Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Prøveresultater - frugt og grønt - patogene mikroorganismer i spiseklar frugt og grønt

På denne side finder du resultater fra prøveprojektet.

​Der er ikke mikrobiologiske kriterier for patogener i hele frugter og grøntsager. Disse må derfor ikke markedsføres, hvis de vurderes farlige jf. Fødevareforordningens artikel 14.

Vurderes produkterne farlige betegnes de som ”uacceptable” i resultaterne.

Der findes mikrobiologiske kriterier (grænseværdier) for spirer, som kan ses i tabellen nedenfor.

Spirer – oversigt over mikrobiologiske kriterier 

Fødevaresikkerhedskriterier

Salmonella (kun spiseklare spirer)

m

Fravær i 25 g

M

Listeria monocytogenes

m

Fravær i 25 g eller 100 cfu/g

M

Shiga toksinproducerende E. coli (STEC)

m

Fravær i 25 g

M

 

Nedenfor kan du læse mere om resultaterne for de enkelte år. 

Resultater 2018 

E. coli er en indikator på fækal forurening. I dette projekt er anvendt en vejledende grænse for E. coli på 100 cfu/g.Der er udtaget 5 stikprøver af hvert parti. Der er i alt undersøgt 480 prøver svarende til 96 partier, for E. coli. To af de undersøgte partier overskred den vejledende grænse for E. coli. Det ene parti var basilikum fra Thailand, og 5 ud af 5 prøver overskred grænsen. Det andet parti var Lollo

Bionda  salat fra Danmark, og 1 ud af 5 prøver overskred grænsen.


 


Der er udtaget 5 stikprøver af hvert parti. Der er i alt undersøgt i alt 480 prøver svarende til 96 partier, for Salmonella. Der blev påvist Salmonella i to af de undersøgte partier. Det ene parti var basilikum, og 1 ud af 5 prøver indeholdt Salmonella. Det andet parti var rucolasalat, og 1 ud af 5 prøver indeholdt Salmonella.

Resultater 2017 

Der er udtaget 5 stikprøver af hvert parti. Der er i alt undersøgt 470 prøver svarende til 94 partier. Der er ikke påvist patogene bakterier i prøver, ligesom prøver af spirer overholder de mikrobiologiske kriterier 
Resultater 2016

Der er i alt undersøgt 961 prøver af salat for campylobacter. 3 af de undersøgte danske prøver var uacceptable. De 3 prøver stammede hhv. fra hovedsalat og Lolla Rossa salat.

Resultater 2015

Se resultater af prøverne her.

Resultater 2014

Se resultater af prøverne her.

Resultater 2013

Se resultater af prøverne her.

Resultater 2012

Se resultater af prøverne her.

Resultater 2011

Se resultater af prøverne her.

Projektnumre

2778, 4125, 5050

Ændret 22. juni 2020