Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Salmonella- og hygiejnekriterier på små svine- og kreaturslagterier

 

​Vejledende grænseværdier for vurdering af analyseresultaterne (baseret på gennemsnit af fem prøver) for E. coli og aerobt kimtal. Kilde: Notat vedrørende mikrobiologiske kriterier – Grænseværdier ved nondestruktiv prøveudtagning før og efter køl, dateret 21. marts 2014 (DMRI).

Dyreart

E. coli (log/cm2)

Aerobt kimtal (log/cm2)

Acceptabelt niveau (m)

Marginalt niveau

Uacceptabelt niveau (M)

Acceptabelt niveau (m)

Marginalt niveau

Uacceptabelt niveau (M)

Svin

<0,1

0,1-1,1

>1,1

<3,6

3,6-4,6

>4,6

Kreatur

<0,4

0,4-1,4

>1,4

<3,2

3,2-4,7

>4,7

 

 


Resultater fra små slagterier af svaberprøver af svin eller kreaturer undersøgt for E. coli.

I undersøgelsen indgik i alt 35 slagterier. 9 slagtede både kreaturer og svin, 18 slagtede kun svin og 6 slagtede kun kreaturer. I svaberprøver fra en virksomhed, der kun slagter svin blev der konstateret en overskridelse af grænseværdierne for E. coli.


Resultater fra små slagterier af svaberprøver af svin eller kreaturer undersøgt for aerobt kimtal.

I undersøgelsen indgik i alt 35 slagterier. 9 slagtede både kreaturer og svin, 18 slagtede kun svin og 6 slagtede kun kreaturer. I svaberprøver fra en virksomhed, der slagter svin blev der konstateret en overskridelse af grænseværdierne for aerobt kimtal.


Resultater fra små slagterier af svaberprøver af svin eller kreaturer undersøgt for Salmonella.

I undersøgelsen indgik i alt 35 slagterier. 9 slagtede både kreaturer og svin, 18 slagtede kun svin og 6 slagtede kun kreaturer. Der blev ikke påvist Salmonella i svaberprøver fra nogen virksomheder.

Projektnummer 
 4466