Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Case-by-case intensiv kontrol for salmonella og campylobacter

Case-by-case-kontrollen, som kørte fra 2007 til 2018, var en stikprøvekontrol af både dansk og importeret kød. Case-by-case kontrollen ophørte 1. januar 2019, da formålet med kontrollen er opfyldt. Danmark har i marts 2018 fået særstatus for salmonella i kyllingekød, og importørerne har generelt fået større fokus på den mikrobiologiske kvalitet af indført kød.   

​​​​​Case-by-case-kontrollen var led i en styrket indsats mod salmonella og campylobacter. 
Kontrollen byggede på EU's Fødevareforordnings artikel 14, som giver mulighed for at forbyde salg af fødevarer, der anses for farlige.
 
Kontrollen er ændret og omlagt flere gange, men fra 2016-2018 tog Fødevarestyrelsen alene prøver af svine- og fjerkrækød (kyllinge-/hønse- og kalkunkød). Fjerkrækød og svinekød blev undersøgt for salmonella. Kølet kyllingekød blev også undersøgt for campylobacter.
 
Ved fund af salmonella i et parti svinekød eller campylobacter i et parti kyllingekød anmodede Fødevarestyrelsen Fødevareinstituttet ved Danmarks Tekniske Universitet om en konkret, videnskabelig risikovurdering af partiet. På baggrund af risikovurderingen afgjorde Fødevarestyrelsen i hvert enkelt tilfælde, om forekomsten af salmonella eller campylobacter i partiet betød en væsentlig risiko for, at mennesker ville blive syge af at spise kød fra partiet og dermed, at partiet var farligt. Farlige partier blev trukket tilbage fra markedet.

Fjerkrækød og tilberedt kød blev undersøgt for, om EU's mikrobiologiske fødevaresikkerhedskriterier for salmonella var overholdt:

I tilberedt fjerkrækød må der ikke påvises salmonella, og i fersk fjerkrækød må der ikke påvises salmonella af typerne S. Enteritidis og S. Typhimurium.
 
Dansk hønse- og kyllingekød må ikke indeholde salmonella, da der siden 2008 har været nul-tolerance på dette område.

Årsrapporter 2007-2018 - salmonella og campylobacter i fersk kød
  
Lovstof og regler