Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Rengøring og desinfektion af transportmidler til svin og kvæg - Kontrolkampagne 2020/2021

 

​​​​Fødevarestyrelsen gennemfører  en informations- og kontrolkampagne om rengøring og desinfektion af transportmidler til svin og kvæg for at styrke indsatsen mod indslæbning af alvorlige husdyrsygdomme. 

Informationsfolder til transportører - dansk version

Informationsfolder til importører - dansk version

Informationsfolder til transportører - engelsk version

Informationsfolder til importører - engelsk version

Informationsfolder til transportører - tysk version

Informationsfolder til importører - tysk version

Informationsfolder til transportører - polsk version

Informationsfolder til importører - polsk version

 

Indledning – hvad er baggrunden for, at vi gennemfører kampagnen?

Alvorlige, smitsomme husdyrsygdomme som afrikansk svinepest og mund- og klovesyge er virussygdomme  hos klovbærende dyr, der kan spredes ved direkte kontakt med smittede dyr eller ved indirekte kontakt med snavsede transportmidler, foder, redskaber, strøelse og vand kontamineret med husdyrgødning samt ved fodring med køkken- og madaffald eller tidligere fødevarer, som indeholder virus.

Da snavsede transportmidler kan sprede smitte, er der EU-regler om, at transportmidler til klovbærende dyr rengøres og desinficeres umiddelbart efter hver dyretransport i forbindelse med samhandel. Det betyder, at transportmidlet skal rengøres og desinficeres i det land, hvor dyrene bliver aflæsset.  For hvert transportmiddel skal der føres optegnelser over dato og sted for udført desinfektion. Det er transportvirksomhedens ansvar, at reglerne overholdes, og at optegnelserne føres.

I Danmark gælder reglerne også i forbindelse med nationale flytninger herunder levering af dyr til slagteri.

På grund af spredningen af afrikansk svinepest i flere EU-lande gennemførte Fødevarestyrelsen i 2018 en kontrolkampagne om rengøring og desinfektion af transportmidler til svin. Der blev kontrolleret 300 transportmidler fra i alt otte EU-medlemslande herunder Danmark. Kampagneresultaterne viste, at alle transportmidler, som indgik i kontrollen, var rengjort efter aflæsning af svin, men 42,3 % af transportmidlerne var ikke rengjort og desinficeret tilstrækkeligt til helt at kunne eliminere risikoen for spredning af fx afrikansk svinepest.

Som et supplement til ovennævnte EU-regler, har branchen via deres branchekode DANISH Transportstandard et standardkrav om ekstra udvendig vask og ud- og indvendig desinfektion af transportmidler til klovbærende dyr på rengørings- og desinfektionspladser i Padborg og Nakskov, når transportmidlerne ankommer til Danmark, og før de pålæsser klovbærende dyr. Dette har branchen indført for yderligere at reducere risikoen for at få indført alvorlige, smitsomme sygdomme til Danmark.

 

Formålet – hvorfor gennemfører vi kampagnen – og hvad går den ud på?

Formålet med kampagnen er at styrke indsatsen mod indslæbning og spredning af alvorlige, smitsomme husdyrsygdomme gennem kontrol af og vejledning om rengøring og desinfektion af transportmidler til klovbærende dyr. Kontrollen vil bestå af dels en fysisk kontrol af transportmidler med henblik på kontrol for synligt snavs og dels en kontrol af optegnelser for den foreskrevne rengøring og desinfektion. Derudover gennemføres en administrativ kontrol af dokumentation for rengøring og desinfektion af transportmidler efter indførsel af svin og kvæg til Danmark.

Udbyttet – Hvad vil vi opnå med kampagnen? 

Fødevarestyrelsen vil kontrollere rengøring og desinfektion af transportmidler efter transport af svin og kvæg.

Kontrolkampagnen skal skærpe opmærksomheden hos transportører om risikoen for spredning af smitte via snavsede transportmidler og dermed fortsat forebygge udbrud af alvorlige husdyrsygdomme som fx afrikansk svinepest eller mund- og klovesyge i Danmark.

Grundlaget – hvilke regler ser vi på?

I kampagnen ser vi på:

Bekendtgørelse nr. 1312 af 30. november 2010 om rengøring og desinfektion af transportmidler til klovbærende dyr. Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af artikel 12 i Rådets direktiv 64/432/EØF af 26.juni 1964.

Vejledning nr. 9073 af 24. marts 2011 om bekendtgørelse om rengøring og desinfektion af transportmidler til klovbærende dyr.

§ 21 i bekendtgørelse nr. 754 af 22. juni 2019 om dyresundhedsmæssige krav til samlesteder og handelsbesætninger.

Bekendtgørelse nr. 1305 af 29. november 2011 om godkendelse af rengørings- og desinfektionspladser til transportmidler til klovbærende dyr (vedr​ører udelukkende godkendelse af rengørings- og desinfektionspladser ved indførsel af klovbærene fra udlandet)

Målgruppen – hvor kommer vi på besøg?  

Der gennemføres en stikprøvekontrol af transportvirksomheder med transportmidler til svin og kvæg. Der skelnes ikke mellem udenlandske og danske transportvirksomheder ved udpegning til kontrol. Kontrolstederne er ved rengørings- og desinfektionspladserne i Padborg og Nakskov, på samlesteder og på slagterier. Kontrol af transportmidler, der har indført kvæg og svin til Danmark, vil blive gennemført som en administrativ kontrol.

Periode - hvornår kommer vi på besøg?

Kontrolkampagnen gennemføres i perioden 1. oktober 2020 – 15. april 2021.​​

Resultater

Læs slutrapporten

Ændret 2. august 2022