Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Fødevareundersøgelser - diverse spiseklare produkter

Her kan du læse om prøveprojekter i fødevarekategorien diverse spiseklare produkter, som Fødevarestyrelsen har gennemført de seneste år.

Forekomst af Salmonella i tørrede krydderier

2012: Se resultater af prøverne her

Hygiejnisk kvalitet af restaurationsprodukter, som håndteres efter varmebehandling

2009-2011: Se resultater af prøverne her

Listeria i færdigretter
Formål og baggrund
Projektet skal bidrage med viden om forekomsten og niveauet af L. monocytogenes i færdigretter med lang holdbarhed (over 10 dage) fremstillet til personer i risikogruppen for listeria. Projektet omfatter både færdigretter, der af virksomheden kategoriseres som spiseklare, og færdigretter der af virksomheden kategoriseres som ikke-spiseklare.
 
For de ikke-spiseklare færdigretter er formålet med prøvetagningen kortlægning.
 
For de spiseklare færdigretter er formålet med prøvetagning både kontrol og kortlægning.
 
Projektet vil for virksomheder, der kategoriserer færdigretter som spiseklare, også være en kontrol af, hvorvidt bestemmelserne i mikrobiologiforordningen bliver fulgt tilstrækkeligt, herunder hvorvidt virksomhederne i tilstrækkelig grad foretager tilbagetrækning, forebyggende tiltag og korrigerende handlinger.
 
Hvor og af hvad tages der prøver?
Der udtages prøver af både spiseklare og ikke-spiseklare færdigretter på virksomheder der producerer fødevarer til personer i risikogruppen for listeria (primært alvorligt syge personer, herunder især ældre syge personer).
Der udtages 5 prøver pr. parti.
 
Hvad undersøges prøverne for?
Der er ingen mikrobiologiske kriterier for Listeria monocytogenes i ikke-spiseklare færdigretter.
 
Prøver af spiseklare færdigretter undersøges for om de overholder de mikrobiologiske kriterier for Listeria monocytogenes anført i Mikrobiologiforordningen (2073/2005).
 

Resultater
Du finder resultater fra prøveprojektet her

Listeria monocytogenes i produkter på markedet

2011: Se resultater af prøverne her

Mikrobiologiske kriterier
Formål og baggrund
Der er fastsat mikrobiologiske kriterier for en række specifikke fødevarer. Se kriterierne i bilag I i Mikrobiologiforordningen. Fødevarestyrelsen skal i relevant omfang kontrollere, at fødevarevirksomhederne overholder fødevarelovgivningen, herunder disse kriterier.

Formålet med dette projekt er at kontrollere og verificere, at fødevarer produceret i engrosvirksomheder i Danmark overholder de gældende mikrobiologiske kriterier. 

Resultaterne af projektet opgøres på årsbasis.
 
Du kan læse mere om mikrobiologiske kriterier i mikrobiologivejledningen
 
Hvor og af hvad tages der prøver?
Prøver udtages stikprøvevis af diverse spiseklare produkter i engrosvirksomheder.

Der er udtaget 5 prøver pr. parti

 
Hvad undersøges prøverne for?
Prøverne undersøges for kriterierne anført i Mikrobiologiforordningen (2073/2005).
 

Resultater
Du finder resultater fra prøveprojektet her

Salmonella i snack af tørrede nødder

2010-2011: Se resultater af prøverne her

 

 

Ændret 21. december 2017