Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Kontrolkampagner 2023

Nedenfor kan du se en oversigt over årets kampagner. Ved klik på kampagnens overskrift får du detaljerede oplysningerer om kampagnen. Oversigten opdateres løbende.

​​​​​​​​​​​​​​Føde​varer​​​


Janu​​​ar - april

Opson XII

Februar - ju​ni 

Fermenteri​ng af pøls​er i detail

Marts - j​​uni 

Kontrol af ​berigede fødevarer

Mart​s - juli

Sukkerprint til ​kager og cocktails

Marts ​​- august

Anprisning af økolo​gi m.v. i ikke-økologikontrollerede detailvirksomheder

April - juni

Virksomheder med dårlig regelefterlevelse - overtrædelsens karakter​


April - oktober

Instruktion af medarbejdere​ vedr. norovirus​

April - december

Kontrol a​f fødevarekædeoplysninger


​Juni - december

Datadrevet og målrettet kontrol af VDR-boblere​​


Juli - decemb​er

Import fra tredjelande af sammensatte produkter


August - oktober

Hvordan linker virksomheder til findsmiley.dk?


August - oktob​er

Kontrol og vejledni​ng af virksomheder, der modtager overskudsmad - donerede fødevarer

August - novembe​r 

Kontrol af økologisk mængderegnskab på svineslagterier/små slagtehuse og i økologiske grise- og sobesætninger

Au​​gust - december

Indretning og flow i ​autoriserede fødevarevirksomheder

August - d​ecember

Primærproducentens direkte leve​ring til den endelige forbruger og lokale detailvirksomheder og ægpakkerier

September - ​​​december

Pesticidrester i imp​orterede fødevarer

September - decemb​​er

Håndtering af ani​malske biprodukter i fødevarevirksomheder med produktion i engrosleddet​

Vet​​erinær

​​

J​​anuar - marts

Risikovurderi​ng for forekomst af halebid​

August - september

Dokumentation ved m​ellemhandleres omsætning af halekuperede grise

April - ju​ni

Opstaldning af kalve, herund​er opfyldelse af suttebehov

​ Maj - okt​​ober

Kontrol med Dyrevelfærdsmærket i malkekvægbesætninger

September -​ november

Kontrol i besætninger med får og kvæg med anvendelse af dyrebaseret velfærdsindikatorer (DBVI) (flyttet til 2024)​

Septemb​​​er - december

Registrering af hes​te og hestehold i CH​R

Oktober - dece​​mber

Kontrol af korrekt aflivning af grise og kvæg​

F​oder

​​

August ​​- oktober

SporbarhedÆndret 1. maj 2023