Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Udvidet kontrol af GMP salmonella i konsumægsbesætninger - Kontrolkampagne 2021

 

Indledning – Hvorfor gennemfører vi kampagnen?

Danmark har siden 2012 haft særstatus for salmonella i konsumæg baseret på, at Danmark i mange år har ligget lavt i salmonellaforekomst og har et særdeles tætmasket kontrolprogram, der rækker videre end kravene i EU. Den danske særstatus for salmonella i konsumæg er vigtig, både politisk og for branchen. Det har betydning både for fødevaresikkerheden og for den danske eksport, da særstatus er et tydeligt signal til aftagere om den høje fødevaresikkerhed.

Der er stort behov for, at det kontrolleres, at de konsumægsproducerende besætninger sikrer sig bedst muligt mod introduktion af salmonella i besætningerne. Der foregår allerede nu en årlig kontrol i de konsumægsproducerende besætninger, men stigning i antallet af smittede besætninger og ekstra besøg fra branchen i smittede besætninger har vist, at der nogle steder er udfordringer med smittebeskyttelsen. Der  er behov for, at der udføres grundigere kontrol i en del besætninger med det formål at afklare, om der er fællestræk mellem de smittede besætninger, som kontrollen ikke tidligere har afdækket.

Formål –​ Hvad går kampagnen ud på?

Formålet med kontrolkampagnen er:

  • at kontrollere, at ejere af besætninger med konsumægsproducerende høns har et egenkontrolprogram (GMP) der lever op til alle krav i en branchekode, der af Fødevarestyrelsen er vurderet tilstrækkelig til at forebygge, at salmonella introduceres i besætningen og til at sikre, at en eventuel salmonellasmitte fjernes effektivt.
  • at få erfaring med, hvor der er behov for bedre vejledning og dermed regelefterlevelse.
  • at etablere en bedre viden om, hvilke områder der skal være særligt fokus på ved fremtidige kontroller.

Udbyttet – Hvad vil vi opnå med kampagnen?

Kampagnen skal øge fokus på smittebeskyttelse hos konsumægsproducenter og forbedre smittebeskyttelsen de steder, hvor Fødevarestyrelsen vurderer, at smittebeskyttelsen ikke er tilstrækkelig. Endvidere skal kampagnen generere viden om på hvilke områder, der typisk er problemer med smittebeskyttelsen. 

Grundlaget – hvilke regler ser vi på?

I kontrolkampagnen ser vi på:​

  • Bekendtgørelse nr. 1818 af 02/12/2020 om bekæmpelse af salmonella i konsumægsproducerende høns og opdræt hertil.
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne.
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer.

Målgruppen – hvor kommer vi på besøg? 

Fødevarestyrelsen foretager kontrol i de konsumægsproducerende besætninger, der er omfattet af krav om udtagelse af årlige salmonella prøver og/eller kontrol af GMP. Det vil sige konsumægsproducerende besætninger, der leverer æg til pakkeri, og som alligevel skal kontrolleres i kontrolperioden. 


Periode – hvornår kommer vi på besøg?​

​Kontrolkampagnen bliver gennemført i perioden marts - juni 2021.


Ændret 20. april 2022