Gå til navigation Gå til hovedindhold

Campylobacter i danske og udenlandske jordbær

 

Der er ikke mikrobiologiske kriterier for campylobacter i jordbær. Det er uacceptabelt, hvis spiseklare fødevarer som fx jordbær indeholder sygdomsfremkaldende bakterier. Derfor kan jordbær, hvor der er påvist campylobacter ikke sælges. Eventuelle positive fund angives som "uacceptable" i resultatopgørelsen.


 

 
Der er i alt undersøgt 192 prøver for campylobacter. Der blev ikke påvist campylobacter i nogle af de undersøgte prøver.

Projektnummer 
 5096