Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Prøveresultater - verifikation af overvågningssystemet for muslinger m.m.

På denne side finder du resultater fra prøveprojektet.

​​Mikrobiologiske kriterier før og efter 1.1.2017 og grænseværdier for kemiske forureninger i muslinger m.m.

Fødevaresikkerhedskriterier før 1.1.2017 for A-klassicificering

Salmonella

m

Fravær i 25 g

M

E. coli

 

230 MPN/100 g*

Grænseværdier for kemiske forureninger i muslinger m.m.

Bly

 

1,5 mg/kg

Cadmium

 

1,0 mg/kg

Kviksølv

 

0,5 mg/kg

*af kød og væske mellem skallerne.
 
Grænseværdier for A-klassificering efter 1.1.2017

E. coli        n = 5            c= 1

 

 

m= 230 MPN/100 g

M = 700 MPN/100 g

 

 

Grænseværdierne for indhold af lipofile toksiner og PSP står i Hygiejneforordningen for animalske fødevarer 853/2004.

Der er ikke grænseværdier for toksiske alger, PAH og fluorforbindelser. I stedet benyttes aktionsværdier til at vurdere, om et produktionsområde eller et opdrætsanlæg kan åbnes eller kan forblive åbnet for høst.

Aktionsværdier for indhold af toksiske alger findes i bilag 10 i Hygiejnevejledningen.

Aktionsværdien for PAH er 5,0 mg benzo(a)pyren pr. kg.

Aktionsværdierne for de to stoffer der bruges som markørstoffer for fluorerede stoffer er:

  • PFOA: 20 ng/g
  • PFOS: 200 ng/g

Hvis resultater af prøver overskrider aktionsværdierne for PAH og/eller fluorerede stoffer, skal prøverne sendes til DTU Food for vurdering.

Nedenfor kan du læse mere om resultaterne for de enkelte år. 
 

Resultater 2021
Der er i projektet udtaget prøver fra fiskeriet fra i alt 12 produktionsområder i 2020. Prøverne er alle lavet på muslinger, og er fokuseret på tungmetaller, fluorerede stoffer, algetoksiner, toksiske alger, PAH og E. coli, med et prøveantal på hhv.  12, 12, 31, 20, 12 og 60. 

Generelt kan det konkluderes, at der er meget fin overenstemmelse mellem de af erhvervet udtagne egenkontrolprøver og dette projekts udtage verifikationsprøver. 

Resultat og antal prøver for E. coli
Grafen viser undersøgelse af E.coli i muslinger for 2021. Der er undersøgt 60 prøver og én prøve overskred grænseværdierne.
Der er i alt undersøgt 60 prøver for E. coli. 1 prøve overskred kriteriet og påviste E. coli. 

Resultat og antal prøver for algetoksiner

Der er i alt undersøgt 31 prøver for algetoksinerne ASP, PSP og DSP. Ingen af de undersøgte prøver overskred grænseværdierne.

Resultat og antal prøver for toksiske alger

Der er i alt undersøgt 20 prøver for toksiske alger. 1 af de undersøgte prøver overskred grænseværdierne. 

Resultat og antal prøver for tungmetaller

Der er i alt undersøgt 12 prøver for tungmetallerne bly, cadmium og kviksølv. Ingen af de undersøgte prøver overskred grænseværdierne.

Resultat og antal prøver for PAH

Der er i alt undersøgt 12 prøver for PAH. Ingen af de undersøgte prøver overskred aktionsværdierne.

Resultat og antal prøver for fluorerede stoffer

Der er i alt undersøgt 12 prøver for fluorerede stoffer. Ingen af de undersøgte prøver overskred aktionsværdierne.
Resultater 2020
Der er i projektet udtaget prøver fra fiskeriet fra i alt 12 produktionsområder i 2020. Prøverne er alle lavet på muslinger og østers, og er fokuseret på tungmetaller, fluorerede stoffer, algetoksiner, toksiske alger og E. coli, med et prøveantal på hhv.  12, 10, 24, 13, og 60. 

Generelt kan det konkluderes, at der er meget fin overenstemmelse mellem de af erhvervet udtagne egenkontrolprøver og dette projekts udtagne verifikationsprøver. Der ses dog overskridelse af grænseværdierne for prøver af toksiske alger, samt E. coli prøver.

Resultat og antal prøver for E. coli

Der er i alt undersøgt 60 prøver for E. coli. 5 prøver overskred kriteriet og påviste E. coli. 

Resultat og antal prøver for algetoksiner

Der er i alt undersøgt 24 prøver for algetoksinerne ASP, PSP og DSP. Ingen af de undersøgte prøver overskred grænseværdierne.

Resultat og antal prøver for toksiske alger

Der er i alt undersøgt 13 prøver for toksiske alger. 1 af de undersøgte prøver overskred grænseværdierne. 

Resultat og antal prøver for tungmetaller

Der er i alt undersøgt 12 prøver for tungmetallerne bly, cadmium og kviksølv. Ingen af de undersøgte prøver overskred grænseværdierne.

Resultat og antal prøver for fluorerede stoffer

Der er i alt undersøgt 10 prøver for fluorerede stoffer. Ingen af de undersøgte prøver overskred aktionsværdierne.


Resultater 2019
Der er i projektet udtaget prøver fra fiskeriet fra i alt 12 produktionsområder. Prøverne er alle lavet på muslinger og østers, og er fokuseret på PAH, tungmetaller, fluorerede stoffer, algetoksiner, toksiske alger og E. coli, med et prøveantal på hhv. 12, 12, 9, 30, 27 og 60 stk.

Generelt kan det konkluderes, at der er meget fin overensstemmelse mellem de af erhvervet udtagne egenkontrolprøver og dette projekts udtagne verifikationsprøver. Der ses dog betydelig overskridelse af grænseværdierne for prøver af toksiske alger samt for algetoksiner.

Resultat og antal prøver for E.coli

Grafen viser undersøgelse af E.coli i muslinger for 2019. Der er undersøgt 60 prøver og ingen overskred grænseværdierne.

Der er i alt undersøgt 60 prøver for E.coli. Ingen af de undersøgte prøver overskred grænseværdierne.
 

Resultat og antal prøver for algetoksiner

Grafen viser undersøgelse af algetoksiner i muslinger for 2019. Der er undersøgt 30 prøver og 6 overskred grænseværdierne.

Der er i alt undersøgt 30 prøver for algetoksinerne ASP, PSP og DSP. 6 af de undersøgte prøver overskred grænseværdierne.
 

Resultat og antal prøver for toksiske alger

Grafen viser undersøgelse af toksiske alger i muslinger for 2019. Der er undersøgt 27 prøver og 20 overskred grænseværdierne.

Der er i alt undersøgt 27 prøver for toksiske alger. 20 af de undersøgte prøver overskred grænseværdierne. 
 

Resultat og antal prøver for tungmetaller

Grafen viser undersøgelse af tungmetaller i muslinger for 2019. Der er undersøgt 12 prøver og ingen overskred grænseværdierne.

Der er i alt undersøgt 12 prøver for tungmetallerne bly, cadmium og kviksølv. Ingen af de undersøgte prøver overskred grænseværdierne.
 

Grafen viser undersøgelse af PAH i muslinger for 2019. Der er undersøgt 12 prøver og ingen overskred aktionsværdien.

Der er i alt undersøgt 12 prøver for PAH. Ingen af de undersøgte prøver overskred aktionsværdierne.
 

Resultat og antal prøver for fluorerede stoffer

 Grafen viser undersøgelse af flourerede stoffer i 2019. Der er undersøgt 9 prøver og ingen overskred aktionsværdierne.

Der er i alt undersøgt 9 prøver for fluorerede stoffer. Ingen af de undersøgte prøver overskred aktionsværdierne. Ændret 14. oktober 2022