Gå til navigation Gå til hovedindhold

Prøveresultater - hygiejnisk kvalitet af spiselig tang

På denne side finder du resultater fra prøveprojektet.

Der er ikke fastsat mikrobiologiske kriterier for tang, men i dette projekt er valgt at anvende et vejledende niveau på 100 cfu/100 g tang for E. coli, som er en indikatormikroorganisme. Det betyder, at når den er påvist i et vist niveau, har der været en fækal forurening. Der vil samtidigt være en vis sandsynlighed for, at der også kan være andre fækale mikroorganismer i området, hvor tangen er høstet som fx norovirus, som kan give anledning til Roskildesyge.
Det er ikke ensbetydende med, at man bliver syg af at spise tangen, men der er grund til at være særligt opmærksom på især norovirus, da den gør folk syge selv ved forekomst i meget små mængder.
 
Kort over steder i landet, hvor der er blevet høstet tang til projektet
 
 
Resultater
Der blev samlet 65 tangprøver. Generelt set, er den mikrobiologiske kvalitet af tang, som er høstet i de danske farvande, i orden.
 
 
For Salmonella bruges 'påvist/ikke påvist i 25 g.
Salmonella blev ikke påvist i nogen af prøverne.
 
 
Der blev fundet E.coli i 8 prøver med et indhold af E.coli på over 100 cfu/100 g.
To af prøverne havde et indhold af E.coli på 1300 eller 3500 cfu/100g og blev specifikt indsamlet tæt på hhv. dræn fra mark og en havn, hvorfor værdierne fra disse to prøver forventeligt var meget høje. Dette viser, at bakterierne hænger fast ved tangen og det bekræfter samtidigt, at man ikke bør samle tang tæt på drænrør, spildevandsudløb eller havne. De øvrige seks prøver med et indhold af E.coli over 100 cfu/100g fordelte sig med et indhold af E.coli mellem 110 og 490 E.coli cfu/100g. Der er ikke tale om  alarmerende høje indhold, men det kan dog være en påmindelse om, at der har været en fækal forurening, som kan have medført norovirus i prøven også.
 
Konklusion

Man kan ikke på baggrund af resultaterne fra denne undersøgelse konkludere noget om, hvor det rent geografisk vil være usikkert at høste tang, men alt tyder på, at hvis man netop undgår de nævnte kilder til forurening som fx drænrør, spildevandsudløb og havne, vil det være sikkert at høste tang i danske farvande.

​Projektnummer

4301