Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i besætninger med grise - Kontrolkampagne 2021

 

Baggrund

Fødevarestyrelsen ønsker at sætte ekstra fokus på velfærden og håndteringen af syge og tilskadekomne dyr i besætninger med grise.

I forbindelse med Fødevarestyrelsens kontrol i besætninger i de senere år, har en af de hyppigste årsager til sanktioner været overtrædelser i forbindelse med håndteringen af syge og tilskadekomne dyr.

Korrekt håndtering af syge og tilskadekomne dyr er en væsentlig forudsætning for, at dyrene i tilstrækkelig grad beskyttes mod smerte, lidelse, angst, varige men og væsentlig ulempe og passes omsorgsfuldt, jf. bestemmelserne i dyrevelfærdslovens §§ 2 og 3.


Formål

Formålet med kampagnen er at kontrollere håndteringen af syge og tilskadekomne dyr i besætninger med slagtegrise og søer for på den måde at medvirke til, at dyrevelfærden forbedres

Kontrollen vil omfatte følgende fokusområder:

  • Om syge og tilskadekomne dyr bliver fundet og omgående får en passende behandling og bliver tilset af en dyrlæge eller skal aflives.
  • Om syge/tilskadekomne dyr opstaldes efter deres behov, herunder at syge dyr opstaldes i velindrettede sygestier/bokse.
  • Om behandlingen foregår i overensstemmelse med dyrlægens anvisning, hvis der anvendes medicinsk behandling.

Fødevarestyrelsen ønsker at undersøge, om antallet af sanktioner er forskelligt for de forskellige fokusområder og dermed, om der er særlige problemområder herunder.

Endeligt vil der blive set på mulige besætningssammenhænge og niveau af regelefterlevelse.

Fødevarestyrelsen håber og forventer, at et øget fokus på behandlingen af syge og tilskadekomne dyr fra både landmændenes og de praktiserende dyrlægers side, bidrager til bedre dyrevelfærd i besætninger med grise i form af færre syge og tilskadekomne dyr, der ikke modtager rettidig, relevant behandling.

Derfor vil et succeskriterie være at se en forbedret regelefterlevelse på området i forhold til tidligere kampagner med lignende fokus. 

Målgruppe

Svinebesætninger, der i CHR er registreret med 20 slagtesvin eller søer og derover.

Kontrollen gennemføres uanmeldt. 

Dyreart/branche

Svin 

Periode

Kampagnen gennemføres i perioden 01. november 2021 til 28. februar 2022.

Resultater

Slutrapporten vil blive lagt på her 

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon  

Ændret 18. maj 2021