Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Prøveplaner

Fødevarestyrelsen udtager hvert år titusindvis af prøver, de fleste som led i de landsdækkende prøveprojekter.

​Ud over de planlagte prøveprojekter bliver der udtaget prøver på mistanke og som opfølgning på tidligere fund af overtrædelser i virksomheder. Disse prøver udgør normalt ca. 2.000 prøver om året. 
 
Analyseprogrammer og kontrolkampagner
De landsdækkende prøveprojekter omfatter ca. 50.000 prøver pr. år, som der foretages mere end 80.000 analyser på.
 
Cirka halvdelen af prøverne indgår i særlige analyse-programmer, som Fødevarestyrelsen er forpligtet til at gennemføre, eller som en opfølgning på nationale aftaler og internationale inspektioner.
 
De resterende prøver udtages i projekter, som er prioriteret på baggrund af en konkret vurdering af risici eller behov for data. Nogle af disse kan være en del af kontrolkampagner. 
 
 
Resultater fra tidligere års prøveprojekter kan findes under de forskellige stofgrupper under Fødevareundersøgelser.
 
 
Restkoncentrationer i animalske fødevarer
Hvert år undersøger Fødevarestyrelsen cirka 15.000 prøver for blandt andet forbudte og tilladte veterinære lægemidler samt miljøforureninger, pesticider, tungmetaller og svampegifte.
 
Undersøgelserne er en del af et EU-program til overvågning af restkoncentrationer under Direktiv 96/23. Den nøjagtige sammensætning af det planlagte kontrolprogram må ikke offentliggøres, før resultaterne er godkendt i EU året efter.
 
 
EU-importrestriktioner 
Når der i et EU-land konstateres overtrædelser eller andre problemer i forbindelse med import fra lande uden for EU, kan det besluttes at oprette særlige regler for kontrol af importerede varer.
 
Antallet af prøver vil afhænge af aktuelle vedtagne regler i EU og det antal partier, der reelt importeres til Danmark. Normalt resulterer det i cirka 300 prøver om året. Erfaringsmæssigt betyder restriktioner et fald i importen.
 
Eksempler på særlige restriktioner for fødevarer fra lande uden for EU er melamin i mælkeprodukter, svampegifte i nødder og tørrede frugter, tungmetaller i fisk, lægemidler i rejer fra dambrug samt sprøjtegifte i frugt.
 
EU-kontrol og -overvågning
EU-landene aftaler løbende undersøgelser, der skal give information om både de enkelte nationers og EU's samlede status på et område. Det sker fx i forbindelse med overvågning og kontrol af bestemte kemiske forureninger og bakterier - eller før en endelig vedtagelse af regler eller mål på fællesskabsniveau.
 
Fødevarestyrelsen udtager i den forbindelse hvert år mere end 3.000 prøver til analyse for pesticider og tilsætningsstoffer, samt kemiske forureninger, som stammer fra miljøet eller er opstået i fremstillingsprocessen, f.eks. dioxin og akrylamid.
 
Mikrobiologiske handlingsplaner
Fødevarestyrelsen har aftalt en række mikrobiologiske handlingsplaner med erhvervet, for at finde løsninger til at opnå så lav en mikrobiologisk forurening af fødevarer som muligt.
 
Til handlingsplanerne knytter sig en række tiltag i produktionen, og til hjælp for arbejdet udtages prøver til analyser forskellige steder i processen på fødevarernes vej fra jord til bord. Hvert år undersøges således ca. 20.000 prøver for specifikke mikroorganismer.
 
I Danmark er der særligt fokus på salmonella og campylobacter i danskproduceret kød, samhandlet kød fra andre EU-lande og importeret kød fra lande udenfor EU.
 
 
Flere projekter omfatter også undersøgelse af de fundne mikroorganismers eventuelle modstandsdygtighed (resistens) over for antibiotika. Fødevarestyrelsen indgår i den sammenhæng bl.a. i overvågningssamarbejdet DANMAP.
 
 
Muslinge- og fiskeovervågning
På muslinge- og fiskeområdet er der fastsat regler om kontrol og overvågning for at undgå bl.a. giftstoffer, bakterier og virus.
Der planlægges derfor hvert år et program med relevante undersøgelser, omfattende mellem 500 og 600 prøver, som indgår i kontrollen af, om virksomhederne overholder reglerne.
 
Muslinger undersøges først og fremmest for giftstoffer fra alger samt sygdomsfremkaldende bakterier og virus. Prøver fra både muslinger og fisk analyseres også for tungmetaller og andre miljøforureninger, som kan stamme fra havvandet eller den føde muslingerne og fiskene indtager.
 
 
Kontrol af virksomhedernes egenkontrol
Virksomhederne gennemfører selv egenkontrolprogrammer, herunder også med laboratorieanalyser, for at sikre forbrugerne mod at blive syge af maden.
 
Fødevarestyrelsen fører kontrol af denne egenkontrol og udtager i den forbindelse omkring 2.500 prøver om året af forskellige typer fødevarer, som varieres fra år til år, så alle områder bliver kontrolleret over en årrække.
 
Undersøgelse af kvaliteten af hakket kød i engros er et eksempel på kontrol af egenkontrollen. Andre projekter kan omfatte så forskellige ting som vitaminer i kosttilskud og colibakterier til tilberedt kød.
 
Laboratorieydelser
Fødevarestyrelsen udfører en række kontroller og analyser, som virksomheder selv skal betale for.
 
 
Opgaver for andre myndigheder
Fødevarestyrelsen har aftaler med Grønlands hjemmestyre.​ 
 
Ændret 19. januar 2022