Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Muslingeovervågning – Danmark

Fødevarestyrelsen holder øje med forekomsten af giftige alger og algegifte i de indre danske farvande, hvor der foregår kommerciel høst af muslinger m.m., og orienterer løbende om åbne produktionsområder. 

​​​Alle produktionsområder er som udgangspunkt lukkede. For at et produktionsområde kan åbnes,​ skal der være udtaget prøver, der ikke viser tegn på forekomst af giftige alger, algegifte og mikrobiologiske forureninger.

I praksis foregår det ved, at fiskere eller opdrættere udtager vand- og muslingeprøver i ugen, før høst begyndes, og på den første høstdag.

Ud fra disse prøver vurderer Fødevarestyrelsen, hvilke produktionsområder der kan åbnes og klassificeres for fiskeri og høst efter muslinger m.m.

Mikrobiologisk klassificering
Mikrobiologisk klassificering som zone A, B eller C meddeles samtidig med åbningen af produktionsområder. Kun muslinger fra et A-område eller en A-zone kan sælges som levende, direkte til konsum.

Zone B-områder følger grænserne for produktionsområderne, dog respekteres eventuelle zone A- og C-klassificerede zoner i produktionsområdet. Størrelsen af klassificerede A- og C-zoner udgør et kvadrat på 3x3 sømil, hvor siderne er parallelle med længde- og breddegrader. I skemaet over åbne områder for fiskeri er det positionen for midten af kvadratet, der er angivet.

I følgende oversigter finder du opdrætsanlæg og produktionsområder med permanent mikrobiologisk klassificering:

Opdrætsanlæg med permanent mikrobiologisk klassificering
Produktionsområder med permanent mikrobiologisk klassificering

    Vis alle

Kun overvågning i områder med kommercielt fiskeri og høst
Overvågningen gælder kun de områder, hvor der foregår kommercielt fiskeri og høst efter muslinger m.m. For mere generelle informationer om algeforekomster henviser Fødevarestyrelsen til den lokal kommune, evt. via Naturstyrelsen hjemmeside om alger i badevandet, samt Aarhus Universitet, Institut for Bioscience, om algeopblomstringer i danske farvande.
 
Læs mere på andre hjemmesider

 

 

 

Godkendte grupper af primærproducenter (fiskere)Godkendte grupper af primærproducenter (fiskere)https://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Godkendte grupper af primærproducenter (fiskere).aspx07569aspx0htmlEmneside
Kort over produktionsområder i DanmarkKort over produktionsområder i Danmarkhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Kort over produktionsområder.aspx07604aspx0htmlEmneside
Opdrætsanlæg med permanent mikrobiologisk klassificeringOpdrætsanlæg med permanent mikrobiologisk klassificeringhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Opdrætsanlæg med permanent mikrobiologisk klassificering.aspx07625aspx0htmlEmneside
Produktionsområder med permanent mikrobiologisk klassificeringProduktionsområder med permanent mikrobiologisk klassificeringhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Produktionsområder med permanent mikrobiologisk klassificering.aspx07639aspx0htmlEmneside

 

 

Ændret 15. marts 2017