Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Færre syge af fødevarebårne virus - Kontrolkampagne

Kampagnen blev pågyndt i februar til maj 2020, hvor den blev udskudt til en ny start i 2021

​Indledning - Hvorfor gennemfører vi kampagnen?

Udbruds- og sygdomsdata viser, at virus er en væsentlig årsag til fødevarebåren sygdom i Danmark. De hyppigst registrerede typer af virus er norovirus, som giver Roskildesyge, og hepatitis A virus, som giver leverbetændelse. I 2016 og 2017 udgjorde sygdomsudbrud som følge af smitte med norovirus alene hhv. 37 % og 16 % af alle registrerede fødevarebårne sygdomsudbrud. DTU estimerede, at 185.000 danskere i 2017 blev smittet med norovirus. Det formodes dog, at tallet er højere pga. underrapportering.

Som led i Fødevarestyrelsens mission og strategi om færre syge af maden iværksættes der derfor en helhedsindsats overfor fødevarebårne virus i perioden fra januar 2019 til december 2022.

En kontrolkampagne i 2021 kan være med til at afdække/afklare i hvor stort et omfang virksomhederne kender til smitteveje for virus – ikke bare norovirus men også øvrige vira.


Formål - Hvad går kampagnen ud på?

Formålet med denne kampagne er:

  • At kontrollere fødevarevirksomhedernes procedurer, som er relevante for at forebygge virus i maden.

  • At indsamle viden om, hvor godt kendskabet er til kilder, smitteveje og forebyggelsesforanstaltninger med fokus på virus, så informationsmaterialet kan optimeres og målrettes og herved få størst mulig effekt.

  • At øge viden og fokus hos fødevarevirksomhederne om risici for virusbårne sygdomsudbrud og mulige forebyggende foranstaltninger.


Ændret 22. juli 2021