Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Salmonella og resistens i samhandlet og importeret ande- og oksekød

På denne side finder du resultater fra prøveprojektet.

​​​Andekød

Figuren nedenfor viser antallet af salmonella positive og negative prøver fra dansk andekød og importeret andekød 2014- 2019. Det første danske andeslagteri blev åbnet i 2016, derfor er der først blevet taget prøver af dansk and i 2016.


​Figuren og tabellen nedenfor viser salmonella serotypefordelingen i prøver af andekød udtaget i årene 2014 til 2019 i procent.

 
 

Antibiotikaresistens i andekød

​I figuren nedenfor ses antallet af salmonellaisolater fra andekød i årene 2014-2019 som udviste resistens overfor mindst et af de antibiotika, de blev testet for.

 

​Oksekød

Figuren nedenfor viser antallet af salmonella negative og positive prøver fra udenlandsk oksekød i årene 2014 - 2019.

 

​Antibiotikaresistens i oksekød

I 2014 blev der påvist 4 salmonellapositive prøver, heraf var ét isolat resistent. Dette var en S. Dublin fra importeret oksekød, og det var resistent overfor colistin. I 2015 blev der påvist 1 salmonellapositiv prøve, der ikke udviste resistens overfor de antibiotika, der blev testet for. I 2016 blev der ikke påvist salmonella. I 2019 blev der ikke påvist salmonella i nogle importeret oksekødsprøver.

Svinekød
Figuren nedenfor viser antallet af salmonella negative og positive prøver fra importeret og dansk svinekød i 2019.

Antibiotikaresistens i svinekød
I 2019 blev der påvist 24 salmonellapositive prøver i importeret svinekød og 1 salmonellapositiv prøve i dansk svinekød. I alt havde 20 af de 25 isolater resistens mod et eller flere antibiotika. Det danske isolat isolat havde den klassiske ASuT resistens. 
Der blev fundet kinolon resistens (ciprofloxacin / nalidixinsyre) i 3 importeret isolater fra svinekød. Desuden var der 1 importeret isolat med resistens overfor colistin, 1 importeret isolat med resistens overfor gentamicin og 2 importerede isolater med resistens overfor tigecyclin.
 
Nedenfor kan du læse mere om resultaterne for de enkelte år. 
Resultater 2019 

Analyse af salmonella i okse-, svine- og andekød 

Der er udtaget prøver af dansk og importeret fersk, kølet og frossent andekød, samt importeret og samhandlet fersk, kølet eller frosset svine- og oksekød, samt et mindre antal prøver af dansk produceret svine- og oksekød. Parteringer og udskæringer varierer. Alle prøver er udtaget i detailleddet.35 prøver af dansk oksekød og 280 prøver af udenlandsk oksekød blev analyseret for salmonella, hvoraf det blev påvist i 1 (3%) prøve af dansk kød.
21 prøver af dansk svinekød og 141 prøver af udenlandsk svinekød blev analyseret for salmonella, hvoraf det blev påvist i hhv. 1 (5%) og 24 (17%) prøver.
28 prøver af dansk andekød og 108 prøver af udenlandsk andekød blev analyseret for salmonella, hvoraf det blev påvist i hhv. 4 (14%) og 18 (17%) prøver.

Resultater 2017 

Andekød

Der blev udtaget 111 prøver af andekød – 17 danske og 94 importerede prøver. De fleste var frosne (88) mens 23 var kølede produkter. Af de 111 prøver af andekød, var 12 prøver positive for Salmonella (10,8 %), med 23,5 % positive i danske og 8,5 % positive i importerede prøver.

 
Figuren nedenfor viser antal prøver af andekød per måned samt salmonella serotyper. De fleste prøver blev udtaget i oktober, november og december som planlagt.

Antal af prøver af andekød per måned og salmonella serotyper i 2017.


To isolater (1,8 %) var resistente overfor antibiotika. Begge stammede fra udenlandsk kød. Det ene isolat var resistent overfor ampicillin og tetracyklin, men følsomt over for de resterende antibiotika. Det andet isolat var resistent overfor ampicillin, men følsomt overfor resterende antibiotika


Oksekød

Der blev i 2017 udtaget 167 prøver af fersk samhandlet og importeret oksekød fra 12 forskellige lande. De fleste (166) var kølet kød. Salmonella blev påvist i én prøve og serotypebestemt som 4, [5],12:i:-. Isolatet var resistent overfor ampicillin, sulphamethoxol og tetracyklin.

Resultater 2016

Andekød

Der blev udtaget 87 prøver af andekød – 35 danske og 52 importerede prøver. De fleste var frosne (72) mens 15 var kølede produkter. Af de 87 prøver af andekød, var 29 prøver positive for Salmonella (33,3 %), med 68,6 % positive i danske og 9,6 % positive i importerede prøver. Det er første år, der undersøges danske prøver.
 
Figuren nedenfor viser antal prøver af andekød per måned samt salmonella serotyper. I november og december er de fleste prøver fra dansk andekød (27 ud af 39). Resten af året er der kun taget en dansk prøve (maj).
 
Kun et isolat (3,4 %) var resistent overfor antibiotika. Det var et Salmonella Newport isolat fra november 2016. Det var resistent overfor ampicillin, tetracycklin og ciprofloxacin, men følsomt overfor de resterende antibiotika
 

Oksekød

​Der blev i 2016 ikke fundet salmonella i nogen prøver fra oksekød. Der blev udtaget 200 prøver af importeret og samhandlet oksekød fra 13 forskellige land. Prøverne omfattede en lang række forskellige udskæringer og langt de fleste (191) var kølet kød.

Resultater 2015

Resultater af prøverne.

Resultater 2014

Resultater af prøverne.

Projektnummer

4120, 5150

Ændret 1. august 2022