Gå til navigation Gå til hovedindhold

Slagteriundersøgelser - svin

Her kan du læse om prøveprojekter i fødevarekategorien svin (slagteri), som Fødevarestyrelsen har gennemført de seneste år.

Resistensforekomst 
Salmonella yersinia og campylobacter på slagtesvinekroppe

2013: Resultater af prøver.

Slagtehygiejne i små slagtehuse svin

2010-2011: Resultater af prøver.

Salmonella- og hygiejnekriterier på små svine- og kreaturslagterier 

Formål og Baggrund

Formålet med denne undersøgelse er at afdække hygiejneniveauet i små svine- og kreaturslagterier og finde ud af, om de overholder hygiejnekriterierne i mikrobiologiforordningen (2073/2005).

Fødevarestyrelsen har tidligere gennemført to særskilte undersøgelser af slagtehygiejnen i henholdsvis små svineslagterier og kreaturslagterier. En tilsvarende undersøgelse gennemføres nu samlet på små kreatur- og svineslagterier.


Hvor og hvad tages der prøver?

Der tages svaberprøver af kreatur- og svineslagtekroppe på små kreatur- og svineslagterier. Små kreaturslagterier er virksomheder, der slagter under 250 kreaturer årligt, mens små svineslagterier er virksomheder, der slagter under 1000 svin årligt. Ifølge mikrobiologiforordningen (2073/2005) skal der udtages svaberprøver fra 5 slagtekroppe af henholdsvis kreaturer og/eller svin pr virksomhed til undersøgelse. Dog var det ikke i alle virksomheder muligt at udtage prøver fra 5 slagtedyr, da antallet af slagtninger varierede, og antallet af slagtedyr ligger derfor mellem 1 og 5.


Hvad undersøges prøverne for?

Slagtekroppene undersøges for salmonella, aerobt kimtal og E. coli.


Prøveresultater

Resultater af prøver.

Ændret 10. januar 2020