Gå til navigation Gå til hovedindhold

Prøveresultater - antibiotikaresistens-undersøgelser

På denne side finder du de prøveprojekter om antibiotikaresistens, som Fødevarestyrelsen har gennemført de seneste år.

Antibiotikaresistens i blindtarmsprøver fra kvæg, svin og kyllinger

Formål og baggrund

Formålet er at overvåge forekomsten af antibiotikaresistens i blindtarmsprøver fra kvæg (under 1 år), slagtesvin og kyllinger.

Fødevarestyrelsen rapporterer resultaterne af denne overvågning til den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet EFSA. Derudover indgår data i den danske overvågning af antibiotikaresistens i bakterier fra dyr, fødevarer og mennesker kaldet DANMAP-overvågningen (The Danish Integrated Antimicrobial Resistance Monitoring and Research Program). Den årlige DANMAP rapport udarbejdes af DTU Fødevareinstituttet og Statens Serum Institut og kan hentes her:
 
 

Hvor og af hvad tages der prøver?

Der tages blindtarmsprøver fra kvæg, svin og kyllinger på slagterier.
 
 

Hvad undersøges prøverne for?

Prøverne undersøges for forekomst af E.coli, campylobacter, enterokokker og salmonella samt antibiotikaresistens. De tre dyrearter undersøges for forskellige bakterier og fokus kan variere over årene.

Desuden laves der resistensbestemmelse af isolaterne, og det undersøges, om isolaterne er multiresistente (dvs. resistente overfor 3 eller flere antibiotika) og/eller resistente over for følgende kritiske antibiotika:
 3. og 4. generations cefalosporiner (cefotaxim og ceftazidim)
fluorokinoloner og andre kinoloner (nalidixinsyre og ciprofloxacin)
carbapenemer (meropenem)
 

Resultater

Resultater fra prøveprojektet.

Antibiotikaresistens i frugt og grønt

2018: Resultater af prøver


ESBL i centralopdrættet (fjerkræ)

2014: Resultater af prøver.

ESBL i dansk slagtefjerkræ og kyllingekød

2013: Resultater af prøver.

ESBL i slagtesvin

2012-2013: Resultater af prøver.

ESBL- og CPE-producerende E. coli-bakterier i kød og blindtarmsprøver af fjerkræ,
svin og kvæg

Formål og baggrund

Som et led i Fødevarestyrelsens nationale resistensovervågning og den harmoniserede EU-resistensovervågning bliver kød og blindtarmsprøver fra fjerkræ, svin og kvæg undersøgt for forekomst af ESBL (extended spectrum beta-lactamase)- og CPE (carbapenem-resistens)-producerende E. coli-bakterier. Overvågningen er tilrettelagt, så der i lige årstal primært fokuseres på kylling, mens der i ulige årstal fokuseres på kvæg og svin. 

Formålet er at overvåge niveauet af antibiotikaresistens hos bakterier, der kan optræde i fødevarers mikroflora, og samtidigt findes som naturligt forekommende bakterier hos mennesker og produktionsdyr. Tilstedeværelse af ESBL/CPE-producerende E. coli-bakterier er specielt uønsket, da de er resistente overfor en række antibiotika, herunder nogle, der er vigtige at reservere til behandling af infektioner i mennesker. ESBL/CPE-forekomst gør ikke dyrene syge.

Fødevarestyrelsen rapporterer resultaterne af denne overvågning til den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet EFSA. Derudover indgår data i den danske overvågning af antibiotikaresistens i bakterier fra dyr, fødevarer og mennesker kaldet DANMAP-overvågningen (The Danish Integrated Antimicrobial Resistance Monitoring and Research Program). Den årlige DANMAP-rapport udarbejdes af DTU Fødevareinstituttet og Statens Serum Institut og kan hentes her:
 
 

Hvor og af hvad tages der prøver?

Prøver udtages af blindtarmsindhold på slagteri og af fersk kød i detail.
 

Hvad undersøges prøverne for?

Prøverne undersøges for forekomst af ESBL- og CPE-producerende E. coli efter Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 12.11.2013 om "Overvågning og rapportering af antimikrobiel resistens hos zoonotiske og kommensale bakterier".
 

Resultater

Resultater fra prøveprojektet.  

ESBL- og CPE-producerende E. coli-bakterier i kød fra konventionelle og økologiske kvæg, svin og slagtekyllinger

Formål og baggrund

Som et led i Fødevarestyrelsens nationale resistensovervågning og den harmoniserede EU-resistensovervågning bliver kød og blindtarmsprøver fra fjerkræ, svin og kvæg undersøgt for forekomst af ESBL (extended spectrum betalactamase)- og CPE (carbapenemase)-producerende E. coli-bakterier - altså to typer af E. coli-bakterier, som er resistente over for to forskellige antibiotika, som hedder cefalosporiner og carbapenemer. Tilstedeværelse af ESBL/CPE-producerende E. coli-bakterier er specielt uønskede, da de er resistente over for en række antibiotika, herunder nogler, der er vigtige at reservere til behandling af infektioner i mennesker. Overvågningen er tilrettelagt, så der i lige årstal primært fokuseres på kylling, mens der i ulige årstal fokuseres på kvæg og svin.

Hvor og af hvad tages der prøver?

Prøver udtages af konventionelle og økologiske kvæg, svin og slagtekyllinger.

Hvad undersøges prøverne for?

2018-2020 data fra disse undersøgelser er blevet analyseret nærmere med henblik på at belyse forskelle i forekomsten af ESBL/CPE-producerende E. coli-bakterier i henholdsvis konventionelle og økologiske/"opdrættet uden brug af antibiotika" kvæg, svin og slagtefjerkræ.
 

Resultater

Resultater fra prøveprojektet

MRSA

2012: MRSA-screening af tankmælk.

Resistensovervågning af fødevarer 2013 (Clostridium difficile)

Resultater af prøverne.

Resistensovervågning af fødevarer 2013 (ESBL E. coli)

Resultater af prøverne.

Salmonella og resistens i samhandlet og importeret ande- og oksekød

Formål og baggrund

Formålet med projektet er at undersøge forekomsten af salmonella, samt fordeling af serotyper i dansk og importeret andekød og importeret oksekød, med henblik på at data kan indgå i salmonella smittekilderegnskabet som DTU laver hvert år og publicerer i Zoonose-årsrapporten. Derudover undersøges alle salmonellaisolater for antibiotikaresistens.
 

Hvor og af hvad tages der prøver?

Der tages prøver af samhandlet, importeret og dansk fersk kølet og frosset andekød samt samhandlet og importeret fersk kølet og frosset oksekød. Prøverne udtages i engroslagre og detail.
 

Hvad undersøges prøverne for?

Prøverne undersøges for forekomst af salmonella og antibiotikaresistens.
 

Resultater

Resultater fra prøveprojektet.

Salmonella og resistens i slagtesvin

Fra 2016 afrapporteres resultaterne i projektet "Antibiotikaresistens i kød og blindtarmsprøver fra kvæg, svin og kyllinger"

2015: Resultater af prøverne.

2014: Resultater af prøverne.

Ændret 22. december 2021