Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sjældent kontrollerede virksomheder – Kontrolkampagne 2021

 

Indledning – hvorfor gennemfører vi kampagnen?
Nogle fødevarevirksomheder har alene aktiviteter, som udgør en lille risiko for fødevaresikkerheden. Den type virksomheder kontrollerer Fødevarestyrelsen ikke regelmæssigt, så der kan gå lang tid mellem besøgene med kontrol og vejledning. I denne periode kan virksomhederne foretage væsentlige ændringer i deres aktiviteter af betydning for fødevaresikkerheden og kontrolbehovet. Virksomhederne er måske ikke opmærksomme på at meddele Fødevarestyrelsen ændringerne, hvorfor Fødevarestyrelsen kun vil blive opmærksom på det i forbindelse med kontrolbesøg. Når der går lang tid mellem kontrolbesøg, kan der også opstå et øget behov for vejledning og genopfriskning af regler.
Fødevarestyrelsen gennemfører en kontrolkampagne målrettet virksomheder, der ikke har fået kontrol i mere end 4 år. Kampagnen vil bidrage til at sikre, at fødevarevirksomhedernes aktiviteter er retvisende og opdaterede samt afdække, om der er behov for en særlig indsats med henblik på vejledning af disse virksomheder. Resultaterne skal bruges til at forbedre Fødevarestyrelsens fremtidige kontrolindsatser.

 

Formål – hvad går kampagnen ud på?
Formålet med kampagnen er:
  • at få et mål for regelefterlevelsen som udgangspunkt for at vurdere behovet for kontrol- og andre indsatser målrettet sjældent kontrollerede virksomheder.
  • at sikre, at virksomhedernes oplysninger er opdaterede ift. deres aktuelle aktiviteter.
  • at afdække, om og i givet fald inden for hvilke lovgivningsområder eller virksomhedstyper, der er særlige udfordringer for virksomhederne
  • at medvirke til, at de sjældent kontrollerede virksomheder får en bedre forståelse af de gældende fødevareregler.
Kontrolkampagnen skal i omfang og metode svare til en standardkontrol.
 
Grundlag – hvilke regler ser vi på?
Kampagnekontrollerne vil som udgangspunkt minimum indeholde kontrol af lovgivningsområderne indbefattet i standardkontrolomfang (se Kontrolindsatsvejledningen).

 

Målgruppe- hvor kommer vi på besøg?
Fødevarevirksomheder, der ikke har fået kontrol i mere end 4 år.

 

Periode – hvornår kommer vi på besøg?
Kampagnen forløber fra marts til november 2021.

 

 

Ændret 19. marts 2021