Gå til navigation Gå til hovedindhold

Virus i frosne hindbær

 

Der er ikke mikrobiologiske kriterier (grænseværdier) for virus i frosne hindbær. Derfor skal fund af Norovirus og Hepatitis A virus vurderes efter artikel 14 i Fødevareforordningen. Det er ikke acceptabelt, at markedsførte, spiseklare fødevarer, indeholder sygdomsfremkaldende mikroorganismer. I det konkrete tilfælde resulterede det positive fund i tilbagekaldelse og tilbagetrækning fra markedet af det pågældende parti frosne hindbær.Figuren viser, at der er påvist Norovirus i 1 parti frosne hindbær fra Polen.Figuren viser, at der ikke er påvist Hepatitis A virus i de undersøgte prøver.

Projektnummer 
4361