Gå til navigation Gå til hovedindhold

Foderundersøgelser salmonella

Her kan du se de prøveprojekter i foderkategorien, som Fødevarestyrelsen har gennemført de seneste år. Du kan læse mere om formål og resultater under hvert projekt.

Salmonella i foder fra fodervirksomheder
Formål og baggrund
Fødevarestyrelsen udfører kontrol af foder og fodervirksomheder for salmonella. Kontrollen af foder er primært rettet mod fodermidler, der udleveres uden varmebehandling til slutbruger samt hygiejneprøver på fodervirksomhederne.

Salmonellakontrollen af fjerkræfoder bliver varetaget af fjerkræbranchen (Det Danske Fjerkræråd) og foderstofbranchen (DAKOFO) ifølge "God produktionspraksis for fremstilling af fjerkræfoder", som er en del af den nationale myndigheds bekæmpelsesprogram. Resultaterne af denne kontrol offentliggøres ikke her.

Resultaterne omfatter heller ikke prøvetagning af foder, som er omfattet af reglerne for animalske biprodukter.
 
Hvor og af hvad tages der prøver?
Der udtages prøver på fodervirksomheder. Der udtages prøver af fodermidler til direkte udlevering uden forudgående varmebehandling. Der tages hygiejneprøver (skrabeprøver) i forbindelse med den pågældende virksomheds proces (udstyr og faciliteter der bruges til varmebehandlet foder) samt af udstyr og faciliteter, der bruges til ikke-varmebehandlede fodermidler, der udleveres direkte til aftager.

Hvad bliver prøverne undersøgt for?
Prøverne undersøges for forekomst af salmonella og der udføres serotypning og resistensbestemmelse ved positive fund.
 
Resultater

Du finder resultater fra prøveprojekter her.

Ændret 25. oktober 2017