Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Antibiotikaresistens i indikatorbakterier i rejer og pangasius fra Asien

 

​Resultater og antal prøver undersøgt for E. faecalis fordelt på produkttype.


Der er i alt undersøgt 300 prøver for E. faecalis, heraf 97 pangasiusfileter, 107 kogte og 96 rå rejer. Der blev fundet E. faecalis i 96 prøver af pangasiusfiler (99%), 81 prøver af kogte rejer (76%) og 84 prøver af rå rejer (88%).


Resultater og antal prøver undersøgt for E. faecium fordelt på produkttype


Der er i alt undersøgt 300 prøver for E. faecium, heraf 97 pangasiusfileter, 107 kogte og 96 rå rejer. Der blev fundet E. faecium i 6 prøver af pangasiusfiler (6%), 21 prøver af kogte rejer (20%) og 38 prøver af rå rejer (40%).


Resultater og antal prøver undersøgt for E. coli fordelt på produkttype.

Der er i alt undersøgt 300 prøver for E. coli, heraf 97 pangasiusfileter, 107 kogte og 96 rå rejer. Der blev fundet E. coli i 50 prøver af pangasiusfiler (52%), 2 prøver af kogte rejer (2%) og 16 prøver af rå rejer (17%).


Resistens

Bakterieisolaterne betegnes som resistente, hvis de er resistente overfor 1 eller flere typer af antibiotika og multiresistente, hvis de er resistente overfor 3 eller flere typer antibiotika.


Figuren nedenfor viser niveauet af resistens i de bakterieisolater af E. faecalis og E. faecium der blev fundet i prøverne.

*E. faecalis blev ikke testet for quinopristin/dalfoprostin


66% af E. faekalis isolaterne var ikke resistente overfor nogen af de antibiotikatyper, der blev testet for, mens 28% var resistente overfor ét antibiotikum, 4% var resistente overfor to af de testede antibiotika og 3% af isolaterne var resistente overfor tre eller flere af de testede antibiotika.


2% af E. faecium isolaterne var følsomme overfor alle de testede antibiotika, mens 35% var resistente overfor ét antibiotikum, 43% var resistente overfor to af de testede antibiotika og 20% af isolaterne var resistente overfor tre eller flere af de testede antibiotika.


Figuren nedenfor viser niveauet af resistens i de bakterieisolater af E. coli der blev fundet i prøverne.


40% af E. coli isolaterne var ikke resistente overfor nogen af de antibiotikatyper, der blev testet for, mens 30% var resistente overfor ét antibiotikum, 13% var resistente overfor to af de testede antibiotika og 16% af isolaterne var resistente overfor tre eller flere af de testede antibiotika.