Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Fødevareundersøgelser - frugt og grønt

Her kan du læse om prøveprojekter i fødevarekategorien frugt og grønt, som Fødevarestyrelsen har gennemført de seneste år.

​Campylobacter i danske og udenlandske jordbær

Formål og baggrund

En dansk undersøgelse fra 2017 peger på, at friske jordbær kan være en smittekilde med hensyn til campylobacter for især børn under 5 år. Dette kan ifølge undersøgelsen forklares med brug af ”selvpluk jordbær”, hvor især de mindre børn spiser jordbær direkte fra marken, og håndhygiejnen derfor ikke er optimal. Derfor igangsatte Fødevarestyrelsen en kortlægning af danske og udenlandske jordbær


Hvor og af hvad tages der prøver?

Der er taget prøver af importerede og danskproducerede friske jordbær. Prøverne er udtaget hos importører, engrosvirksomheder og detailvirksomheder.


Hvad undersøges prøverne for?

Prøverne undersøges for forekomst af campylobacter.


Prøveresultater

 

Effekten på indholdet af bakterier på salat og krydderurter ved skylning

2013: Resultater af prøverne.

Kontrol af upasteuriseret drikkeklar frugt- og grøntsagsjuice

2013: Resultater af prøverne.

Mikrobiologiske kriterier

Formål og baggrund

Der er fastsat mikrobiologiske kriterier for en række specifikke fødevarer. Se kriterierne i bilag I i Mikrobiologiforordningen. Fødevarestyrelsen skal i relevant omfang kontrollere, at fødevarevirksomhederne overholder fødevarelovgivningen, herunder disse kriterier.

Formålet med dette projekt er at kontrollere og verificere, at fødevarer produceret i engrosvirksomheder i Danmark overholder de gældende mikrobiologiske kriterier. 

Resultaterne af projektet opgøres på årsbasis.
 
 

Hvor og af hvad tages der prøver?

Prøver udtages stikprøvevis af snittet frugt og grønt samt juice i engrosvirksomheder.
Der er udtaget 5 prøver pr. parti
 

Hvad undersøges prøverne for?

Prøverne undersøges for kriterierne anført i Mikrobiologiforordningen (2073/2005).
 
​Patogene mikroorganismer i spiseklar frugt og grønt

Formål og baggrund

Fødevarestyrelsens kontrolprojekter i frugt og grønt har vist, at der sporadisk kan påvises patogene bakterier i lavt niveau i udenlandsk og dansk frugt og grønt.
Med henblik på at målrette prøveudtagningen til de mest risikofyldte produkter, har DTU, for Fødevarestyrelsen, udarbejdet en risikorangeringsmodel, der udpeger de mest risikofyldte produkter. På baggrund af dette, besluttes det hvert år hvilke produkttyper der skal tages prøver af og hvilke patogener de skal undersøges for.

I de seneste år er især salat, spirer og krydderurter blevet kædet sammen med sygdomsudbrud blandt forbrugere. I 2018 er prøvetagningen målrettet udenlandsk og dansk produceret salat og krydderurter. Der indgår både konventionelt dyrkede og økologiske produkter i undersøgelsen. Produkterne er kun omfattet, hvis de kan spises umiddelbart eller efter en skylning.
 

Hvor og af hvad tages der prøver?

Der er taget prøver af importerede og danskproducerede produkter, fx alle typer salat og krydderurter, som er spiseklare. Prøverne er udtaget hos importører, engrosvirksomheder og detailvirksomheder.
 

Hvad undersøges prøverne for?

Prøverne undersøges for forekomst af patogener. Hvilke patogener der undersøges for i det enkelte år afhænger af produkttypen.
 

Resultater

Resultater fra prøveprojektet

 

Virus i frosne hindbær

Formål og baggrund

Norovirus har de seneste 10 år været en vigtig kilde til sygdomsudbrud i Danmark. I 2012 blev der i Danmark indført et krav om varmebehandling af frosne hindbær, der indgår som ingrediens i fødevarer, der ikke bliver varmebehandlede. Kravet blev indført, fordi frosne hindbær, i årene forinden, var kilde til flere, større udbrud på grund af norovirus. Fødevarevirksomhederne er forpligtet til at varmebehandle de frosne hindbær inden de indgår som ingrediens i fx smoothie o.lignende. Derved elimineres smitterisiko fra eventuelle vira. Efter 2012 er der sket et tydeligt fald i antal og omfang af udbrud, der skyldes norovirus i frosne hindbær. I dag forekommer sygdom på grund af virus i frosne hindbær således sporadisk og som regel fordi koge anbefalingen på forbrugerpakningen ikke er blevet fulgt. Projektet skal belyse forekomsten af Norovirus og Hepatitis A virus i frosne hindbær på det danske marked. Alle prøver er udtaget i 2017.
 

Hvor og af hvad tages der prøver?

Der er taget prøver af udenlandske og danske frosne hindbær. Prøverne er udtaget i engrossupermarkeder og lignende virksomheder.

Hvad undersøges prøverne for?

Der er foretaget kvalitativ bestemmelse for forekomst af Norovirus og Hepatitis A virus i prøverne. Der er undersøgt i alt 60 partier af frosne hindbær.
 
Salmonella i friske krydderurter fra Thailand

2011: Resultater af prøverne.

 
 
Ændret 19. november 2021