Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Fødevareundersøgelser - fersk kød (fjerkræ)

Her kan du læse om prøveprojekter i fødevarekategorien fersk kød (fjerkræ), som Fødevarestyrelsen har gennemført de seneste år.

​Campylobacter i dansk og importeret kyllingekød

Formål og baggrund

Projektet er en fortsættelse af det landsdækkende overvågningsprogram for forekomsten af campylobacter i kyllingekød, som blev iværksat i 1995.
 
Projektet har til formål at overvåge forekomsten af campylobacter i dansk og udenlandsk produceret fersk kølet kyllingekød fra engros- og detail. ​ Til og med 2012 var frosset kød også omfattet af overvågningen.
 
Data fra dette projekt indgår i smittekilderegnskabet for campylobacter.
 

Hvor og af hvad tages der prøver?

Der tages prøver af fersk kølet dansk og udenlandsk hønse- og kyllingekød i detailbutikker i hele landet.

 

Hvad undersøges prøverne for?

Alle prøver er undersøgt kvantitativt for campylobacter.
 

Resultater


Se prøveresultat for campylobacter i kyllingekød 2013
Se prøveresultat for campylobacter i kyllingekød 2012

Campylobacter i dansk og udenlandsk, kølet kyllingekød på centrallagre

Formål og baggrund

Fersk dansk og udenlandsk kyllingekød i detailleddet er blevet undersøgt for campylobacter. Prøverne er analyseret for forekomst og kontamineringsgrad med campylobacter.
Risikoen for at blive syg af campylobacter gennem maden afhænger af kontamineringsgraden og forbrugerens håndtering

Campylobacter i forarbejdet kyllingekød

Formål og baggrund

Projektet har til formål at belyse forekomsten af termotolerante campylobacter på ferske, kølede kyllingelår med skind i den konventionelle kyllingeproduktion og sammenligne med historiske overvågningsresultater. I 2013 blev overvågningen standardiseret og forenklet, så der sammenlignes ikke længere tilbage. Projektet støtter op om campylobacterhandlingsplanen.
 

Hvor og af hvad tages der prøver?

Siden 2013 er der udtaget prøver af lår fra konventionelle kyllinger på de to største fjerkræslagterier (slagteri A og B) i Danmark samt prøver af lår fra økologiske kyllinger på slagteri B (øko-B). Fra 2017 udtages der også prøver af lår på konventionelle og økologiske kyllinger fra to mindre danske slagterier (hhv. slagteri C og øko-D).
 

Hvad undersøges prøverne for?

Prøverne undersøges for, hvor mange campylobacter der er pr gram skind.
 

Resultater


Resistensforekomst

Salmonella i kyllingekød

Formål og baggrund

Dette er et kontrolprojekt.
Danmark har i mange år haft nul-tolerance for salmonella i kyllingekød. I projektet undersøges dansk kyllingekød derfor for at verificere fravær af salmonella. Udenlandsk kyllingekød er inkluderet i kontrollen ca. hvert andet år.
Derudover vil resultaterne fra dette projekt blive brugt til smittekilderegnskabet for salmonella.
 

Hvor og af hvad tages der prøver?

Der tages kun prøver af partier af fersk kyllingekød (kølet eller frossent). Der tages ikke prøver af hakket kød eller kød, der er neutralmarineret eller marineret i fx kryddermarinade.

 

Hvad undersøges prøverne for?

Der undersøges for salmonella ved kvalitativ bestemmelse i 25 gram prøve jf. ISO 6579.
 

Resultater

Ændret 31. januar 2023