Gå til navigation Gå til hovedindhold

Prøveresultater - ægprodukter - mikrobiologiske kriterier

På denne side finder du resultater fra prøveprojektet: Offentlig kontrol af mikrobiologiske kriterier - ægprodukter

I tabellen kan du se en oversigt over de gældende mikrobiologiske kriterier (grænseværdier) for ægprodukter.

Nedenfor vises en samlet oversigt af resultaterne fra de seneste år af fødevareundersøgelser af ægprodukter.

Figurerne viser for hvert år samlet antal undersøgte partier samt andelen i procent af de undersøgte partier, der overholdt hhv. fødevaresikkerhedskriterierne og proceshygiejnekriteriet.

 

Fødevaresikkerhedskriterier – antal undersøgte partier og andel af partier i procent, hvor kriteriet er overholdt.

 

 

 

 

Proceshygiejnekriterier – antal undersøgte partier og andel af partier i procent, hvor kriteriet er overholdt.

 

Nedenfor kan du læse mere om resultaterne for de enkelte år.

 

Resultater 2021 ​

Resultater og antal partier undersøgt for Salmonella fordelt på produkttype.

 
Der er i alt undersøgt 17 partier, svarende til 85 prøver. Der er ikke påvist salmonella i nogle af prøverne. 


Resultater 2017 
 

Resultater og antal partier undersøgt for Salmonella fordelt på produkttype.

 
Der er i alt undersøgt 6 partier, svarende til 30 prøver, for Salmonella. Ingen af de undersøgte partier overskred fødevaresikkerhedskriteriet for Salmonella.
 


Resultater og antal partier undersøgt for Listeria monocytogenes fordelt på produkttype.

 
Der er i alt undersøgt 6 partier, svarende til 30 prøver, for Listeria monocytogenes. Ingen af de undersøgte partier overskred fødevaresikkerhedskriteriet for Listeria monocytogenes.
 


Resultater og antal partier undersøgt for enterobakterier fordelt på produkttype.

 
Der er i alt undersøgt 6 partier, svarende til 30 prøver, for enterobakterier. Et enkelt parti overskred proceshygiejnekriteriet for enterobakterier. Partiet var pasteuriserede hele æg og 1 ud af 5 prøver overskred den øvre grænse M.
 
​Resultater 2016

Der er undersøgt i alt 5 partier, svarende til 25 prøver, for Salmonella. Ingen af de undersøgte partier overskred fødevaresikkerhedskriteriet for Salmonella.

 

Der er undersøgt i alt 16 partier, svarende til 80 prøver, for Listeria monocytogenes. Ingen af de undersøgte partier overskred fødevaresikkerhedskriterierne for Listeria monocytogenes.

 

 Der er undersøgt i alt 16 partier, svarende til 80 prøver, for enterobakterier. Ét enkelt parti overskred proceshygiejnekriteriet for enterobakterier. Partiet var pasteuriserede æggeblommer og 5 ud af 5 prøver overskred den øvre grænse M.

​Resultater 2015
Der er i alt undersøgt 2 partier, svarende til 10 prøver, for Salmonella. Ingen af de undersøgte partier overskred fødevaresikkerhedskriteriet for Salmonella.
 
 
Der er i alt undersøgt 6 partier, svarende til 30 prøver, for Listeria monocytogenes. Ingen af de undersøgte partier overskred fødevaresikkerhedskriterierne for Listeria monocytogenes. 
 
 
Der er i alt undersøgt 6 partier, svarende til 30 prøver, for enterobakterier. Ingen af de undersøgte partier overskred proceshygiejnekriteriet for enterobakterier. 
Resultater 2014

Der er i alt undersøgt 3 partier, svarende til 15 prøver, for Salmonella. Ingen af de undersøgte partier overskred fødevaresikkerhedskriteriet for Salmonella.

 

Der er i alt undersøgt 7 partier, svarende til 35 prøver, for Listeria monocytogenes. Ingen af de undersøgte partier overskred fødevaresikkerhedskriterierne for Listeria monocytogenes. 

 

Der er i alt undersøgt 7 partier, svarende til 35 prøver, for enterobakterier. Ingen af de undersøgte partier overskred proceshygiejnekriteriet for enterobakterier.

Resultater 2012 - 2013
 
Projektnummer
 3786
Ændret 24. maj 2022