonella-programStort salmonella-program
 • Stalddør
 • Egen detail­virksomhed ("gårdbutik")
 • Egen bod på lokalt marked
 • Eget ægpakkeri med begrænset autorisation
Lille salmonella-programLille salmonella-programStort salmonella-program
Ægpakkeri med ubegrænset autorisationStort salmonella-programStort salmonella-programStort salmonella-program
 
 * Ingen skiltning, oplyse om den manglende kontrol for salmonella.
 

Resultatet af de indsendte prøver afgør, om æg fra hønseflokken må sælges direkte til forbrugeren. Hvis der er tegn på salmonella i nogle af de indsendte prøver, mistænkes flokken for at være smittet med salmonella. Fødevareenheden besøger besætningen og udtager nye prøver. Hvis prøverne er positive for salmonella, bliver hønseflokken betegnet som smittet med salmonella, og besætningen pålægges særlige restriktioner.

Det er forbudt at sælge æg til forbrugerne både fra mistænkte og smittede hønseflokke. Æggene skal da enten sendes til varmebehandling hos en autoriseret virksomhed, eller destrueres.
 
Æg ved stalddørssalg
 • Stalddørssalg af æg skal være registreret i Fødevarestyrelsen.
 • Æggene må ikke være sorteret i kvalitets- eller vægt­klasser.
 • Hvis bedriften er autoriseret til produktion af økologiske produkter, er det tilladt at informere om det ved salget og bruge Ø-mærket. Det er ikke tilladt at mærke med "Frilandsæg", "Skrabeæg" eller "Buræg".
 • Æggene skal sælges, senest 21 dage efter at æggene er lagt.
 • Æggene skal pakkes i nye bakker. Der må ikke tages brugte æggebakker retur fra forbrugerne.
 • Salget af æg må ikke ske direkte fra bedriftens æg-op­bevaringsrum, hvis der også opbevares æg til ægpakkeri i rummet.
 • Forbrugeren skal selv hente æggene på bedriften.
 • Forbrugeren skal have oplysning om datoen for æg­genes mindste holdbarhed, som højst må være 28 dage efter læggedagen. Oplysningen skal stå på et opslag på salgsstedet eller på en fortrykt seddel i æggebakkerne eller udleveres med æggene.
 • Besætningerne skal kontrolleres for salmonella. Se dog undtagelsen for små hønsehold længere nede.
Salmonellakontrol af æg ved stalddørssalg 
Kontrol for salmonella ved stalddørssalg af æg omfatter:
 

Godkendelse af flokken

 • Høner til produktion af æg, som sælges ved stalddør, skal komme fra et godkendt opdræt under salmonellahandlingsplanen.
 • Hvis det ikke er muligt at få høns fra godkendt opdræt, fx hvis du har racehøns, skal flokken undersøges efter et særligt prøveprogram, inden du starter salget. I prøveprogrammet undersøges for salmonella i gødning, æg og blodprøver. Hvis der kommer nye dyr til flokken, skal disse også undersøges. Prøverne skal udtages af Fødevarestyrelsen. Kontakt Fødevarestyrelsen, hvis du skal have taget prøver i din besætning.

Løbende kontrol 

Hvis du har til og med 500 høns, gælder følgende:
 • Tre gange om året skal du indsende æg til undersøgelse for salmonella.
 • Hvis du leverer æg til et "almindeligt" ægpakkeri, skal du dog indsende prøver af æg og gødning (sokkeprøver) hver anden uge. Det gælder ikke, hvis du kun leverer æg til dit eget ægpakkeri med begrænset autorisation.
 • Det skal fremgå af et skilt, at hønsene er under salmonellakontrol. Det Danske Fjerkræraad sender årligt skilt til ejeren. Skiltet skal placeres et sted, hvor det er nemt at se.

Hvis du har mere end 500 høns

 • Du skal indsende sokkeprøver hver anden uge, uanset hvor du leverer æg til.
 • Fødevarestyrelsen skal udtage prøver hos dig ca. én gang om året.

Hvis der bliver fundet salmonella

 • Hvis der er tegn på salmonella i prøverne, må æggene ikke sælges til forbrugeren.
 • Fødevarestyrelsen besøger besætningen og udtager nye prøver. Hvis disse prøver er positive, vil hønseflokken blive erklæret smittet med salmonella.
 • Smittede besætninger skal overholde særlige restriktioner. Hønsehus og omgivelser skal gøres rent, desinficeres og godkendes, inden der må sættes nye dyr ind.

Kontakt os her for at bestille salmonella- eller sokkeprøver.

Små besætninger kan være undtaget fra salmonellakontrol ved stalddørssalg af æg

Små besætninger er undtaget fra kontrollen for salmonella, når der ikke reklameres eller annonceres med stalddørssalg af æg, og når kunden oplyses om, at æggene ikke er salmonellakontrollerede. Æggene må kun omsættes til en kendt aftagerkreds.
 
"Små besætninger" er besætninger med op til 30 høns over 16 uger.
 
Små besætninger skal være registreret til stalddørssalg i Fødevarestyrelsen, men besætningerne er ikke omfattet af kontrollen for salmonella. Det betyder for disse små besætninger:
 • Høner til produktion af æg, der sælges ved stalddør, behøver ikke komme fra et godkendt opdræt omfattet af salmonellahandlingsplanen.
 • Der er ikke krav om, at flokken skal undersøges for salmonella efter et særligt prøveprogram, inden du starter stalddørssalg af æg. Der er heller ikke krav om salmonellaundersøgelse af nye dyr, der kommer ind i flokken.
 • Der er ikke løbende kontrol for salmonella.
 • Der må ikke skiltes eller annonceres med salget.
Se reglerne her i konsumægsbekendtgørelsen
 
Hvis der bliver fundet salmonella - uanset antal høns
 • Hvis der er tegn på salmonella i prøverne, må æggene ikke sælges til forbrugeren.
 • Fødevarestyrelsen besøger besætningen og udtager nye prøver. Hvis disse prøver er positive, vil hønseflokken blive erklæret smittet med salmonella.
 • Smittede besætninger skal overholde særlige restriktioner. Hønsehus og omgivelser skal gøres rent, desinficeres og godkendes af Fødevarestyrelsen, inden der må sættes nye dyr ind.
 
 
Særstatus for salmonella i æg 
Der er stort set ikke salmonella i danske æg. Derfor fik Danmark den 1. juli 2012 særstatus for salmonella for æg til konsum. Det betyder, at Danmark kan stille skrappere krav til forekomsten af salmonella i udenlandske æg og nu har mulighed for at afvise udenlandske konsumæg med salmonella. 
 
I praksis betyder det, at hvis en virksomhed vil sælge udenlandske æg i Danmark, så skal den sikre sig, at æggene kommer fra flokke, der er testet fri for salmonella. Eksportører af æg skal dokumentere, at æggene er fri for salmonella før eksport til Danmark. 
 
Danmarks særstatus i EU for konsumæg giver derfor en ekstra sikkerhed for forbrugerne. Kontrolprogrammet for udenlandske æg er dog mindre omfattende end det danske program.

​Konsumæg er de æg, der går til detailhandlen (supermarkeder, restauranter mv.) og ikke til industrien.
​​​ 
Læs mere

 

 

 

SalmonelloseSalmonellosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salmonellose.aspx028547aspx0htmlEmneside
Salmonella og svin Salmonella og svin https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Svin-og-salmonella.aspx028604aspx0htmlEmneside
Salmonella Salmonella https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salmonella.aspx028545aspx0htmlEmneside
Salmonella og kvæg Salmonella og kvæg https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kvæg-og-salmonella.aspx028390aspx0htmlEmneside
Forebyggelse og bekæmpelse af salmonellaForebyggelse og bekæmpelse af salmonellahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forebyggelse-og-bekæmpelse-af-salmonella.aspx028226aspx0htmlEmneside
Salmonella og slagtefjerkræSalmonella og slagtefjerkræhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fjerkræ-og-salmonella.aspx028207aspx0htmlEmneside
Analyser af fødevarerAnalyser af fødevarerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Analyser-af-fødevarer.aspx028059aspx0htmlEmneside

Ændret 9. november 2018