Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Salmonella Dublin og STEC i oksekød på opskæringsvirksomheder

 

​I figuren nedenfor ses forekomsten af STEC

Der er i alt undersøgt 400 prøver for STEC. STEC blev påvist i 3 af de undersøgte prøver (0,75%). To isolater fra dansk kød, fra hhv. før og efter opskæring var af serotype O136:H12. Et isolat fra udenlandsk kød efter opskæring var af serotype O103:H2. Alle isolater bar toxingenet stx1a, og der blev ikke påvist virulensgener.


I figuren nedenfor ses forekomsten af Salmonella

Der er i alt undersøgt 400 prøver for Salmonella. Salmonella blev påvist i én af de undersøgte prøver (0,25%). Prøven var fra et dansk parti efter opskæring.


I figuren nedenfor ses forekomsten af E. coli

Der er i alt undersøgt 400 prøver for E. coli. E. coli blev påvist i 43 af de undersøgte prøver (12%), heraf 41 fra dansk kød og 2 fra udenlandsk kød. Det acceptable niveau på max 200 CFU/gram blev overskredet 3 gange blandt de indgående partier (7,5%) og 3 gange blandt de udgående partier (7,5%). Alle partier var af dansk kød. De indgående og udgående overskredne partier var forskellige.


De meget få STEC og S. Dublin positive prøver giver ikke mulighed for at undersøge om forekomsten kan hænge sammen med til hygiejnen. Derudover var E. coli forureningen på kødet fra det enkelte parti før og efter opskæring ikke signifikant forskellig.


Projektnummer
 4468