Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Prøveresultater for fodermidler og hygiejneprøver – salmonella i foder fra fodervirksomheder

På denne side finder du resultater fra prøveprojektet.

​Løbende projekt 
Nedenfor ser du en samlet oversigt over resultaterne fra de seneste år af salmonellaundersøgelse i foder- og hygiejneprøver. 

Figuren viser antallet af positive og negative hygiejneprøver udtaget i årene 2014-2021.
 

 

Figuren nedenfor viser antallet af positive og negative foderprøver udtaget i årene 2014-2021.

 

Figuren nedenfor viser antallet af positive foderprøver fordelt på årstal samt fodermiddel.

 
 

Figuren nedenfor viser procent virksomheder med ét eller flere positive fund af salmonella i foder- og/eller hygiejneprøver i årene 2012-2021. n betegner antal undersøgte virksomheder, både for foderprøver og hygiejneprøver.


Nedenfor ses det samlede antal af de forskellige serotyper i foder- og hygiejneprøver udtaget i årene 2007-2021.
 
 

I 2012 og 2013 blev der undersøgt for antibiotikaresistens på udvalgte salmonellapositive prøver. Der blev således lavet resistensundersøgelse på 12 prøver fra 2012 og 2013, og heraf var der resistens overfor streptomycin i 7 af prøverne.

Fra 2014 er der udført resistensundersøgelser på alle positive prøver (jf. "EU Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 12.11.2013 om overvågning og rapportering af antimikrobiel resistens hos zoonotiske og kommensale bakterier"). Der blev fundet ét resistent isolat i 2015 og to i 2017, men ingen i 2014 eller 2016. Isolatet fra 2015 var en S. Derby fra en hygiejneprøve, og den var resistent overfor tetracyklin. De to isolater fra 2017 var S. Falkensee og var fra to hygiejneprøver udtaget på samme virksomhed på samme dag. Begge isolater var resistente overfor ciprofloxacin.

Nedenfor kan du læse mere om resultaterne for de enkelte år. 

Prøveresultater 2021
I 2021 blev der undersøgt 60 fodermidler fra 37 virksomheder. 1/5 af prøverne var rapsprodukter og ca. 2/5 af prøverne var sojaprodukter. Desuden var 1/3 af prøverne fiskemel Resten var af fodermidlet kartoffelprotein. Der blev fundet 2 positive prøver fra de 60 fodermidler, begge af fiskemel.
Den første af prøverne havde serotypen S. Agona, og den anden havde serotypen S. Livingstone.

I 2021 blev der også undersøgt 285 hygiejneprøver fra 74 virksomheder. Der blev ikke fundet nogle positive prøver fra de 285 hygiejneprøver.​


Prøveresultater 2020
I 2020 blev der undersøgt 17 fodermidler fra 10 virksomheder. Ca. 1/6 af prøverne var rapsprodukter og ca. 1/3 var sojaprodukter. Resten var forskellige andre fodermidler, bl.a. fiskemel. Der blev ikke fundet noget positive prøver fra de 17 fodermidler.
Der blev i 2020 endvidere undersøgt 136 hygiejneprøver i 42 forskellige virksomheder. Heraf var 4 prøver positive. 2 af prøverne havde serotypen S. Rissen, 1 af prøverne havde serotype S. Putten og den sidste prøve havde serotypen S. Havana. Alle prøverne var skrabeprøver.


Prøveresultater 2019
I 2019 blev der undersøgt 61 fodermidler fra 34 virksomheder. Ca 1/5 af prøverne var rapsprodukter og ca. 2/5 var sojaprodukter. Resten var forskellige andre fodermidler bl.a. fiskemel. Der blev ikke fundet nogen positive prøver fra de 61 fodermidler.
Der blev i 2019 endvidere undersøgt 289 hygiejneprøver i 72 forskellige virksomheder. Heraf var der 0 positive prøver.


Prøveresultater 2018
I 2018 blev der undersøgt 62 fodermidler i 33 virksomheder. Ca. 1/3 af prøverne var rapsprodukter og ca. 1/3 var sojaprodukter. Resten var forskellige andre fodermidler bl.a. fiskemel. Af de 62 prøver fra fodermidler var der 1 positiv prøve. Den positiv prøve var af rapsprodukt, og havde serotypen S. Infantis.

Der blev i 2018 endvidere undersøgt 195 hygiejneprøver i 44 forskellige virksomheder. Heraf var der 0 positive prøver.
 
Prøveresultater 2017
I 2017 blev der undersøgt 62 fodermidler i 27 virksomheder. Ca. 1/3 af prøverne var rapsprodukter og ca. 1/3 var sojaprodukter. Resten var forskellige andre fodermidler bl.a. fiskemel. Af de 62 prøver fra fodermidler var der 3 positive prøver fra 3 forskellige virksomheder. Der var to positive prøver fra rapsprodukter, den ene var S. Infantis, den anden S. Agona. Derudover var der en positiv prøve fra fiskemel, denne var en S. Idikan


Der blev i 2017 endvidere undersøgt 277 hygiejneprøver i 69 forskellige virksomheder. Heraf var der 8 positive prøver fra 6 forskellige virksomheder. Figuren viser serotyperne i de 8 positive prøver.


 


Der blev lavet antibiotikaresistensbestemmelse på alle isolater, og to S. Falkensee isolater fra to hygiejneprøver udtaget på samme virksomhed på samme dag var resistente overfor ciprofloxacin.
Prøveresultater 2016
I 2016 blev der undersøgt 64 fodermidler i 30 virksomheder. Ca. 1/3 af prøverne var rapsprodukter og ca. 1/3 sojaprodukter. Resten var forskellige andre fodermidler. Af de 64 prøver fra fodermidler var der én positiv prøve, hvilket var S. Infantis i et rapsprodukt.
 
I 2016 blev der også undersøgt 278 hygiejneprøver i 70 forskellige virksomheder. Heraf var der 7 positive prøver fra 4 forskellige virksomheder. Figuren viser serotyperne i de 8 positive prøver.
 
 
Der blev lavet antibiotikaresistensbestemmelse på alle isolater, men ingen viste sig at være resistente overfor de stoffer, der blev testet for.

 

Prøveresultater 2015
I 2015 blev der undersøgt 71 fodermidler i 31 virksomheder. Der blev primært udtaget prøver af produkter af soja og raps samt fiskemel. Herudover blev der udtaget et mindre antal prøver af produkter af fx majs, palme og solsikke.  Af de 71 prøver fra fodermidler var der 3 positive prøver. Hos én virksomhed blev der fundet Salmonella Havana i en prøve af rapskage og i en anden virksomhed blev der fundet Salmonella Infantis i to prøver af rapskage fra to forskellige partier, udtaget på to forskellige prøvetagningsdage.
 
I 2015 blev der også undersøgt 319 hygiejneprøver i 72 forskellige virksomheder. Heraf var der 17 positive prøver fra 6 forskellige virksomheder. Figuren viser serotyperne i de 17 positive prøver.
 
 

 

Der blev udført resistensbestemmelse af de 17 salmonellaisolater fra hygiejneprøver og de 3 salmonellaisolater fra foderprøverne. Ud af de 20 salmonellaisolater blev kun ét isolat fundet resistent. Det var Salmonella Derby fra en hygiejneprøve, og den var resistent overfor tetracyklin. Tetracyklin er ikke på listen over antibiotika, der er kritisk vigtige til behandling af mennesker.
 
Prøveresultater 2014 
I 2014 blev der undersøgt 90 fodermidler i 41 virksomheder. Der blev primært udtaget prøver af produkter af soja og raps samt fiskemel. Herudover blev der udtaget et mindre antal prøver af produkter af fx majs, palme og solsikke.  Af de 90 prøver fra fodermidler var der 4 positive prøver: Salmonella Infantis i to prøver af raps, Salmonella Idikan i én prøve af raps og Salmonella Mbandaka i én prøve af soja. Disse prøver var fra tre forskellige virksomheder.
 
I 2014 blev der også undersøgt 402 hygiejneprøver i 75 forskellige virksomheder. Heraf var der 10 positive prøver fra 6 forskellige virksomheder. Figuren viser serotyperne i de 10 positive prøver.
 
 
 
Der blev undersøgt for antibiotikaresistens på alle isolater, men ingen viste sig resistente overfor de stoffer, der blev testet for.
 
Projektnummer
4037 og 4111 

 

Ændret 8. april 2022