Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Prøveresultater for sammenligning af Campylobacter på lår og halsskind

 

Formål og baggrund

Der er fra den 1. januar 2018 indført et proceshygiejne-kriterium i EU, som gælder for prøver af halsskind. Fødevarestyrelsen har en allerede etableret overvågning af campylobacter på lår og vil gerne kunne vurdere konsekvenserne af en eventuel overgang til halsskind, herunder evt. beregning af korrektionsfaktor.

Desuden ønskes viden om niveauer af campylobacter i halsskind på kyllinger i Danmark, som kan bruges til en eventuel fastsættelse af en grænseværdi i forhold til proceshygiejnekriteriet.

 

Hvor og af hvad tages der prøver

Der udtages prøver af lår og halsskind fra konventionelle kyllinger på de to største fjerkræslagterier i Danmark.

 

Hvad undersøges prøverne for

Prøverne undersøges for hvor mange Campylobacter der er pr. gram skind.

 

Prøveresultater for 2017:

 
 

 

 

Figuren viser sammenhængen mellem koncentrationen af campylobacter målt i enkelte lårskind og i samleprøver af tre halsskind. Kilde: DTU.

 

Ændret 10. januar 2020