Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Fødevareundersøgelser - diverse spiseklare produkter

Her kan du læse om prøveprojekter i fødevarekategorien diverse spiseklare produkter, som Fødevarestyrelsen har gennemført de seneste år.

Forekomst af Salmonella i tørrede krydderier

2012: Resultater af prøver for salmonella

Hygiejnisk kvalitet af restaurationsprodukter, som håndteres efter varmebehandling

2009-2011: Resultater af prøver for hygiejensik kvalitet

Listeria i færdigretter

Formål og baggrund

Projektet skal bidrage med viden om forekomsten og niveauet af L. monocytogenes i færdigretter med lang holdbarhed (over 10 dage) fremstillet til personer i risikogruppen for listeria. Projektet omfatter både færdigretter, der af virksomheden kategoriseres som spiseklare, og færdigretter der af virksomheden kategoriseres som ikke-spiseklare.
 
For de ikke-spiseklare færdigretter er formålet med prøvetagningen kortlægning.
 
For de spiseklare færdigretter er formålet med prøvetagning både kontrol og kortlægning.
 
Projektet vil for virksomheder, der kategoriserer færdigretter som spiseklare, også være en kontrol af, hvorvidt bestemmelserne i mikrobiologiforordningen bliver fulgt tilstrækkeligt, herunder hvorvidt virksomhederne i tilstrækkelig grad foretager tilbagetrækning, forebyggende tiltag og korrigerende handlinger.
 

Hvor og af hvad tages der prøver?

Der udtages prøver af både spiseklare og ikke-spiseklare færdigretter på virksomheder der producerer fødevarer til personer i risikogruppen for listeria (primært alvorligt syge personer, herunder især ældre syge personer).
Der udtages 5 prøver pr. parti.
 

Hvad undersøges prøverne for?

Der er ingen mikrobiologiske kriterier for Listeria monocytogenes i ikke-spiseklare færdigretter.
 
Prøver af spiseklare færdigretter undersøges for om de overholder de mikrobiologiske kriterier for Listeria monocytogenes anført i Mikrobiologiforordningen (2073/2005).
 

Resultater

Listeria monocytogenes i produkter på markedet

2011: Resultater af prøver

Mikrobiologiske kriterier

Formål og baggrund

Der er fastsat mikrobiologiske kriterier for en række specifikke fødevarer. Se kriterierne i bilag I i Mikrobiologiforordningen.  Fødevarestyrelsen skal i relevant omfang kontrollere, at fødevarevirksomhederne overholder fødevarelovgivningen, herunder disse kriterier.

Formålet med dette projekt er at kontrollere og verificere, at fødevarer produceret i engrosvirksomheder i Danmark overholder de gældende mikrobiologiske kriterier. 

Resultaterne af projektet opgøres på årsbasis.
 
 

Hvor og af hvad tages der prøver?

Prøver udtages stikprøvevis af diverse spiseklare produkter i engrosvirksomheder.

Der er udtaget 5 prøver pr. parti

 

Hvad undersøges prøverne for?

Prøverne undersøges for kriterierne anført i Mikrobiologiforordningen (2073/2005).
 

Resultater

Resultater fra prøveprojektet

Salmonella i snack af tørrede nødder

2010-2011: Resultater af prøver

 

Sporedannere i fødevarer efter varmebehandling

Formål og baggrund

Projektet skal bidrage med viden om niveauet af de sporedannende bakterier Bacillus cereus og Clostridium perfringens i spiseklare fødevarer lige efter varmebehandling. Denne information skal bruges som input data i mikrobiologiske beregningsmodeller, som kan anvendes til at afgøre, ved hvilken kombination af temperatur og tid fødevarer kan varmebehandles, lunholdes og nedkøles, så fødevaresikkerheden er i orden. Det giver virksomhederne mulighed for at udnytte den fleksibilitet, der er i lovgivningen på området, og samtidig dokumentere, at fødevaresikkerheden ved den anvendte metode er i orden.


Hvor og af hvad tages der prøver?

Der er udtaget prøver af varmebehandlede fødevarer, som man kan finde på at varmholde, lunholde eller nedkøle, fx supper, sovser og sammenkogte retter, frikadeller, leverpostej, pølsehorn og pizza samt visse varmebehandlede pålægsvarer. Prøverne er udtaget i detailvirksomheder og cateringvirksomheder med levering til detailvirksomheder, fx institutions- og hospitalskøkkener, kantiner og cateringvirksomheder, restauranter, supermarkeder (slagter- og fiskeafdelinger), slagterforretninger, fiskeforretninger og delikatesseforretninger samt fast food forretninger som 7-eleven og tankstationer.


Hvad undersøges prøverne for?

Prøverne er undersøgt for Clostridium perfringens og Bacillus cereus. Der er ikke mikrobiologiske kriterier for antallet af disse bakterier i varmebehandlede fødevarer, og overskridelser af aktionsgrænsen for en eller begge disse bakterier skal derfor vurderes efter artikel 14 i Fødevareforordningen.

Aktionsgrænse Bacillus cereus: 100.000 cfu/g

Aktionsgrænse Clostridium perfringens: 100.000 cfu/g


Resultater

Resultater fra prøveprojektet

Listeria i kød- og fiskepålæg og ost i detailhandelen 
 

Formål og baggrund

Projektet skal bidrage med viden om forbrugernes eksponering for Listeria monocytogenes, og skal kortlægge forekomsten og niveauet af Listeria i dansk og udenlandsk (både samhandlet og importeret) kød- og fiskepålæg, samt i udenlandske bløde oste.

Ved at undersøge spiseklare produkter i detailledet ved holdbarhedsdatoens udløb opnås en mere detaljeret viden om niveauet af Listeria i produkterne tæt på det tidspunkt, hvor forbrugerne spiser dem.

Listeria kan vokse ved lave temperaturer, så vækst må forventes i holdbarhedsperioden for køleopbevarede produkter, hvor bakterien er til stede, og hvor produkterne ikke er stabiliserede. 
Projektet vil kunne give større viden om indholdet af listeria i kød- og fiskepålæg samt udenlandske oste som mulige kilder til humane listeriainfektioner.


Hvor og af hvad tages der prøver?

Prøverne udtages stikprøvevis i detailvirksomheder af færdigpakkede produkter af dansk og udenlandsk kød- og fiskepålæg, samt i udenlandske bløde oste.


Hvad undersøges prøverne for?

Prøverne undersøges for kriteriet for Listeria monocytogenes anført i Mikrobiologiforordningen (2073/2005) og analyseres ved udløb af holdbarhed.


Resultater

Ændret 10. januar 2020