Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Prøveresultater - verifikation af overvågningssystemet for muslinger m.m.

På denne side finder du resultater fra prøveprojektet.

​Mikrobiologiske kriterier før og efter 1.1.2017 og grænseværdier for kemiske forureninger i muslinger m.m.

Fødevaresikkerhedskriterier før 1.1.2017 for A-klassicificering

Salmonella

m

Fravær i 25 g

M

E. coli

 

230 MPN/100 g*

Grænseværdier for kemiske forureninger i muslinger m.m.

Bly

 

1,5 mg/kg

Cadmium

 

1,0 mg/kg

Kviksølv

 

0,5 mg/kg

*af kød og væske mellem skallerne.
 
Grænseværdier for A-klassificering efter 1.1.2017

E. coli        n = 5            c= 1

 

 

m= 230 MPN/100 g

M = 700 MPN/100 g

 

 

Grænseværdierne for indhold af lipofile toksiner og PSP står i Hygiejneforordningen for animalske fødevarer 853/2004.

 

Der er ikke grænseværdier for toksiske alger, PAH og flourforbindelser. I stedet benyttes aktionsværdier til at vurdere, om et produktionsområde eller et opdrætsanlæg kan åbnes eller kan forblive åbnet for høst. 

 

Aktionsværdier for indhold af toksiske alger findes i bilag 10 i Hygiejnevejledningen.

Aktionsvædien for PAH er 5,0 mg benzo(a)pyren pr. kg.

Aktionsværdierne for de to stoffer der bruges som markørstoffer for flourerede stoffer er:

  • PFOA: 20 ng/g

  • PFOS: 200 ng/g

Hvis resultater af prøver overskrider aktionsværdierne for PAH og/eller flourerede stoffer, skal prøverne sendes til DTU Food for vurdering.

Nedenfor kan du læse mere om resultaterne for de enkelte år. 

 

Resultater 2017
Der er i projektet udtaget prøver fra fiskeriet fra i alt 12 produktionsområder – i 2017 blev der ikke udtaget prøver fra lineanlæg. Projektets prøveudtagningen har fundet sted så tæt på erhvervets prøveudtagning (positions- og tidsmæssigt), som det har været praktisk muligt. Projektets prøver udtages om mandagen, hvilket oftest er samme dag, som erhvervet udtager deres prøver. I 2017 blev der udtaget prøver af henholdsvis: Europæisk østers (Ostrea edulis) fra produktionsområderne: 1, 2, 3 og 4; Stillehavsøsters (Crassostrea gigas) fra produktionsområde: 1 og 33; Alm. blåmusling (Mytilus edulis) fra produktionsområderne: 8, 15, 20, 34, 36, 39, 92. Pga. flere aflysninger fra hyrede fartøjer og efterfølgende vanskeligheder med at flytte prøveanalysen – er der kun blevet udtaget 53 af de planlagte 60 prøvepositioner. Herunder 50 af de planlagte 60 prøver til mikrobiologiundersøgelser, 25 af 30 planlagte prøver til alge- og algetoksinundesøgelser, dog er 12 af alle 12 planlagte prøver til metal (Pb, Hg, Pb), PAH samt floureredestof undersøgelser. Fra produktionsomeråderne: 1, 2, 8, 15, 20, 34, 36, 39 og 92 blev der udtaget 5 positionsprøver, som beskrevet i projektet, hvor prøventagning for de enkelte delprojektet blev fortaget procentuel efter projektetbeskrivelsen. Mens der i produktionsområderne 3, 4 og 33 kun blev udtaget prøverne til delprojekterne for metal (Pb, Hg, Pb), PAH samt flourerede stof og altså ikke E. coli eller alge og algetoksinprøver.
 

Generelt kan det konkluderes, at der er meget fint overensstemmelse med de af erhvervet udtaget egenkontrolprøver med dette projekts udtaget verifikationsprøver - dog med de små variationer, man naturligt vil kunne forvente i et dynamisk farvand.
 
 
Der er i alt undersøgt 50 prøver for E.coli. Ingen af de undersøgte prøver overskred grænseværdierne.
 
 
Der er i alt undersøgt 25 prøver for algetoksinerne ASP, PSP og DSP. Ingen af de undersøgte prøver overskred grænseværdierne.
 
 
Der er i alt undersøgt 25 prøver for toksiske alger. Ingen af de undersøgte prøver overskred grænseværdierne.
 
 
Der er i alt undersøgt 12 prøver for tungmetallerne bly, cadmium og kviksølv. Ingen af de undersøgte prøver overskred grænseværdierne.
 
 
 
 

Der er i alt undersøgt 12 prøver for PAH. Ingen af de undersøgte prøver overskred aktionsværdierne.

 

 

 

Der er i alt undersøgt 12 prøver for flourerede stoffer. Ingen af de undersøgte prøver overskred aktionsværdierne.

 

Resultater 2016
Der er udtaget prøver af europæisk østers (Ostrea edulis), Stillehavsøsters (Crassostrea gigas), alm. hjertemusling (Cerastoderma edule) og alm. blåmusling (Mytilus edulis) fra i alt 18 produktionsområder (1, 2, 8, 9, 13-16, 19, 26, 35-39, 63, 66, 71, 112 og 115). Der er desuden udtaget blåmuslinger fra 6 forskellige lineanlæg fordelt på 5 produktionsområder (9, 13, 14, 16, 19).
 
Det kan generelt konkluderes, at der er god overensstemmelse mellem resultaterne af prøver udtaget af erhvervet (egenkontrolprøver) og resultaterne fra dette projekt, dog med små variationer som naturligt kan forventes i et dynamisk havområde.
 
 
Der er i alt undersøgt 100 prøver for Salmonella og E. coli. Én prøve overskred kriteriet for E. coli, mens alle prøver overholdt kriteriet for Salmonella.
 
 
Der er i alt undersøgt 50 prøver for algetoksinerne ASP, PSP og DSP. Ingen af de undersøgte prøver overskred grænseværdierne.
 
 
Der er i alt undersøgt 50 prøver for toksiske alger. 5 af de undersøgte prøver overskred aktionsværdien på 500 celler/l for Dinophysis acuminata. Værdierne lå på mellem 500 og 1300 celler/l. To af prøverne var udtaget i produktionsområderne 112, 115 og 8.
 
 
Der er i alt undersøgt 12 prøver for tungmetallerne bly, cadmium og kviksølv. Ingen af de undersøgte prøver overskred grænseværdierne.
 
 
Der er i alt undersøgt 12 prøver for PAH. Ingen af de undersøgte prøver overskred aktionsværdierne.
 
 

Der er i alt undersøgt 12 prøver for flourede stoffer. Ingen af de undersøgte prøver overskred aktionsværdierne.

Resultater 2014

Se resultater af prøverne her.

Resultater 2013

Se resultater af prøverne her.

Resultater 2010

Se resultater af prøverne her.

Projektnumre

3375-3378, 3380, 4321

Ændret 31. maj 2018