Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Prøveresultater - verifikation af overvågningssystemet for muslinger m.m.

På denne side finder du resultater fra prøveprojektet.

​Mikrobiologiske kriterier før og efter 1.1.2017 og grænseværdier for kemiske forureninger i muslinger m.m.

Fødevaresikkerhedskriterier før 1.1.2017 for A-klassicificering

Salmonella

m

Fravær i 25 g

M

E. coli

 

230 MPN/100 g*

Grænseværdier for kemiske forureninger i muslinger m.m.

Bly

 

1,5 mg/kg

Cadmium

 

1,0 mg/kg

Kviksølv

 

0,5 mg/kg

*af kød og væske mellem skallerne.
 
Grænseværdier for A-klassificering efter 1.1.2017

E. coli        n = 5            c= 1

 

 

m= 230 MPN/100 g

M = 700 MPN/100 g

 

 

Grænseværdierne for indhold af lipofile toksiner og PSP står i Hygiejneforordningen for animalske fødevarer 853/2004.

Der er ikke grænseværdier for toksiske alger, PAH og fluorforbindelser. I stedet benyttes aktionsværdier til at vurdere, om et produktionsområde eller et opdrætsanlæg kan åbnes eller kan forblive åbnet for høst.

Aktionsværdier for indhold af toksiske alger findes i bilag 10 i Hygiejnevejledningen.

Aktionsværdien for PAH er 5,0 mg benzo(a)pyren pr. kg.

Aktionsværdierne for de to stoffer der bruges som markørstoffer for fluorerede stoffer er:

  • PFOA: 20 ng/g
  • PFOS: 200 ng/g

Hvis resultater af prøver overskrider aktionsværdierne for PAH og/eller fluorerede stoffer, skal prøverne sendes til DTU Food for vurdering.

Nedenfor kan du læse mere om resultaterne for de enkelte år. 
 

Resultater 2021
Der er i projektet udtaget prøver fra fiskeriet fra i alt 12 produktionsområder i 2020. Prøverne er alle lavet på muslinger, og er fokuseret på tungmetaller, fluorerede stoffer, algetoksiner, toksiske alger, PAH og E. coli, med et prøveantal på hhv.  12, 12, 31, 20, 12 og 60. 

Generelt kan det konkluderes, at der er meget fin overenstemmelse mellem de af erhvervet udtagne egenkontrolprøver og dette projekts udtage verifikationsprøver. 

Resultat og antal prøver for E. coli
Grafen viser undersøgelse af E.coli i muslinger for 2021. Der er undersøgt 60 prøver og én prøve overskred grænseværdierne.
Der er i alt undersøgt 60 prøver for E. coli. 1 prøve overskred kriteriet og påviste E. coli. 

Resultat og antal prøver for algetoksiner

Der er i alt undersøgt 31 prøver for algetoksinerne ASP, PSP og DSP. Ingen af de undersøgte prøver overskred grænseværdierne.

Resultat og antal prøver for toksiske alger

Der er i alt undersøgt 20 prøver for toksiske alger. 1 af de undersøgte prøver overskred grænseværdierne. 

Resultat og antal prøver for tungmetaller

Der er i alt undersøgt 12 prøver for tungmetallerne bly, cadmium og kviksølv. Ingen af de undersøgte prøver overskred grænseværdierne.

Resultat og antal prøver for PAH

Der er i alt undersøgt 12 prøver for PAH. Ingen af de undersøgte prøver overskred aktionsværdierne.

Resultat og antal prøver for fluorerede stoffer

Der er i alt undersøgt 12 prøver for fluorerede stoffer. Ingen af de undersøgte prøver overskred aktionsværdierne.
Resultater 2020
Der er i projektet udtaget prøver fra fiskeriet fra i alt 12 produktionsområder i 2020. Prøverne er alle lavet på muslinger og østers, og er fokuseret på tungmetaller, fluorerede stoffer, algetoksiner, toksiske alger og E. coli, med et prøveantal på hhv.  12, 10, 24, 13, og 60. 

Generelt kan det konkluderes, at der er meget fin overenstemmelse mellem de af erhvervet udtagne egenkontrolprøver og dette projekts udtagne verifikationsprøver. Der ses dog overskridelse af grænseværdierne for prøver af toksiske alger, samt E. coli prøver.

Resultat og antal prøver for E. coli

Der er i alt undersøgt 60 prøver for E. coli. 5 prøver overskred kriteriet og påviste E. coli. 

Resultat og antal prøver for algetoksiner

Der er i alt undersøgt 24 prøver for algetoksinerne ASP, PSP og DSP. Ingen af de undersøgte prøver overskred grænseværdierne.

Resultat og antal prøver for toksiske alger

Der er i alt undersøgt 13 prøver for toksiske alger. 1 af de undersøgte prøver overskred grænseværdierne. 

Resultat og antal prøver for tungmetaller

Der er i alt undersøgt 12 prøver for tungmetallerne bly, cadmium og kviksølv. Ingen af de undersøgte prøver overskred grænseværdierne.

Resultat og antal prøver for fluorerede stoffer

Der er i alt undersøgt 10 prøver for fluorerede stoffer. Ingen af de undersøgte prøver overskred aktionsværdierne.


Resultater 2019
Der er i projektet udtaget prøver fra fiskeriet fra i alt 12 produktionsområder. Prøverne er alle lavet på muslinger og østers, og er fokuseret på PAH, tungmetaller, fluorerede stoffer, algetoksiner, toksiske alger og E. coli, med et prøveantal på hhv. 12, 12, 9, 30, 27 og 60 stk.

Generelt kan det konkluderes, at der er meget fin overensstemmelse mellem de af erhvervet udtagne egenkontrolprøver og dette projekts udtagne verifikationsprøver. Der ses dog betydelig overskridelse af grænseværdierne for prøver af toksiske alger samt for algetoksiner.

Resultat og antal prøver for E.coli

Grafen viser undersøgelse af E.coli i muslinger for 2019. Der er undersøgt 60 prøver og ingen overskred grænseværdierne.

Der er i alt undersøgt 60 prøver for E.coli. Ingen af de undersøgte prøver overskred grænseværdierne.
 

Resultat og antal prøver for algetoksiner

Grafen viser undersøgelse af algetoksiner i muslinger for 2019. Der er undersøgt 30 prøver og 6 overskred grænseværdierne.

Der er i alt undersøgt 30 prøver for algetoksinerne ASP, PSP og DSP. 6 af de undersøgte prøver overskred grænseværdierne.
 

Resultat og antal prøver for toksiske alger

Grafen viser undersøgelse af toksiske alger i muslinger for 2019. Der er undersøgt 27 prøver og 20 overskred grænseværdierne.

Der er i alt undersøgt 27 prøver for toksiske alger. 20 af de undersøgte prøver overskred grænseværdierne. 
 

Resultat og antal prøver for tungmetaller

Grafen viser undersøgelse af tungmetaller i muslinger for 2019. Der er undersøgt 12 prøver og ingen overskred grænseværdierne.

Der er i alt undersøgt 12 prøver for tungmetallerne bly, cadmium og kviksølv. Ingen af de undersøgte prøver overskred grænseværdierne.
 

Grafen viser undersøgelse af PAH i muslinger for 2019. Der er undersøgt 12 prøver og ingen overskred aktionsværdien.

Der er i alt undersøgt 12 prøver for PAH. Ingen af de undersøgte prøver overskred aktionsværdierne.
 

Resultat og antal prøver for fluorerede stoffer

 Grafen viser undersøgelse af flourerede stoffer i 2019. Der er undersøgt 9 prøver og ingen overskred aktionsværdierne.

Der er i alt undersøgt 9 prøver for fluorerede stoffer. Ingen af de undersøgte prøver overskred aktionsværdierne. 

Resultater 2018

Der er i projektet udtaget prøver fra fiskeriet fra i alt 11 produktionsområder. Prøverne er alle lavet på muslinger og østers, og er fokuseret på PAH, tungmetaller, fluorerede stoffer, algetoksiner, toksiske alger og E.coli, med et prøveantal på hhv. 12, 12, 12, 30, 30 og 60 stks.

Generelt kan det konkluderes, at der er meget fin overensstemmelse mellem de af erhvervet udtagne egenkontrolprøver og dette projekts udtagne verifikationsprøver.
 

Resultat og antal prøver for E.coli

 Figuren viser hvor mange prøver der er lavet på muslinger og øster for E.coli, samt om disse overholder aktionsværdierne

Der er i alt undersøgt 60 prøver for E.coli. Ingen af de undersøgte prøver overskred grænseværdierne.
 

Resultat og antal prøver for algetoksiner

 Figuren viser hvor mange prøver der er lavet for algetoksiner på muslinger og østers, som hvor mange der overholder grænseværdi

Der er i alt undersøgt 30 prøver for algetoksinerne ASP, PSP og DSP. Ingen af de undersøgte prøver overskred grænseværdierne.
 

Resultat og antal prøver for toksiske alger

 Figuren viser hvor mange prøver af toksiske alger på muslinger og østers, samt hvor mange der overholder grænseværdierne

Der er i alt undersøgt 30 prøver for toksiske alger. Ingen af de undersøgte prøver overskred grænseværdierne. 
 

Resultat og antal prøver for tungmetaller

 Figuren viser hvor mange prøver af tungmetaller på muslinger og østers, samt hvor mange der overholder grænseværdierne

 

 Figuren viser hvor mange prøver af PAH på muslinger og østers, samt hvor mange der overholder aktionsværdierne

Der er i alt undersøgt 12 prøver for PAH. Ingen af de undersøgte prøver overskred aktionsværdierne.
 

Resultat og antal prøver for fluorerede stoffer

 Figuren viser hvor mange prøver af flourerede stoffer på muslinger og østers, samt hvor mange overholder aktionsværdierne

Der er i alt undersøgt 12 prøver for fluorerede stoffer. Ingen af de undersøgte prøver overskred aktionsværdierne.  

Resultater 2017
Der er i projektet udtaget prøver fra fiskeriet fra i alt 12 produktionsområder – i 2017 blev der ikke udtaget prøver fra lineanlæg.

Projektets prøveudtagning har fundet sted så tæt på erhvervets prøveudtagning (positions- og tidsmæssigt), som det har været praktisk muligt. Projektets prøver udtages om mandagen, hvilket oftest er samme dag, som erhvervet udtager deres prøver.

I 2017 blev der udtaget prøver af henholdsvis: Europæisk østers (Ostrea edulis) fra produktionsområderne: 1, 2, 3 og 4; Stillehavsøsters (Crassostrea gigas) fra produktionsområde: 1 og 33; Alm. blåmusling (Mytilus edulis) fra produktionsområderne: 8, 15, 20, 34, 36, 39, 92.

Pga. flere aflysninger fra hyrede fartøjer – og efterfølgende vanskeligheder med at flytte prøveanalysen – er der kun blevet udtaget 53 af de planlagte 60 prøvepositioner. Herunder 50 af de planlagte 60 prøver til mikrobiologiundersøgelser, 25 af 30 planlagte prøver til alge- og algetoksinundersøgelser samt alle 12 af 12 planlagte prøver til metal- (Pb, Hg, Pb) og PAH-undersøgelser samt undersøgelser for fluorerede stoffer.

Fra produktionsområderne: 1, 2, 8, 15, 20, 34, 36, 39 og 92 blev der udtaget 5 positionsprøver som beskrevet i projektet, hvor prøvetagning for de enkelte delprojekter blev foretaget procentuelt efter projektbeskrivelsen, mens der i produktionsområderne 3, 4 og 33 kun blev udtaget prøver til delprojekterne for metal (Pb, Hg, Pb), PAH og fluorerede stoffer, men altså ikke E. coli- eller alge- og algetoksinprøver.
 
Generelt kan det konkluderes, at der er meget fin overensstemmelse mellem de af erhvervet udtagne egenkontrolprøver og dette projekts udtagne verifikationsprøver – dog med de små variationer, man naturligt vil kunne forvente i et dynamisk farvand. 
 

Der er i alt undersøgt 50 prøver for E. coli. Alle prøver opfyldte kravet for en A-klassificering.

 

Der er i alt undersøgt 25 prøver for algetoksinerne ASP, PSP og DSP. Ingen af de undersøgte prøver overskred grænseværdierne.

 
 
Der er i alt undersøgt 25 prøver for toksiske alger. Ingen af de undersøgte prøver overskred grænseværdierne.
 
 
Der er i alt undersøgt 12 prøver for tungmetallerne bly, cadmium og kviksølv. Ingen af de undersøgte prøver overskred grænseværdierne. 
 
Der er i alt undersøgt 12 prøver for PAH. Ingen af de undersøgte prøver overskred aktionsværdierne.

 

Der er i alt undersøgt 12 prøver for fluorerede stoffer. Ingen af de undersøgte prøver overskred aktionsværdierne.
 
Resultater 2016
Der er udtaget prøver af europæisk østers (Ostrea edulis), Stillehavsøsters (Crassostrea gigas), alm. hjertemusling (Cerastoderma edule) og alm. blåmusling (Mytilus edulis) fra i alt 18 produktionsområder (1, 2, 8, 9, 13-16, 19, 26, 35-39, 63, 66, 71, 112 og 115). Der er desuden udtaget blåmuslinger fra 6 forskellige lineanlæg fordelt på 5 produktionsområder (9, 13, 14, 16, 19).
 
Det kan generelt konkluderes, at der er god overensstemmelse mellem resultaterne af prøver udtaget af erhvervet (egenkontrolprøver) og resultaterne fra dette projekt, dog med de små variationer, som naturligt kan forventes i et dynamisk havområde.
 
 
Der er i alt undersøgt 100 prøver for Salmonella og E. coli. Én prøve overskred kriteriet for E. coli, mens alle prøver overholdt kriteriet for Salmonella.
 
 
Der er i alt undersøgt 50 prøver for algetoksinerne ASP, PSP og DSP. Ingen af de undersøgte prøver overskred grænseværdierne.
 
 
Der er i alt undersøgt 50 prøver for toksiske alger. 5 af de undersøgte prøver overskred aktionsværdien på 500 celler/l for Dinophysis acuminata. Værdierne lå på mellem 500 og 1300 celler/l. To af prøverne var udtaget i produktionsområderne 112, 115 og 8.
 
 
Der er i alt undersøgt 12 prøver for tungmetallerne bly, cadmium og kviksølv. Ingen af de undersøgte prøver overskred grænseværdierne.
 
 
Der er i alt undersøgt 12 prøver for PAH. Ingen af de undersøgte prøver overskred aktionsværdierne.
 
 

Der er i alt undersøgt 12 prøver for fluorerede stoffer. Ingen af de undersøgte prøver overskred aktionsværdierne.

Resultater 2014

Resultater 2013

Resultater 2010

Projektnumre
3375-3378, 3380, 4321


Ændret 11. april 2022