Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Prøveresultater - Salmonella Dublin og STEC i oksekød på opskæringsvirksomheder

 

​Formål og baggrund

Shiga toksinproducerende E. coli (STEC) kan give alvorlig sygdom, især hos børn og svagelige, og antallet af registrerede sygdomstilfælde i Danmark har i en årrække været svagt stigende. Sygdomsudbrud har bl.a. været relateret til oksespegepølse og hakket oksekød.


Da STEC forekommer naturligt hos drøvtyggere, fokuseres indsatsen på forebyggende tiltag i produktion og håndtering af oksekød. Indsatsen koordineres med indsatsen overfor Salmonella Dublin.


Formålet er at afklare et eventuelt bidrag i opskæringsleddet til STEC og Salmonella Dublin forurening af opskåret kød, og om forureningen kan relateres til hygiejnemæssige forhold i virksomhederne.

 

Hvor og af hvad tages der prøver?

I 2017 blev der udtaget 250 prøver af dansk oprindelse og 150 prøver af udenlandsk oprindelse af fersk oksekød fra 13 opskæringsvirksomheder. Fra hver virksomhed blev prøvetaget 3-4 partier afhængigt af virksomhedens størrelse. Fra hvert parti blev udtaget 5 prøver af kødet før opskæring og 5 prøver af det færdigt opskårne kød. I alt blev udtaget 400 prøver fra 40 partier.

 

Hvad undersøges prøverne for?

Der er analyseret for forekomst af Salmonella Dublin og STEC samt antal af E. coli.


Resultater

Du finder resultaterne fra prøveprojektet i 2017 her.

Ændret 4. november 2019