Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Primærproducentens direkte levering til den endelige forbruger og lokale detailvirksomheder og ægpakkerier

 

​​​​Indledning – hvad er baggrunden for kampagnen?

Fødevarestyrelsen oplever en stigende forbrugerinteresse for at købe animalske fødevarer lokalt, gerne direkte fra primærproducenterne.

Nogle forbrugere ønsker eksempelvis at anvende rå mælk frem for pasteuriseret og homogeniseret mælk, el​ler æg leveret direkte fra stalddøren. Kampagnen skal medvirke til at sikre, at primærproducenter er registreret til de aktiviteter de har, og at de overholder lovgivningen for det relevante område. Dette for at øge regelefterlevelsen for primærproducenter, der leverer fødevarer af animalsk oprindelse, og dermed også minimere risikoen for, at der sælges farlige fødevarer.

Kontrolkampagnen har fokus på levering til den endelige forbruger og levering til lokale detailvirksomheder samt eget lokalt ægpakkeri af fjerkræ, kaniner, mælk og æg. Det er relevant, at vejlede om og kontrollere reglerne, blandt andet fordi der er indført nye, højere grænser for, hvor mange stykker fjerkræ en primærproducent må slagte og levere direkte til endelige forbrugere samt levere direkte til lokale detailvirksomheder. Samtidig er det blevet tilladt for primærproducenten at udtage organer fra fjerkræet før levering. Ligeledes er der indført nye, højere grænser for, hvor mange æg en primærproducent må levere direkte til endelige forbrugere, eller levere til egen detailvirksomhed eller eget ægpakkeri med begrænset, lokal omsætning.​

 

Formål - Hvad går kampagnen ud på?

 • at kontrollere, at primærproducenter med direkte levering til endelige forbrugere og levering til lokale detailvirksomheder og eget ægpakkeri af æg og tamfjerkræ og kaniner samt stalddørssalg af mælk er registreret til aktiviteterne.

 • at kontrollere, at primærproducenter med direkte levering til endelige forbrugere og levering til lokale detailvirksomheder og​ eget ægpakkeri af æg og tamfjerkræ og kaniner samt stalddørssalg af mælk overholder reglerne for disse aktiviteter.


Formålet er at vejlede om reglerne for og kontrollere regelefterlevelsen ved:

 • primærproducenters direkte levering til endelige forbrugere af mælk, æg, tamfjerkræ og kaniner

 • primærproducenters levering til egen detailvirksomhed eller egen lokal bod på offentlige markeder eller eget æg pakkeri af æg og levering til lokale detailvirksomheder af tamfjerkræ og kaniner

 • markedsføring og mærkning af æg

   

Formålet er at ​vejlede og kontrollere primærproducenter med ovennævnte aktiviteter om bl.a.:

 • hygiejneregler

 • registreringskrav

 • sporbarhedskrav

 • mængde- og afstandsgrænser

 • salmonellaregler

 • handelsnormer ved salg af konsum æg​ 

Ændret 15. maj 2023