Gå til navigation Gå til Hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Case-by-case intensiv kontrol for salmonella og campylobacter

Case-by-case-kontrollen er en stikprøvekontrol af både dansk og importeret kød og er tilrettelagt, så den ikke er diskriminerende overfor det importerede kød.

​​​​Case-by-case-kontrollen er et led i en styrket indsats mod salmonella og campylobacter. Kontrollen er risikobaseret, og prøveomfanget er fastsat ud fra dette. Der tages prøver af svine- og fjerkrækød (kyllinge-/hønse- og kalkunkød). Fjerkrækød og svinekød bliver undersøgt for salmonella. Kølet kyllingekød bliver også undersøgt for campylobacter.
 
Kontrollen bygger på EU's fødevareforordnings artikel 14, som giver mulighed for at forbyde salg af fødevarer, der anses for farlige.
 
Når Fødevarestyrelsen i case-by-case-kontrollen finder salmonella i et parti svinekød eller campylobacter i et parti kyllingekød, udfører Fødevareinstituttet ved Danmarks Tekniske Universitet en konkret, videnskabelig risikovurdering af partiet. Fødevarestyrelsen tager derefter over med risikohåndteringen. På baggrund af risikovurderingen bliver det i hvert enkelt tilfælde afgjort, om partiet må anses for farligt.

Fjerkrækød udtaget i case-by-case kontrollen undersøges også for, om EU's mikrobiologiske fødevaresikkerhedskriterier for salmonella er overholdt.

I tilberedt fjerkrækød må der ikke påvises salmonella og i fersk fjerkrækød må der ikke påvises salmonellasyperne S. Enteritidis og S. Typhimurium.
 
Dansk hønse- og kyllingekød må ikke indeholde salmonella, da der siden 2008 har været nul-tolerance på dette område.
 
Kontrolresultater fra case-by-case-​kontrollen 
Resultaterne omfatter forekomst af campylobacter i kølet kyllingekød, og salmonella i kød fra kyllinger, kalkun og svin.
 
Resultaterne af case-by-case-kontrollen bliver offentliggjort hvert kvartal; ca. en måned efter udgangen af kvartalet. Det fremgår bl.a, hvilke lande de undersøgte partier kød kommer fra, og om partierne er vurderet farlige. For indførte partier bliver importørens navn oplyst.
 
Se resultaterne af case-by-case-kontrollen her: 
 
Farlige partier fødevarer skal trækkes tilbage
Når et parti kød er vurderet farligt, er det virksomhedernes ansvar at tilbagetrække og tilbagekalde kødet.

Vejledning om tilbagetrækning og tilbagekaldelse af fødevarer, foder og fødevarekontaktmaterialer (FKM)
 ​
Liste over virksomheder med yderligere kontrol
 
Vejledning – reduceret prøveudtagning i virksomhederne
Der er en særlig vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød. Vejledningen beskriver blandt andet, hvilke kriterier virksomhederne skal opfylde for at få reduceret prøveudtagning i case-by-case-kontrollen. Se vejledningen her:
Hvilke krav kan du stille til din leverandør af kød
I denne guide kan du læse, hvilke krav du kan stille til din fødevareleverandør af kød – så du undgår salmonella og campylobacter i kødet:
 
​Vejledning – håndtering af kød, som indfryses ved case-by-case-kontrollen, og skærpet kontrol ved samhandel
I nogle tilfælde vælger en virksomhed at indfryse partier af kølet kød, imens virksomheden venter på prøveresultatet. Det er ikke i overensstemmelse med reglerne for indfrysning.
 
Se Fødevarestyrelsens vejledning til virksomhederne om håndtering af "for sent" indfrosset kød og om restriktionerne for at bruge kødet efterfølgende:

Evaluering af case-by-case-kontrollen 2007-2010
Evalueringen er udarbejdet af Fødevareinstituttet, DTU, og den viser, at case-by-case-kontrollen har haft effekt. Især for det udenlandske fjerkrækød er der en positiv udvikling over evalueringsperioden 2007-2010 – både for salmonella og campylobacter.
 
 
Omlægning af case-by-case-kontrollen fra 2016
I 2016 blev case-by-case-kontrollen ændret væsentligt. Der er blandt andet ikke længere risikovurdering af salmonella i fjerkrækød. Fremover vil partier af fjerkrækød alene blive vurderet efter kriteriet for salmonella i mikrobiologiforordningen.

Du kan finde mere information om ændringerne h​er.
 
Lovstof og regler
 
Ændret 25. januar 2018