Gå til navigation Gå til hovedindhold

Prøveresultater - hakket kød - mikrobiologiske kriterier

Her kan du se de seneste resultater fra prøveprojektet hakket kød - offentlig kontrol mikrobiologiske kriterier

​​I tabellen kan du se en oversigt over de gældende mikrobiologiske kriterier (grænseværdier) for hakket kød.

 Tabel, som viser en oversigt over de mikrobiologiske kriterier brugt i denne undersøgelse.

Nedenfor vises en samlet oversigt af resultaterne fra de seneste år af fødevareundersøgelserne af hakket kød. Figurerne viser for hvert år samlet antal undersøgte partier samt andelen i procent af de undersøgte partier, der overholdt fødevaresikkerhedskriterierne og proceshygiejnekriterierne.

 

Fødevaresikkerhedskriterier – antal undersøgte partier og andel af partier i procent, hvor kriteriet er overholdt

 

                        

 

 

Proceshygiejnekriterier – antal undersøgte partier og andel af partier i procent, hvor proceshygiejnekriterierne er overholdt

                    
 

 

 

Du kan nedenfor læse mere om resultaterne af fødevareundersøgelserne for de enkelte år.

Resultater 2021

Salmonella - oversigt over resultater

I 2021 blev der undersøgt for salmonella i okse, svin, og kylling. Der blev i alt undersøgt 62 partier, svarende til 310 prøver. Der blev påvist salmonella i 3 delprøver i samme parti af en svineprøve.

Resultater 2020

Salmonella - oversigt over resultater

I 2020 blev der undersøgt for salmonella i okse og svin. Der blev i alt undersøgt 14 partier, svarende til 70 prøver. Der blev ikke påvist salmonella i nogle af prøverne.

Resultater 2019

Salmonella - oversigt over resultater

I tabellen ses en oversigt over antal partier undersøgt og salmonella påvist, fordelt på kylling, okse og svin.

I 2019 blev der undersøgt for salmonella i hhv. kyllinger, okse og svin. Der blev i alt undersøgt 80 partier, svarende til 400 prøver, hvoraf der blev påvist salmonella i én delprøve fra ét parti. Prøven var af hakket kyllingekød og var hakket en gros.

Campylobacter
SSI gennemførte en Case-kontrol undersøgelse af humane campylobactertilfælde fra 2015-2017. Undersøgelsen indikerede, at hakket oksekød kan være en smittekilde for campylobacterinfektioner. 
FVST har derfor gennemført undersøgelser af hakket oksekød for at afdække forekomsten af campylobacter i hakket oksekød og indsamle data til smittekilderegnskabet for campylobacter.

Oversigt over antal af prøver for campylobacter i 2019 i okse- og kalvekød, samt resultatet af analysen.


Der blev i alt undersøgt 402 prøver af okse- og kalvekød. Der var 401 prøver af danske kød og én prøve af udenlandsk kød. Der blev ikke påvist campylobacter i nogle af prøverne.

Resultater 2018

STEC

STEC kan give alvorlig sygdom, især hos børn og personer med underliggende sygdom, og antallet af registrerede sygdomstilfælde i Danmark har i en årrække været svagt stigende. Sygdomsudbrud har bl.a. været relateret til oksespegepølse og hakket oksekød. Da STEC forekommer naturligt hos drøvtyggere, fokuseres indsatsen på forebyggende hygiejnetiltag i produktion og håndtering af oksekød.


Campylobacter

En case-kontrol undersøgelse af humane campylobactertilfælde fra 2015-17, som SSI har lavet har udpeget hakket oksekød som en mulig smittekilde for campylobacterinfektioner. Et af formålene med projektet er derfor at undersøgelse forekomsten af campylobacter i hakket oksekød.

 
Grænseværdier og aktionsgrænser anvendt i dette projekt

 
*Krav jf. mikrobiologiforordningen (2073/2005)

Antal partier testet, fordelt på kødets oprindelse.
 


Campylobacter

Der blev ikke fundet campylobacter i nogen af de partier der blev undersøgt.
 

E. coli – oversigt over resultater 


Fødevarestyrelsen har fuldt op på hygiejne og egenkontrol på virksomheder med overskridelse af E. coli forekomsten i hakket kød.


STEC – oversigt over resultater

 

Der var kun to partier, hvor der blev fundet STEC med samme O-type. To partier, begge med dansk oprindelse blev trukket tilbage fra markedet, da Fødevarestyrelsen vurderede, at der var fare for at man blev syg af at spise kødet (art. 14 i Fødevareforordningen).

 

Salmonella – oversigt over resultater

 

Der blev fundet Salmonella Dublin i fem partier og Salmonella Typhimurium i ét parti. Fund af Salmonella i hakket kød er en overskridelse af fødevaresikkerhedskriteriet, og de positive partier blev derfor trukket tilbage fra markedet og tilbagekaldt fra forbrugerne.


Oversigt over resultater fordelt på partier hakket en gros og i detail.

 

Der var oftere fund af Salmonella og STEC samt overskridelser af E.coli forekomsten i partier, som blev hakket i detail sammenlignet med partier hakket en gros.

Resultater 2017 
 

Resultater og antal partier undersøgt for Salmonella fordelt på produkttype.


Der er i alt undersøgt 57 partier, svarende til 285 prøver, for Salmonella. 2 af de undersøgte partier overskred fødevaresikkerhedskriteriet for Salmonella. Det ene parti var hakket oksekød med 1 positiv ud af 5 prøver. Det andet parti var hakket svinekød med med 5 positive ud af 5 prøver.
 
 

Resultater og antal partier undersøgt for Listeria monocytogenes fordelt på produkttype

 

 
Der er i alt undersøgt 1 parti, svarende til 5 prøver, for Listeria monocytogenes. Partiet (tatar) overholdt fødevaresikkerhedskriteriet for Listeria monocytogenes.

 

Resultater og antal partier undersøgt for E. coli fordelt på produkttype.

Der er i alt undersøgt 57 partier, svarende til 285 prøver, for E. coli. 7 af de undersøgte
partier overskred proceshygiejnekriteriet for E. coli.

 

Resultater og antal partier undersøgt for aerobt kimtal fordelt på produkttype.


Der er i alt undersøgt 57 partier, svarende til 285 prøver, for aerobt kimtal. 12 af de undersøgte partier overskred proceshygiejnekriteriet for aerobt kimtal.

 

​Resultater 2016

 

Der er i alt undersøgt 57 partier, svarende til 285 prøver, for Salmonella. 2 af de undersøgte partier overskred fødevaresikkerhedskriteriet for Salmonella. Det ene parti var hakket oksekød med 1 ud af 5 positive prøver. Det andet parti var hakket svinekød med 1 ud af 5 positive prøver.

 

Der er i alt undersøgt 57 partier, svarende til 285 prøver, for E. coli. 6 af de undersøgte partier overskred proceshygiejnekriteriet for E.coli.

 

Der er i alt undersøgt 57 partier, svarende til 285 prøver, for aerobt kimtal. 13 af de undersøgte partier overskred proceshygiejnekriteriet for aerobt kimtal.

Resultater 2015

Der er i alt undersøgt 100 partier, svarende til 500 prøver, for Salmonella. 4 af de undersøgte partier overskred fødevaresikkerhedskriteriet for Salmonella. Det ene parti var hakket svinekød med 1 ud af 5 positive prøver. De andre 3 partier var hakket oksekød, med 1 ud af 5 positive prøver i to af partierne og 2 ud af 5 positive prøver i ét af partierne.

 

 

Der er i alt undersøgt 1 parti, svarende til 5 prøver, for Listeria monocytogenes. Partiet (tatar) overholdt fødevaresikkerhedskriteriet for Listeria monocytogenes.

 

 

Der er i alt undersøgt 100 partier, svarende til 500 prøver, for E. coli. 3 af de undersøgte partier overskred proceshygiejnekriteriet for E.coli.

 

 

Der er i alt undersøgt 100 partier, svarende til 500 prøver, for aerobt kimtal. 17 af de undersøgte partier overskred proceshygiejnekriteriet for aerobt kimtal.

Resultater 2014

Der er i alt undersøgt 67 partier, svarende til 335 prøver, for Salmonella. Ét enkelt parti overskred fødevaresikkerhedskriteriet for Salmonella. Partiet var hakket oksekød med 1 ud af 5 prøver positive.

 

Der er i alt undersøgt 1 parti, svarende til 5 prøver, for Listeria monocytogenes. Partiet (tatar) overholdt fødevaresikkerhedskriteriet for Listeria monocytogenes.

 

 

Der er i alt undersøgt 67 partier, svarende til 335 prøver, for E. coli. 3 partier overskred proceshygiejnekriteriet for E. coli. Partierne var hakket oksekød.

 

Der er i alt undersøgt 67 partier, svarende til 335 prøver, for aerobt kimtal. 7 partier overskred proceshygiejnekriteriet for aerobt kimtal. Partierne var hakket oksekød.   

Resultater 2012 - 2013
Projektnummer
3782, 5165


Ændret 24. maj 2022