Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Kontrol og analyser af fødevarekontaktmaterialer

Den officielle kontrol med fødevarekontaktmaterialer sker i flere led af produktionskæden.

​Fødevarestyrelsen fører bl.a. kontrol med producenter og importører af plast, metaller, gummi og silikone. Desuden føres der kontrol med anvendelse af fødevarekontaktmaterialer hos fødevareproducenter.

Kontrollen omfatter kontrol af virksomhedernes egenkontroldokumentation, og der gennemføres analytisk og organoleptisk kontrol af udvalgte områder. Det er Fødevarestyrelsens laboratorium og laboratoriet på DTU Fødevareinstituttet, der laver kontrolanalyser af fødevarekontaktmaterialer. 

 
Metodeudvikling af nye analyser til fødevarekontaktmaterialer
Metodeudvikling af nye analyser foregår i samarbejde mellem Fødevarestyrelsens laboratorieenheder og DTU Fødevareinstituttet, som er det nationale referencelaboratorium i Danmark. Begge laboratorier indgår i netværket af referencelaboratorier i EU.
 
Arbejdet koordineres af EU’s centrale referencelaboratorium for fødevarekontaktmaterialer, som er laboratoriet i EU's generaldirektorat for forskning i Ispra, Italien. Dette laboratorium har mange forskellige aktiviteter, men deres fokus i disse år er på vejledninger. Analysemetoder og andre resultater offentliggøres på deres hjemmeside.
 
Migration af kemikalier fra fødevarekontaktmaterialer
Der er specifikke regler om kontrol med migration af kemikalier fra plast, celluloseregenerater, glas og keramiske genstande. Disse regler, inklusive testbetingelser mv., er omfattet af bekendtgørelsen (se dog også overgangsbestemmelserne for plast i forordning nr. 10/2011).
 
For plast er der fastlagt en række testbetingelser, herunder 5 fødevaresimulatorer (3% eddikesyre, vegetabilsk olie, 10%, 20% og 50% ethanol), der skal anvendes til migrationstesten, alt efter hvad fødevarekontaktmaterialet er beregnet til. Testbetingelserne omfatter også krav til kontakttid og temperatur, der ligeledes skal afspejle materialets anvendelse.
 
For glas og keramiske genstande er der fastlagt testbetingelser, inklusive test af mundranden.
 
For pap og papir har den europæiske standardiseringsorganisation CEN arbejdet med analysemetoder, og der er fortsat arbejde i gang på området. Man kan finde listen over færdige standarder samt over standarder under udarbejdelse på CEN's hjemmeside. Standarderne kan anvendes i sammenhold med gældende lovgivning på området.
 
Sensorisk test
Fødevarekontaktmaterialer må ikke forringe fødevarens organoleptiske egenskaber, dvs. dens smag, lugt og farve (forordning nr. 1935/2004, artikel 3). Afgivelse af smag og lugt kan kontrolleres med en sensorisk test, hvor materialet enten fyldes med en simulator, eller materialet lægges (evt. klippet i stykker) sammen med simulatoren i et bægerglas. Simulatoren vælges, så den afspejler den fødevare, materialet er i kontakt med. De mest almindelige simulatorer er drikkevand, usaltet smør eller vindruekerneolie, homogeniseret sødmælk, toastbrød og 10% ethanol. Testbetingelser som fx simulator, temperatur, opbevaringstid og lysforhold skal afspejle materialets normale brugsbetingelser.
 
Til testen anvendes et trænet smagspanel med mindst 8 prøvesmagere, som hver får 3 prøver – en blindprøve, som er simulatoren, der har været opbevaret i et bægerglas – og 2 rigtige prøver. Prøvesmagerne skal så identificere de rigtige prøver og score deres smagsændring i forhold til blindprøven på følgende skala
 
0: ingen, 1: svag (ikke definerbar), 2: svag, 3: tydelig og 4: stærk smagsændring
 
Prøver med en median score under 2 anses for at overholde kravet i forordningen og dermed bestå den sensoriske test. Dog vil det i nogle tilfælde være acceptabelt med en højere median score. Det afhænger af, hvilke fødevarer materialet er beregnet til, og hvilke testbetingelser der er valgt. Hvis der er testet i drikkevand, men materialet udelukkende er beregnet til fødevarer med en kraftigere smag (fx kaffe), kan en median score under 3 accepteres.

Laboratorier der analyserer fødevarekontaktmaterialer
 
Kontrolresultater for fødevarekontaktmaterialer
 
Lovstof og regler om fødevarekontaktmaterialer
 
Ændret 13. november 2019