Gå til navigation Gå til hovedindhold

Fødevareundersøgelser - æg og ægprodukter

Her kan du læse om prøveprojekter i fødevarekategorien ægprodukter, som Fødevarestyrelsen har gennemført de seneste år.

​Mikrobiologiske kriterier

Formål og baggrund

Der er fastsat mikrobiologiske kriterier for en række specifikke fødevarer. Se kriterierne i bilag I i Mikrobiologiforordnngen. Fødevarestyrelsen skal i relevant omfang kontrollere, at fødevarevirksomhederne overholder fødevarelovgivningen, herunder disse kriterier.

Formålet med dette projekt er at kontrollere og verificere, at fødevarer produceret i engrosvirksomheder i Danmark overholder de gældende mikrobiologiske kriterier. 

Resultaterne af projektet opgøres på årsbasis.
 
 

Hvor og af hvad tages der prøver?

Prøver udtages stikprøvevis af ægprodukter i engrosvirksomheder.

Der er udtaget 5 prøver pr. parti

Hvad undersøges prøverne for?

Prøverne undersøges for kriterierne anført i Mikrobiologiforordningen (2073/2005).
 

Resultater

Resultater fra prøveprojektet.

Salmonella i skalæg

Formål og baggrund

Formålet med projektet er at undersøge om udenlandske skalæg er fri for Salmonella.
Skalæg betragtes som et spiseklart produkt, og indhold af salmonella i skalæg til konsum
accepteres ikke.

Hvor og af hvad tages der prøver?

Der foretages stikprøvekontrol af udenlandske æg på markedet. Prøverne udtages i engrosleddet samt i detailvirksomheder, der indfører skalæg.

Hvad undersøges prøverne for?

Prøverne undersøges for forekomst af Salmonella.
 
Ændret 10. januar 2020