Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Kontrol af de mikrobiologiske kriterier - Kontrolkampagne 2022


Indledning – Hvorfor gennemfører vi kampagnen?

Der har ikke tidligere været afviklet en kontrolkampagne med dette specifikke tema, og Fødevarestyrelsen ønsker at sikre en ensartet kontrol med de mikrobiologiske kriterier.

Formål – Hvad går kampagnen ud på?

Der er i EU lovgivningen fastsat mikrobiologiske kriterier, der angiver, hvornår en fødevare har en tilfredsstillende mikrobiologisk kvalitet eller om hygiejnen ved en given proces er tilstrækkelig. Salmonella må f.eks. ikke være tilstede i hakket kød og der er fastsat grænseværdier for, hvor mange E.coli bakterier, der må være. Virksomhederne skal, med en vis frekvens, undersøge prøver af det, de producerer, for at vise, at de overholder de mikrobiologiske kriterier. Det er samtidigt deres verifikation af, at deres HACCP-procedurer fungerer tilfredsstillende.

For at verificere, at virksomhederne overholder de mikrobiologiske kriterier ved at undersøge fødevareprøver, skal Fødevarestyrelsen kontrollere:

  • at virksomhederne udtager det korrekte antal prøver på den korrekte måde og at prøverne analyseres korrekt med godkendte metoder
  • at virksomhederne anvender et laboratorium med et dokumenteret kvalitetssikringssystem i form af akkreditering, certificering eller et kvalitetssystem baseret på anerkendte principper for kvalitetssikring
  • at resultaterne er dokumenterede
  • at virksomhederne reagerer på utilfredsstillende analyseresultater i henhold til sine HACCP-procedurer – herunder iværksætter korrigerende handlinger.