Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Kontrol af pesticidrester i fødevarer

Fødevarestyrelsen foretager landsdækkende kontrolundersøgelser for pesticidrester i fødevarer. Resultaterne bliver offentliggjort hvert år i en rapport.

​​​​​De prøver, der udtages til kontrol, tilstræbes at være repræsentative for det danske marked og det tilstræbes, at prøveudtagningen fordeles over hele året.

Resultater fra år til år kan ikke altid sammenlignes. Det skyldes blandt andet, at prøveantallet varierer, og at det er forskellige afgrøder, der kontrolleres fra år til år. Samtidig sker der løbende en udvikling af analysemetoderne, så Fødevarestyrelsen bliver bedre til at finde flere stoffer.

 
Pesticidrester i danske og udenlandske fødevarer
Fødevarestyrelsen tager prøver af både danske og udenlandske fødevarer. I udenlandske prøver finder Fødevarestyrelsen ofte andre pesticider end dem, der er godkendt i Danmark. Det skyldes, at der er forskel på klimaforhold og andre vækstbetingelser for planterne og fordi der kan være andre godkendte sprøjtemidler end i Danmark.
 
Et godt eksempel er tomater, som i Danmark mest bliver dyrket i drivhus, hvor der er god mulighed for at anvende biologisk bekæmpelse i stedet for sprøjtemidler. Det gør, at danske tomater indeholder væsentligt færre pesticidrester, end mange udenlandske.
 
Der er stor forskel på afgrøder og de stoffer, der undersøges for i de importerede og danske fødevarer. Generelt findes der færre pesticidrester i dansk frugt og grønt, sammenlignet med udenlandsk.
 
Pesticidrester i skrællen
De danske kontrolprøver bliver indsamlet ud fra data for, hvor meget danskerne spiser af de enkelte fødevarer, og hvilken risiko der er for at finde pesticidrester i dem. Skrællen er ofte den mest forurenede del af frugten eller grøntsagen.

Grænseværdierne er fastsat for hele afgrøden, så derfor kontrolleres hele frugten med skræl, også selvom den spises uden. Ca. 2-5 pct. af prøverne overskrider grænseværdierne.
 
Opfølgning på en overskridelse
Når prøver viser, at en grænseværdi er overskredet, bliver sagen fulgt op over for importøren eller pro​ducenten for at undgå gentagelser. Opfølgningen kan betyde, at det pågældende parti bliver destrueret, og at importøren eller producenten får en bøde.
 
De hidtidige overskridelser har ikke udgjort nogen sundhedsmæssig risiko for forbrugerne på grund af det forsigtighedsprincip, der er indbygget i grænseværdierne.
 
Kontrolresultater for pesticidrester
Find pesticidrapporter og kvartalsrapporter over pesticidrester i fødevarer på siden for kontrolresultater for pesticidrester
​ 
Ændret 29. juni 2020