Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Risikovurdering for forekomst af halebid - Kontrolkampagne 2022

 

Indledning – Hvorfor gennemfører vi kampagnen?

Der blev i første halvår i 2019 indført nye krav til halekupering af grise i Danmark. De nye krav indebærer blandt andet, at den besætningsansvarlige, som holder halekuperede grise, skal kunne fremvise skriftlig dokumentation for, at der har været problemer med halebid i egen besætning. Derudover skal besætningen gennemgå en række risikoparametre (en risikovurdering) og derefter lave en handlingsplan, som tager stilling til, hvordan og hvornår eventuelle afhjælpende eller forebyggende tiltag kan gennemføres. Ved salg af halekuperede grise til andre besætninger skal der derudover indhentes dokumentation fra modtageren, hvis modtageren ikke kan håndtere grise med lange haler.

Fødevarestyrelsen gennemførte i 2019 en kontrolkampagne, hvor de skærpede krav til halekupering blev kontrolleret. Kampagnen viste en regelefterlevelsen på 68 pct. på besætningsniveau. Lidt mere end halvdelen af sanktionerne blev givet på baggrund af manglende overholdelse af de skærpede dokumentationskrav.

Formålet med de skærpede krav til halekupering er at reducere andelen af halekuperede grise i Danmark. Kampagnen for 2019 gentages, da det er vigtigt, at besætningerne forstår hensigten med risikovurderingen samt handlingsplanen, så besætningen kan arbejde sig hen imod at holde grise med hele haler.

Da smågrise ofte sælges videre til opdræt i andre besætninger, skal denne kampagne blandt andet undersøge, om dokumentationen på behovet for halekupering er retvisende i hele produktionskæden fra fødsel og frem til slagtning.

Kampagnen skal desuden undersøge, om risikovurderingen for forekomst af halebid afspejler forholdene i besætningen. Kampagnen vil også have fokus på, hvornår forholdene i besætningen egner sig til at have prøvekuld med lange haler. 

 

Formål – Hvad går kampagnen ud på?

  • Kampagnen skal biddrage til at sikre overholdelse af reglerne vedrørende forbud mod rutinemæssig halekupering.
  • Kampagnen skal undersøge om risikovurderingen afspejler forholdene i besætningen i forhold til forekomst af halebid, og sætte fokus på, hvornår forholdene i besætningen egner sig til at have prøvekuld i besætningen med lange haler.
  • Kampagnen skal bidrage til, at dokumentation for behovet for halekupering overholdes fra fødsel og indtil slagtning.