Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Antibiotikaresistens i blindtarmsprøver fra kvæg, svin og kyllinger

På denne side finder du resultater fra prøveprojektet.

​​​​​​Nedenfor ser du en samlet oversigt over resultaterne fra de seneste år af antibiotikaresistensundersøgelserne af blindtarmsprøver fra kvæg, svin og kyllinger.
 
Figurerne nedenfor viser antallet af resistente og følsomme (ikke resistente) bakterieisolater i blindtarmsprøver fra kvæg, svin og kyllinger. Et bakterieisolat betegnes som resistent, når det er modstandsdygtigt overfor mindst ét af de antibiotika, der er testet for. 
 Skriv beskrivende tekst


Figurerne nedenfor viser den procentvise forekomst af følsomme (ikke resistente), resistente og multiresistente bakterieisolater i blindtarmsprøver fra kvæg, svin og kyllinger. Bakterieisolaterne betegnes som multiresistente, hvis de er resistente overfor 3 eller flere typer antibiotika.


 
 

Nedenfor kan du læse mere om resultaterne for de enkelte år

Resultater 2021 

I 2021 blev der undersøgt for campylobacter i kvæg og kyllinger, salmonella og enterokokker i svin, samt E. coli i kvæg, svin og kyllinger.

E. coli og enterokokker er naturligt forekommende i dyrenes tarmkanal. Det er derfor ikke relevant at opgøre forekomsten af disse bakterier, men det er relevant at overvåge resistensudvikling hos bakterierne.
I Danmark er forekomsten af campylobacter i kyllinger hyppigst i sensommeren. For at overvåge resistensforekomsten i campylobacter udtages prøverne herfor primært i sensommeren. Antal prøver, der er positive for campylobacter kan derfor ikke anvendes som et udtryk for en gennemsnitlig forekomst.

163 blindtarmsprøver fra kyllinger og 233 blindtarmsprøver fra kvæg blev analyseret for campylobacter, hvoraf hhv. 62 (38%) og 205 (88%) af prøverne var positive. 755 blindtarmsprøver fra svin blev undersøgt for salmonella, hvoraf 94 (12%) af prøverne var positive.


Mult​​ir​esi​​​​​​​​​​​​stens

Bakterieisolaterne betegnes som multiresistente, hvis de er resistente overfor 3 eller flere typer antibiotika.

10 ud af 22 resistente E. coli isolater fra blindtarmsprøver fra kvæg viste resistens over for mere end 3 typer antibiotika (multiresistens). Ingen resistente campylobacter isolater fra blindtarmsprøver fra kvæg viste multiresistens. De hyppigste resistenstyper i blindtarmsprøver fra kvæg var overfor ciprofloxacin og cefotaxime.


58 ud af 98 resistente E. coli isolater og 32 ud af 49 salmonella isolater fra blindtarmsprøver fra svin viste resistens over for mere end 3 typer antibiotika (multiresistens). De hyppigste resistenstyper i blindtarmsprøver fra svin var overfor cefotaxime og ceftazidime.


16 ud af 47 resistenste E. coli isolater fra blindtarmsprøver fra kyllinger viste resistens over for mere end 3 typer antibiotika (multiresistens). Ingen resistens campylobacter isolater fra blindtarmsprøver fra kyllinger viste multiresistens. De hyppigste resistenstyper i blindtarmsprøver fra kyllinger var overfor ciprofloxacin og nalidixansyre.


Kritis​​k resistens

I den danske lovgivning er der for fund af kritisk resistens i salmonella. Isolaterne betegnes som kritisk resistente, hvis de er resistente over for minimum ét af følgende kritiske antibiotika

 • 3. og 4. generations cefalosporiner (cefotaxim og ceftazidime)
 • Fluorokinoloner​ og andre kinoloner (nalidixine syre og ciprofloxacin)
 • Carbapenemer (meropenem)
 • Colistin​
Der blev fundet kritisk resistens mod Colistin i én Salmonella Derby isolat af svin.
Resultater 2020 

I 2020 blev der undersøgt for campylobacter i kvæg og kyllinger, enterokokker i kyllinger samt E. coli i kvæg, svin og kyllinger.

E. coli og enterokokker er naturligt forekommende i dyrenes tarmkanal. Det er derfor ikke relevant at opgøre den procentvise forekomst af disse bakterier, men det er relevant at overvåge resistensudviklingen hos bakterierne. 
I Danmark er forekomsten af campylobacter i kyllinger hyppigst i sensommeren. For at overvåge resistensforekomsten i campylobacter udtages prøverne herfor primært i sensommeren. Antal prøver, der er positive for campylobacter kan derfor ikke anvendes som et udtryk for en gennemsnitlig forekomst.

691 blindtarmsprøver fra kyllinger og 158 blindtarmsprøver fra kvæg blev analyseret for campylobacter, hvoraf hhv. 205 (30%) og 134 (85%) af prøverne var positive. Ydermere blev 289 blindtarmsprøver fra kyllinger, 158 blindtarmsprøver fra kvæg samt 189 blindtarmsprøver fra svin analyseret for E. coli, hvoraf hhv 281 (97%), 154 (97%) og 185 (98%) af prøverne var positive. 
Endeligt, blev 289 blindtarmsprøver fra kyllinger analyseret for enterokokker, hvoraf 281 (97%) af prøverne var positive.


Multiresis​tens

Bakterieisolaterne betegnes som multiresistente, hvis de er resistente overfor 3 eller flere typer antibiotika.

5 ud af 9 resistente E. coli isolater og 5 ud af 30 resistente campylobacter isolater fra blindtarmsprøver fra kvæg viste resistens over for mere end 3 typer antibiotika (multiresistens). Den hyppigste resistenstype i blindtarmsprøver fra kvæg var overfor ciprofloxacin og nalidixansyre.


43 ud af 89 resistente E. coli isolater fra blindtarmsprøver fra svin viste resistens over for mere end 3 typer antibiotika (multiresistens). Den hyppigste resistenstype i blindtarmsprøver fra svin var overfor sulphamethoxzol og tetracyklin.


25 ud af 72 resistente E. coli isolater og 52 ud af 68 resistente campylobacter isolater fra blindtarmsprøver fra kyllinger viste resistens over for mere end 3 typer antibiotika (multiresistens). Den hyppigste resistenstype i blindtarmsprøver fra kvæg var overfor ciprofloxacin, nalidixansyre og ampicillin.


Resultater 2019 

I 2019 blev der undersøgt for campylobacter i kvæg og kyllinger, salmonella i svin samt E. coli i kvæg, svin og kyllinger.

E. coli og enterokokker er naturligt forekommende i dyrenes tarmkanal. Det er derfor ikke relevant at opgøre forekomsten af disse bakterier, men det er relevant at overvåge resistensudvikling hos bakterierne.
I Danmark er forekomsten af campylobacter i kyllinger hyppigst i sensommeren. For at overvåge resistensforekomsten i campylobacter udtages prøverne herfor primært i sensommeren. Antal prøver, der er positive for campylobacter kan derfor ikke anvendes som et udtryk for en gennemsnitlig forekomst.

Grafen viser antal prøver analyseret for campylobacter og salmonella i 2019 og om det er påvist eller ej

177 blindtarmsprøver fra kyllinger og 142 blindtarmsprøver fra kvæg blev analyseret for campylobacter, hvoraf hhv. 80 (45%) og 122 (86%) af prøverne var positive. 798 blindtarmsprøver fra svin blev undersøgt for salmonella, hvoraf 124 (16%) af prøverne var positive.


Multiresi​stens

Bakterieisolaterne betegnes som multiresistente, hvis de er resistente overfor 3 eller flere typer antibiotika.

Grafen viser forekomsten af multiresistente bakterier i kvæg i 2019

11 ud af 22 E. coli isolater og 5 ud af 33 campylobacter isolater fra blindtarmsprøver fra kvæg viste resistens over for mere end 3 typer antibiotika (multiresistens).

Grafen viser forekomsten af multiresistente bakterier i svin i 2019

60 ud af 109 E. coli isolater og 45 ud af 71 salmonella isolater fra blindtarmsprøver fra svin viste resistens over for mere end 3 typer antibiotika (multiresistens).

Grafen viser forekomsten af multiresistente bakterier i kyllinger i 2019

25 ud af 59 E. coli isolater og 22 ud af 25 campylobacter isolater fra blindtarmsprøver fra kyllinger viste resistens over for mere end 3 typer antibiotika (multiresistens).


Kritisk resis​tens

I den danske lovgivning er der regler for fund af kritisk resistens i salmonella. Isolaterne betegnes som kritisk resistente, hvis de er resistente over for minimum ét af følgende kritiske antibiotika

 • 3. og 4. generations cefalosporiner (cefotaxim og ceftazidim)
 • fluorokinoloner og andre kinoloner (nalidixine syre og ciprofloxacin)
 • carbapenemer (meropenem)
 • Colistin
Ingen af Salmonella isolaterne udviste kritisk resistens.Resultater 2018 

I 2018 blev der undersøgt for campylobacter i kvæg og kyllinger, salmonella i svin samt E. coli i kvæg, svin og kyllinger.

E. coli og enterokokker er naturligt forekommende i dyrenes tarmkanal. Det er derfor ikke relevant at opgøre forekomsten af disse bakterier, men det er relevant at overvåge resistensudvikling hos bakterierne.
I Danmark er forekomsten af campylobacter i kyllinger hyppigst i sensommeren. For at overvåge resistensforekomsten i campylobacter udtages prøverne herfor primært i sensommeren. Antal prøver, der er positive for campylobacter kan derfor ikke anvendes som et udtryk for en gennemsnitlig forekomst.

Grafen viser antal prøver analyseret for campylobacter og salmonella i 2018 og om det er påvist eller ej

836 blindtarmsprøver fra kyllinger og 154 blindtarmsprøver fra kvæg blev analyseret for campylobacter, hvoraf hhv. 344 (41%) og 133 (86%) af prøverne var positive. 571 blindtarmsprøver fra svin blev undersøgt for salmonella, hvoraf 88 (15%) af prøverne var positive.


Multiresisten​s

Bakterieisolaterne betegnes som multiresistente, hvis de er resistente overfor 3 eller flere typer antibiotika.

 Grafen viser forekomsten af multiresistente bakterier i kvæg i 2018

6 ud af 11 E. coli isolater og 4 ud af 29 campylobacter isolater fra blindtarmsprøver fra kvæg viste resistens over for mere end 3 typer antibiotika (multiresistens).

Grafen viser forekomsten af multiresistente bakterier i svin i 2018

35 ud af 70 E. coli isolater og 28 ud af 50 salmonella isolater fra blindtarmsprøver fra svin viste resistens over for mere end 3 typer antibiotika (multiresistens).

Grafen viser forekomsten af multiresistente bakterier i kyllinger i 2018

24 ud af 70 E. coli isolater og 56 ud af 93 campylobacter isolater fra blindtarmsprøver fra kyllinger viste resistens over for mere end 3 typer antibiotika (multiresistens).


Kritisk res​istens

I den danske lovgivning er der regler for fund af kritisk resistens i salmonella. Isolaterne betegnes som kritisk resistente, hvis de er resistente over for minimum ét af følgende kritiske antibiotika

 • 3. og 4. generations cefalosporiner (cefotaxim og ceftazidim)
 • fluorokinoloner​ og andre kinoloner (nalidixine syre og ciprofloxacin)
 • carbapenemer (meropenem)
Ingen af Salmonellaisolaterne udviste kritisk resistens.

Resultater 2017 
I 2017 blev der undersøgt for campylobacter i kvæg og kyllinger, salmonella og enterokokker i svin samt E. coli i kvæg, svin og kyllinger.
E. coli og enterokokker er naturligt forekommende i dyrenes tarmkanal. Det er derfor ikke relevant at opgøre forekomsten af disse bakterier, men det er relevant at overvåge resistensudvikling hos bakterierne.
 
 
 
163 blindtarmsprøver fra kyllinger og 297 blindtarmsprøver fra kvæg blev analyseret for campylobacter, hvoraf hhv. 61 (37 %) og 236 (79 %) af prøverne var positive. 295 blindtarmsprøver fra svin blev undersøgt for salmonella, hvoraf 44 (15 %) af prøverne var positive.
 

Resistens og multire​sistens

Bakterieisolaterne betegnes som resistente, hvis de er resistente overfor 1 eller flere typer af antibiotika og multiresistente, hvis de er resistente overfor 3 eller flere typer antibiotika.

 

90 % af E. coli isolaterne og 67 % af campylobacter isolaterne fra blindtarmsprøver fra kvæg var ikke resistente over for nogen af de antibiotikatyper, der blev testet for. I alt var 10 % af E. coli isolaterne resistente overfor mindst et antibiotikum, og heraf var 7 % af isolaterne resistente overfor 3 eller flere antibiotika (multiresistente). 33 % af campylobacter isolaterne var resistente overfor mindst et antibiotikum, og heraf var 5 % af isolaterne resistente overfor 3 eller flere antibiotika (multiresistente).

 

 

 

49 % af E. coli isolaterne og 36 % af salmonella isolaterne fra blindtarmsprøver fra svin var ikke resistente over for nogen af de antibiotikatyper, der blev testet for. I alt var 52 % af E. coli isolaterne resistente overfor mindst et antibiotikum, og heraf var 29 % resistente overfor 3 eller flere antibiotika (multiresistente). 63 % af salmonella isolaterne var resistente overfor mindst et antibiotikum, og heraf var 27 % resistente overfor 3 eller flere antibiotika (multiresistente).

 

 

66 % af E. coli isolaterne og 74 % af campylobacter isolaterne fra blindtarmsprøver fra kylling var ikke resistente over for nogen af de antibiotikatyper, der blev testet for. I alt var 35 % af E. coli isolaterne resistente overfor mindst et antibiotikum, og heraf var 16 % resistente overfor 3 eller flere antibiotika (multiresistente). 25 % af campylobacter isolaterne var resistente overfor mindst et antibiotikum, heraf var 16 % resistente overfor 3 eller flere antibiotika (multiresistente)

Kritisk res​istens

I den danske lovgivning er der regler for fund af kritisk resistens i salmonella. Salmonella betegnes som kritisk resistente, hvis der er resistens over for minimum ét af følgende kritiske antibiotika

 • 3. og 4. generations cefalosporiner (cefotaxim og ceftazidim)
 • fluorokinoloner og andre kinoloner (nalidixine syre og ciprofloxacin)
 • carbapenemer (meropenem)

Ingen salmonella isolater fra kvæg, svin eller kylling fundet i 2017 var kritisk resistente.

Resultater 2016
I 2016 blev der undersøgt for campylobacter i kvæg og kyllinger, salmonella i svin, E. coli i kvæg, svin og kyllinger og enterokokker i kyllinger.
 
E. coli og enterokokker er naturligt forekommende i dyrenes tarmkanal. Det er derfor ikke relevant at opgøre forekomsten af disse bakterier, men det er relevant at overvåge resistensudvikling hos bakterierne.
 
735 blindtarmsprøver fra kyllinger og 157 blindtarmsprøver fra kvæg blev analyseret for campylobacter, hvoraf  hhv. 181 (25%) og 133 (85%) af prøverne var positive. 847 blindtarmsprøver fra svin blev undersøgt for salmonella, hvor af 145 (17%) af prøverne var positive.
 

Resistensforekoms​t i relation til tidligere år

Blindtarmsprøver fra kvæg er i 2015 og 2016 blevet analyseret for E. coli og campylobacter. Blandt de bakterier, der blev fundet, er andelen af resistente E. coli isolater faldet fra 16% (2015) til 8% (2016), og andelen af resistente campylobacter isolater er faldet fra 33% (2015) til 28% (2016).
 
Blindtarmsprøver fra svin er i 2015 blevet analyseret for E. coli, enterokokker og salmonella og i 2016 for E. coli og salmonella. Andelen af resistente E. coli isolater er steget fra 52% (2015) til 56% (2016) og andelen af resistente salmonella isolater er steget fra 47% (2015) til 57% (2016).
 
Blindtarmsprøver fra kyllinger er i 2014 og 2015 blevet analyseret for E. coli og campylobacter og i 2016 for E. coli, campylobacter og enterokokker. Blandt de bakterier, der blev fundet, er andelen af resistente E. coli isolater steget fra 30% (2014) til 42% (2015) til 56% (2016) og andelen af resistente campylobacter isolater er steget fra 27% (2014) til 35% (2015) og faldet igen til 26% (2016).]
 

Multiresist​ens

Bakterieisolaterne betegnes som multiresistente, hvis de er resistente overfor 3 eller flere typer antibiotika.
 
 
7 ud af 12 E. coli isolater og 7 ud af 31 campylobacter isolater fra blindtarmsprøver fra kvæg viste resistens over for mere end 3 typer antiobiotika (multiresistens).
 
 
45 ud af 84 E. coli isolater og 17 ud af 67 campylobacter isolater fra blindtarmsprøver fra svin viste resistens over for mere end 3 typer antibiotika (multiresistens).
 
 
42 ud af 84 E. coli isolater, 17 ud af 43 campylobacter isolater og 2 ud 81 enterokokker isolater fra blindtarmsprøver fra kyllinger viste resistens over for mere end 3 typer antibiotika (multiresistens).
 

Kritisk resistens

I den danske lovgivning er der regler for fund af kritisk resistens i salmonella. Isolaterne betegnes som kritisk resistente, hvis de er resistente over for minimum ét af følgende kritiske antibiotika
 • 3. og 4. generations cefalosporiner (cefotaxim og ceftazidim)
 • fluorokino​loner og andre kinoloner (nalidixine syre og ciprofloxacin)
 • carbapenemer (meropenem)

Ingen af Salmonellaisolaterne var kritisk resistente.

Resultater 2015

Kvæg og svin: Se resultater af kvæg- og svineprøver fra 2015

Resultater 2014

Kyllinger: Se resultater af kyllingeprøver fra 2014

Projektnumre

4122, 4332, 4017

Ændret 2. august 2022